Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019 : Nyord i finskanDela
 1. Ordet pärstäkerroinpotkut betyder-

 2. -att arbetstagaren sägs upp på grund av
  sina personliga egenskaper.

 3. Jag ska presentera
  de bästa nyorden från år 2018.

 4. Jag tycker själv att de är de bästa.

 5. De har gjort mig betänksam eller glad.

 6. Först ska vi ta en titt på
  den finska vokabulärens trender.

 7. Jag vill säga några ord om
  hur nyorden konstrueras grammatiskt.

 8. ISK har räknat ut-

 9. -att 60-70 % av orden i ordboken
  är sammansatta ord-

 10. -och 20-30 % är avledningar.

 11. 10-15 % är urgamla ord
  som inte är avledningar.

 12. De kommer sällan nya sådana.

 13. Liisa Nuutinen, som 2012 uppdaterade
  ordboken Kielitoimiston sanakirja-

 14. -räknade sökorden
  och kom till följande resultat.

 15. Cirka 75 % var sammansatta ord
  liksom elinkaarianalyysi och takuueläke.

 16. 20 % var avledningar
  som bloggailla och inhokki.

 17. De främmande orden som animeburka,
  parkour och liknande-

 18. -är förvånansvärt många, cirka 5 %.

 19. De är helt främmande ord
  som inte alls har förfinskats.

 20. Det finns också akronymer
  som AVIELY och liknande.

 21. De står för Aluehallintovirasto och...
  Nu minns jag inte vad ELY står för.

 22. Det är ett statligt verk av nåt slag.
  Henna, kan du hjälpa mig?

 23. ELY sysslar med samma uppgifter
  som länsstyrelsen hade tidigare.

 24. Hurdana nyord ser vi då i språket?

 25. Substantiven är vanligast.

 26. Medierna talar om lagstiftning,
  vårdreformen-

 27. -EU-politik i allmänhet och sport.

 28. Alltså språkbruk i vid bemärkelse.

 29. Då behövs substantiv
  för att namnge nya begrepp.

 30. En oändlig mängd begrepp
  måste få en term.

 31. Statistiken visar att 93 % av de nya
  sammansättningarna är substantiv.

 32. Det skapas mest substantiv
  och de nya sammansättningarna...

 33. Förlåt, sammansättningar är vanligast
  och nästan alla är substantiv.

 34. Laura Tyysteris avhandling
  Aamiaiskahvilasta ötökkätarjontaan-

 35. -är den största kartläggningen av nyord.

 36. Materialet för avhandlingen
  bestod av Språkinstitutets nyordlistor.

 37. Det fanns nästan 30 000 ord.

 38. Av dem var 26 000
  sammansatta substantiv.

 39. På basen av hennes forskning
  kan man säga-

 40. -att nya sammansättningar i finskan-

 41. -har skapats genom att kombinera
  två substantiv-

 42. -där förleden står i nominativ.

 43. Pelaajakäytävä är en gång som spelare
  går längs till omklädningsrummet.

 44. Kännykkälupa är ett fisketillstånd
  som man har köpt med mobilen.

 45. I orden avaruusturistikiirekulttuuri
  och äijäjooga är betydelsen uppenbar.

 46. De flesta nyorden i finskan
  är ord av den här typen.

 47. Hur ser då nyorden ut grammatiskt?

 48. En vanlig ordtyp är
  så kallade översättningslån.

 49. Man tar ett begrepp ur ett främmande
  språk och översätter det nästan direkt.

 50. Så gör man säkert i svenskan också.

 51. Ett exempel på direkt översättning
  är kuppikakku från cupcake.

 52. Pehmeä lasku kommer från soft landing.

 53. Här vet vi
  att ursprungsspråket är engelska-

 54. -och det märks också
  i den grammatiska strukturen, syntaxen.

 55. Orden lånas framförallt ur engelskan.

 56. Varför skapas ord som pelaajakäytävä,
  avaruusturisti och kiirekulttuuri?

 57. Varför är förleden i nominativ?

 58. De är populära eftersom de är
  mångsidigt användbara.

 59. Utan förklaring skulle jag inte ha vetat
  vad kännykkälupa betyder.

 60. Man kan tänka sig många olika kontexter
  där kännykkälupa kan användas.

 61. Det här kan vara en orsak
  varför förleder i nominativ-

 62. -föredras på bekostnad av andra.

 63. Orden är mångsidigt användbara
  och passar in på många ställen.

 64. Betydelsen består inte av ordets delar
  på ett sånt sätt-

 65. -att det från början bestäms
  för vad ordet kan användas.

 66. Därför kan kännykkälupa beskriva
  många olika begrepp.

 67. Det är kontexten som bestämmer
  att det är fråga om ett fisketillstånd.

 68. Ordet skulle kunna användas
  för andra tillstånd också.

 69. Nästa fråga handlar om-

 70. -sammansättningar
  med förleden i genitiv.

 71. Det har länge tvistats om de här orden.
  Saarimaa och Kettunen gjorde det.

 72. Heter det kieliopas eller kielenopas?

 73. De finns gamla språkguider-

 74. -som antingen kallades
  Kieliopas eller Kielenopas.

 75. Om man känner till historien
  vet man varför det blev så.

 76. Under min studietid
  hade man den uppfattningen-

 77. -att sammansättningarnas förleder
  är i nominativ eller i genitiv.

 78. Grammatikboken ISK säger-

 79. -att förleden oftast är i nominativ
  medan genitiv är nästvanligast.

 80. Enligt Tyysteris avhandling ser det ut
  som om detta inte längre stämmer.

 81. Om vi ser på den översta punkten-

 82. -ser vi att 80 % av sammansättningarna
  är ord som äijäjooga.

 83. Den typen är en klar favorit.

 84. Den sista punkten visar
  att i Tyysteris material är endast...

 85. Det består alltså av Kotus nyordlistor.

 86. Endast lite under 4 % av de nya
  sammansättningarna börjar med genitiv.

 87. Ord som hiekanveistäjä är
  egentligen undantag bland nyorden.

 88. Vår språkkänsla börjar föredra
  det engelska sättet-

 89. -att använda förleder i nominativ.

 90. Jag minns när det blev vanligt
  att publicera texter på nätet.

 91. Man publicerade olika saker på Internet.

 92. Då var den vanligaste frågan
  som Språkinstitutet fick:

 93. Heter det sisältötuottaja
  eller sisällöntuottaja?

 94. Sisällöntuottaja börjar med
  ett objekt i genitiv.

 95. Verbfrasen är tuottaa sisältöä.

 96. I sådana fall börjar sammansättningen
  ofta med genitiv.

 97. En som bygger båtar är veneentekijä.

 98. Vår språkkänsla säger
  att det inte kan heta venetekijä.

 99. Frågan om sisältötuottaja och
  sisällöntuottaja var vanlig då.

 100. Jag vet inte om såna experter
  ens existerar längre-

 101. -men vår språkkänsla skulle bestämma
  att de kallas sisältötuottaja.

 102. Det alternativet har en stark grund-

 103. -när man tänker på
  hur människan uppfattar språket.

 104. Heter det uskonnonpsykologia
  eller uskontopsykologia?

 105. De här är vanliga frågor
  när det gäller fackuttryck.

 106. Sen kommer vi till punkt två.

 107. Cirka 10 % är osjälvständiga
  lexikala element-

 108. -som inte är fristående ord
  i den avsedda betydelsen.

 109. Till exempel antiantimainonta
  eller bio... Alltså inte i biograf-

 110. -utan bio som i biopolttoaine.

 111. Bio är inte ett fristående ord
  i den här betydelsen.

 112. Ordet etäemäntä är ett lite äldre nyord.

 113. Antingen är ordet inte fristående-

 114. -eller så har det en egen
  grammatisk form.

 115. I den tredje gruppen finns ord
  som slutar på -inen eller -nen.

 116. Den här gruppen är stor.

 117. Ihminen blir ihmis- som i ihmiskoe.

 118. Den här gruppen utgör 6 %
  av Tyysteris material.

 119. Den gruppen är större
  än den med förleder i genitiv.

 120. Nyordlistan för 2018 har inga ord
  som hör till grupp två-

 121. -men ord med antibio, och etä
  är intressanta.

 122. Ord som börjar med nåt
  som liknar ett prefix-

 123. -som inte är fristående ord-

 124. -är mycket vanliga
  bland sammansatta ord.

 125. Jag tror att gruppen blir större-

 126. -eftersom facktermer i olika branscher-

 127. -gärna skapas på det här sättet.

 128. Ord som biopolttoaine
  figurerar ofta i medierna-

 129. -eftersom de är eftertraktade
  i den politiska diskursen.

 130. Man talar om klimatförändringen
  och ekokatastrofer-

 131. -och den diskussionen
  blir allt allmännare.

 132. Tyysteris avhandling är
  den största undersökningen-

 133. -som har kartlagt de finska nyorden.

 134. Hon har gjort mycket statistik
  på materialet.

 135. Forskare kan be om material
  från Språkinstitutet-

 136. -men Tyysteris material
  är säkert inte publicerat.

 137. Hon har sagt att det skulle kunna
  undersökas på många olika sätt.

 138. Det är nämligen mycket stort.

 139. Vi skulle säkert hitta många andra
  intressanta aspekter-

 140. -när det gäller hur vi har tänkt
  att ordens grammatiska struktur ser ut.

 141. Nästa exempel finns inte
  i Tyysteris material.

 142. Det här är ett ganska vanligt fenomen.

 143. Det har jag märkt
  när jag har läst tidningar.

 144. Det finns främmande ord
  som astronautti och kronologia-

 145. -som kan komma från andra
  indoeuropeiska språk-

 146. -men vars bakgrund ligger
  i grekiska och latin.

 147. Man brukar inte betrakta kronologia och
  astronautti som sammansatta ord-

 148. -fast de kan vara det
  i ursprungsspråket.

 149. De kan komma till finskan via
  till exempel engelskan eller svenskan.

 150. Folk börjar betrakta de här lånorden
  som sammansättningar-

 151. -där grunddelen uppfattas som en rot
  dit man kan foga andra ord.

 152. Autonautti är ett företag
  som säljer bilar.

 153. Man upplever att nautti är ett ord
  fast det egentligen inte är det.

 154. Språkkänslan kan kombinera ord
  ganska fritt.

 155. På universitetsområdet i Vik
  finns en firma som heter Bionautit.

 156. De är experter på miljöfrågor-

 157. -och erbjuder olika laboratorietjänster.

 158. Deras logga har en bild
  på en grön rymdfarkost.

 159. Man associerar tydligt till astronaut,
  kosmonaut-

 160. -eller kanske en taikonaut
  som reser till rymden från Kina.

 161. Det här är ett annat fenomen.

 162. Vilka ord som helst
  kan sporadiskt vara modell-

 163. -för hur man skapar nya ord.

 164. När vi tänker på avledningar
  och sammansättningar-

 165. -är de endast tendenser för fenomenen.

 166. Vilka som helst ord kan tillfälligt
  fungera som modell för ett nytt ord.

 167. Jag tyckte att nautti var intressant
  när jag såg det i tidningen.

 168. Det finns säkert flera.

 169. Ni har säkert märkt liknande fall-

 170. -där en del av ett ord
  som är främmande i finskan-

 171. -används som en led i ett nyord.

 172. Nu kommer vi till år 2018.

 173. Jag lämnar 2019 till hen
  som presenterar nyorden nästa år.

 174. Jag har tagit ett bara ord från början
  av 2019. Det var så kul.

 175. Tidskriften Kielikello brukar skriva om-

 176. -hur många ord
  som har tagits med i ordboken.

 177. När man samlar in nyord
  brukar man få cirka 10 000 per år-

 178. -som man matar in
  i den elektroniska databasen.

 179. Cirka 10 000 är en ganska bra
  uppskattning av antalet ord.

 180. Ordboken har också ibland uppskattat-

 181. -fast det inte går att räkna exakt-

 182. -att högst tusen av orden,
  och nu betonar jag ordet högst-

 183. -kommer nån gång
  att komma med i ordboken.

 184. Det blir 9 000 ord kvar.

 185. Vissa är inte långlivade
  eller så glöms de bort-

 186. -och ses inte mer.

 187. Eller så märker man
  efter flera årtionden-

 188. -att ett ord har använts tidigare.

 189. Tyysteri studerade alltså alla ord
  och inte bara dem som finns i ordboken.

 190. I ordboken Kielitoimiston sanakirja
  fanns från början 100 000 ord-

 191. -men den växer hela tiden.

 192. Kanske det finns 120 000 ord nu.

 193. Fast ett ord inte längre används-

 194. -försvinner det inte genast
  från ordboken.

 195. Vissa föråldrade ord tas nog bort-

 196. -eller så ändras stilen
  och ordet används i en ny kontext.

 197. Tiderna förändras.

 198. Vissa ord försvinner, men i praktiken
  växer ordboken hela tiden-

 199. -fast alla ord kanske inte används
  längre.

 200. Jag har delat upp orden
  enligt sex olika teman.

 201. Klimat, natur och väder,
  internationell politik-

 202. samhälle, arbetsliv-

 203. -och ord om människor.

 204. Människor pratar om hälsan
  och sina personliga angelägenheter.

 205. De berättar om sina subjektiva
  erfarenheter i tidningsartiklar.

 206. Det är annorlunda nu än på 80-talet.

 207. De här orden utgör en grupp av nyorden.

 208. Jag tar också upp ord som har
  med inlärning och skola att göra.

 209. Vi börjar med klimat, natur och väder.

 210. Ilmastoahdistus är ett översättningslån.
  Svenskan har säkert nåt motsvarande.

 211. Jag tar upp ilmastoahdistus först
  för att det används så ofta.

 212. Mina barn som går i högstadiet och
  gymnasiet använder det här ordet.

 213. Klimatförändringen är ett tema i skolan-

 214. -och i synnerhet unga diskuterar
  sånt som klimatångest.

 215. De grubblar över hur maktlösa vi är
  när det gäller klimatförändringen.

 216. Därför används ordet ilmastoahdistus.

 217. I somras kom ordet käristyskupoli.

 218. Det är ett skämtsamt ord som betyder
  en värmebölja som inte går förbi.

 219. I somras var det rekordhett i Finland.
  Värmen höll i sig från Valborg till jul.

 220. Då skapades ord som käristyskupoli.

 221. Kupoli är visserligen ett gammalt ord.
  En "värmekupol".

 222. Tidigare talade man om helleinferno,
  men nu finns också lumi-inferno.

 223. Det betyder snöoväder och trafikkaos.

 224. Inferno är ett gammalt lånord
  från de klassiska språken.

 225. Alla språk har säkert
  ett ord för mikromuovi.

 226. Det betyder plastpartiklar
  som förorsakar problem.

 227. När man tvättar ett tekniskt underställ
  lösgörs plast som hamnar i havet.

 228. Ordet mikromuovi förekommer ofta.

 229. Muovivero är nåt som man kanske
  diskuterar i EU också.

 230. Plast borde beskattas
  för att användningen ska minska.

 231. Man vill gynna återvinning-

 232. -och introducera material
  som är gjorda av trä eller cellulosa.

 233. Det är tanken bakom muovivero.

 234. Ordet myrskyvuoksi hade jag inte hört
  före jag såg det på listan.

 235. Det är en översvämning som uppstår
  vid lågtryck och kraftigt regn.

 236. Vuoksi och luode är gamla ord
  för flod och ebb.

 237. Det här är en översvämning
  som skapas-

 238. -när vattenmassorna rör på sig
  på grund av ett meteorologiskt fenomen.

 239. Napapyörre är en kall front som rör sig
  från nordpolen till sydpolen.

 240. Napapyörre förekom ofta
  i väderleksrapporterna.

 241. Tietosuoja-asetus är redan
  ett bekant begrepp från EU.

 242. Jag vet inte vad hermomyrkkykriisi
  kallas på svenska.

 243. Ordet hänvisar till den ryska agenten
  och hans dotter som blev förgiftade.

 244. Hermomyrkkykriisi var
  en internationell konflikt-

 245. -där Ryssland, England
  och andra länder var inblandade.

 246. Keltaliivi är kul
  fast kanske inte som fenomen.

 247. Man använder ordet keltaliivi
  om franska demonstranter-

 248. -men jag märkte nyligen
  att ordet har blivit mångtydigt.

 249. Ordet keltaliivi kan vara värdeladdat-

 250. -och också beskriva
  hur man förhåller sig till fenomenet.

 251. Jag har nyligen hört talas om
  todelliset keltaliivit.

 252. Vet ni vad de är?
  De är dagisbarn på utfärd.

 253. Det är ganska kul att man talar
  om "de sanna gula västarna"-

 254. -och menar småbarn som går på gatan
  på ett led mellan två ledare.

 255. När man använder det här uttrycket-

 256. -visar man också
  hur man förhåller sig till fenomenet.

 257. Uttrycket tas kanske inte upp
  i ordboken-

 258. -eftersom det har ett adjektiv framför.

 259. Natsinmestsästäjä är antagligen
  ett internationellt lånord.

 260. Det betyder en person
  som jagar såna som deltog i förintelsen.

 261. Ordet låter ganska grymt.

 262. Onnellisuusraportti är samma som
  World Happiness Report.

 263. Man mäter alltså hur lyckliga
  invånarna är i olika länder.

 264. Finland har varit i täten på den listan
  och tidningarna har skrivit om det.

 265. Finnarna kan inte förstå
  hur man kan säga att de är lyckliga.

 266. De tycker att det är en hemsk
  och omöjlig tanke-

 267. -och att det måste vara
  ett fel i statistiken.

 268. Vissa upplever det
  nästan som en förolämpning-

 269. -mot dem som inte har det så bra
  som genomsnittet.

 270. Alla saker kan förvrängas
  och presenteras hur man vill.

 271. Pandadiplomatia har funnits
  i 10-15 år om jag minns rätt.

 272. Jag tror att det är ett ord
  som gjorde comeback.

 273. I fjol kom pandorna Pyry och Lumi
  till djurparken i Ähtäri.

 274. Pressen i Finland och Sverige
  talar ganska fritt-

 275. -om internationell politik nuförtiden.

 276. Pandadiplomatia som fenomen är känt-

 277. -och betyder att Kina inte använder
  kraftåtgärder i diplomatin-

 278. -utan tar till "mjuka" lösningar.

 279. De donerar björnar
  och hotar inte med vapen.

 280. De vill finansiera en tunnel
  från Finland till Tallinn och dylikt.

 281. Det här anses vara
  den mjuka diplomatins medel.

 282. Kanske de inte är det,
  men de tolkas så i alla fall.

 283. Vi går vidare
  till de samhälleliga termerna.

 284. Om man hör mediatuomari
  vet man inte vad det är.

 285. År 2018 utsåg tingsrätten i Helsingfors-

 286. -en domare som svarar
  på journalisternas frågor-

 287. -om rättegångar och rättssystemet.

 288. Ordet mediatuomari säger egentligen
  ingenting utan kontext.

 289. Man måste veta var man hörde det.

 290. Nästa ord är kopplat
  till metoo-kampanjen.

 291. Markku Pölönen som bor
  i östra Finland nära Joensuu-

 292. -talade om Mie tuun -kampanja
  som främjar hjälp i grannskapet.

 293. Det är ganska kul.

 294. Kanske det är parodi-

 295. -men ordet har skapats
  genom att ta modell av ett annat.

 296. Vi vet alla att ordet hänvisar
  till metoo-kampanjen.

 297. Det var det roligaste ordet av alla
  tycker jag.

 298. Ruokakoira har en förled i nominativ.
  Jag visste inte vad ordet betyder.

 299. Jag måste skriva upp betydelserna
  för att minnas dem.

 300. Den här hunden letar efter
  animaliska produkter i tullen.

 301. Ordet är alltså ruokakoira.

 302. Den letar efter animaliska livsmedel
  i folks bagage.

 303. Yhteisöjääkaappi är en översättning av
  community fridge.

 304. Det är ett offentligt kylskåp där alla
  kan ställa mat som man inte behöver.

 305. Termen har att göra med återvinning.

 306. Vad heter det på svenska?
  Fenomenet är säkert bekant.

 307. Det här är mycket nära
  ett översättningslån.

 308. När orden lånas in i språket
  via en mekanism-

 309. -utgör översättningslånen en stor grupp.

 310. Det finns ett främmande begrepp
  i engelskan eller svenskan-

 311. -som man sen översätter direkt.

 312. Det blir en semantisk modifiering
  som passar i det egna språket-

 313. -av ord som redan finns.

 314. Man hittar inte på nya ord.

 315. Översättningslån skapas ibland så
  att den ena leden är ett nytt ord-

 316. -men det är ett undantag.

 317. Man kombinerar alltså gamla ord
  för att få en ny betydelse.

 318. Följande är ett uttryck:
  bolševistinen rauhallisuus.

 319. Ni vet säkert hur det gick
  för den finska regeringen.

 320. Uttrycket syftar på ett extremt lugn-

 321. -som behövs
  för att genomföra vårdreformen.

 322. Det sa stadsminister Sipilä
  på Centerns partimöte.

 323. Nu har ju lugnet lagt sig.

 324. Det skulle vara intressant
  att ta reda på varifrån ord kommer.

 325. Bolsjevism låter inte väldigt positivt
  i allmänhet-

 326. -men bolševistinen rauhallisuus
  är nånting positivt.

 327. Det har göra med maktförhållanden
  eller ett starkt ledarskap.

 328. Det är lätt att förstå varför bolsjevism
  behövs för att genomföra vårdreformen.

 329. Verbet kotvia är ett av mina favoriter.

 330. Det betyder att man tar pauser
  i jobbet och sträcker på benen.

 331. Kotva är ett gammalt ord,
  men nu har man avlett ett verb ur det.

 332. Avledningar är sällsynta.

 333. Substantivet blir alltså kotviminen.

 334. Man tar alltså paus en stund,
  alltså kotva.

 335. Avledningar är undantag bland nyorden.

 336. Irtisanomislaki här en lag
  som har att göra med arbetslivet.

 337. Man började använda termen
  tendentiöst.

 338. För arbetstagaren innebär det
  att uppsägningsskyddet försvagas.

 339. Lagen kallas "uppsägningslag"-

 340. -fast den inte endast
  har att göra med uppsägningar.

 341. Firettäjä kommer alldeles tydligt
  från engelskan.

 342. Ändelsen -ja eller -jä syftar på
  någon som gör nåt.

 343. Ordet syftar på en ung vuxen som
  snabbt vill komma bort från arbetslivet.

 344. Hen tjänar kanske på att spela
  eller programmera-

 345. -för att snabbt få ihop pensionspengar-

 346. -och kunna göra nåt roligt
  i femtioårsåldern.

 347. Hen kanske jobbar riktigt hårt nu-

 348. -eller samlar ihop så mycket pengar
  på ett eller annat sätt-

 349. -att hen klarar sig senare också.

 350. NEET hör till samma grupp
  som AVIELYNato och Kela.

 351. Det är en akronym ur engelskan.

 352. Det betyder att man skapar en term
  av ordens begynnelsebokstäver.

 353. NEET står för Not in employment,
  education or training
  .

 354. Akronymen används också i Finland.

 355. Begreppet hänvisar till folk som
  varken studerar eller är i arbetslivet.

 356. Ni har säkert märkt det här
  i Sverige också.

 357. När det är svårt att tala om nånting
  som kanske är värdeladdat-

 358. -brukar man använda ett engelskt ord-

 359. -eller en akronym som döljer nåt
  som lyssnaren kanske inte vet.

 360. Eller så förstår hen inte
  vad det betyder.

 361. Det är vanligt att administrationen
  vill maskera det som låter tråkigt-

 362. -med termer som NEET och liknande.

 363. Jag har inte sett några rapporter
  där NEET skulle ha använts-

 364. -men det används säkert allmänt
  i det talade språket.

 365. Ordet pärstäkerroinpotkut betyder-

 366. -att arbetstagaren sägs upp på grund
  av sina personliga egenskaper.

 367. Det här har delvis
  att göra med lagreformen-

 368. -med vilken man hade tänkt göra det
  lättare att säga upp folk.

 369. Man tror att man kan bli uppsagd
  på andra grunder än prestationen.

 370. Arbetsgivaren kanske kan hitta på
  en orsak att säga upp en person.

 371. Denna rädsla skapade ordet
  pärstäkerroinpotkut.

 372. Man ville visa att det kan finnas
  andra grunder till uppsägning-

 373. -än till exempel ett dåligt gjort jobb.

 374. Man kan bli uppsagd
  om chefen inte gillar en som person.

 375. Tolkningen var säkert tendentiös.

 376. Följande ord har med människor
  att göra. Här har vi kossuosake.

 377. När alkoholbolaget Altia
  listades på börsen-

 378. -började man kalla Altias aktie
  för kossuosake.

 379. Man tyckte att finnar också
  borde bli rika på placeringar.

 380. Det skapades "aktier för folket".

 381. Koskenkorva är en nationell institution.

 382. Nu skulle alla kunna placera i
  och dra nytta av "kossun".

 383. Pressen kallar Altias aktie
  generellt för kossuosake.

 384. Nästa ord är aikuistelu.

 385. Det är en sällsynt avledning.

 386. Det är ett ironiskt uttryck
  som ungdomar använder-

 387. -om att ta ansvar för sånt
  som egentligen vuxna borde ta hand om.

 388. Det kan handla om att betala hyra-

 389. -eller sina egna levnadskostnader.

 390. Ihmissuhdeanarkia och suhdeanarkia...

 391. Jag tror att det här begreppet
  är internationellt.

 392. Man skiljer inte åt kärleksrelationer
  och vänskapliga relationer.

 393. Det finns ingen skarp gräns
  mellan olika relationer.

 394. Man talar inte om familjer,
  sexuella relationer eller vänner.

 395. Det är det som menas med
  ihmissuhdeanarkia.

 396. Jag känner inte riktigt till begreppet
  kapselipukeutuminen.

 397. Jag har förstått att det betyder-

 398. -att garderoben innehåller
  olika plagg som passar ihop.

 399. Man kan kombinera de olika plaggen
  som kallas kapslar.

 400. De kan vara tröjor, byxor och skor.

 401. Det finns många ord som beskriver
  människan och hennes egenskaper.

 402. Kotihäpeä är en skam som man känner-

 403. -om hemmet är ostädat
  när gästerna kommer, kotihäpeä.

 404. Ordet förekommer säkert ofta
  i vissa veckotidningar.

 405. Man skäms alltså
  för det röriga hemmet.

 406. Motsatsen är kotipositiivisuus.

 407. Alla hem är lika bra. Man värderar ingen
  på basen av hur städat hem hen har.

 408. Med efterleden positiivisuus
  producerar man många nya ord-

 409. -liksom kehopositiivisuus.

 410. Det finns massor av liknande ord.

 411. I skolan talar man om
  positiivisuuspsykologia.

 412. Man tar upp det positiva
  i elevernas skolarbete-

 413. -och skapar en positiv bild.

 414. Positivitet och kanske lycka som tema
  hör till nutiden.

 415. Det är viktigt att människan strävar
  efter livskvalitet och välstånd.

 416. Sådana ord blir allt vanligare.

 417. Ordet lasi-iho är obekant för mig,
  men kanske nån vet vad det är.

 418. Magneettiripset är lösögonfransar
  som fästs med hjälp av magneter.

 419. Ordet är säkert ett översättningslån.

 420. Ploggailu
  är säkert känt i Sverige också.

 421. Det betyder
  att man joggar och plockar skräp.

 422. Ofta pratar man om
  hur det är enklast att motionera-

 423. -när man inte har så mycket tid.

 424. Man vill hitta på ett bra sätt
  att motionera och sköta om hälsan.

 425. Kanske det motiverar en att jogga
  om man plockar skräp på samma gång.

 426. Det är ekologisk gärning.

 427. Man kan jogga och plocka rosk
  och slå två flugor med en smäll.

 428. Ordet flippaus används i skolan
  och också vid universitetet.

 429. Det är en pedagogisk metod-

 430. -där man understryker vikten vid
  självständigt arbete.

 431. I Finland är det nästan fult
  att säga att läraren lär.

 432. Visserligen finns det elever
  som skulle vilja ha en lärare som lär.

 433. Flippaus har blivit vanligt i Finland.

 434. Man ger eleverna
  ganska lite instruktioner.

 435. Lärandet är snarare autodidaktiskt.

 436. Det har sina fördelar,
  men nackdelen är-

 437. -att riktigt unga inte klarar av
  att lära sig på det sättet.

 438. Jag tror att man kommer
  att sluta med det inom kort.

 439. Man kommer att märka att barnen inte
  klarar av såna uppgifter-

 440. -som de nuförtiden får i lågstadiet.

 441. Lukuhaaste betyder
  att man uppmuntrar barn att läsa.

 442. I skolan vill man i synnerhet
  få pojkarna att börja läsa.

 443. Pörssilähettiläs är en gymnasieelev
  som Börsstiftelsen utbildar-

 444. -och som berättar om sparande
  och placering i skolorna.

 445. Todistusvalinta har att göra med
  universitetsutbildningen.

 446. I Finland kommer hälften av de sökande
  från och med hösten-

 447. -att kunna komma in på universitetet
  på basen av studentbetyget.

 448. Den andra hälften väljs
  på basen av inträdesförhör.

 449. Todistusvalinta betyder att man kommer
  in på universitetet utan inträdesförhör.

 450. Hurdana ord kommer vi att se
  i framtiden?

 451. Kanske vi talar om det här nästa år.

 452. I fjol såg vi ganska få ord om klimatet.

 453. De var färre än väntat.
  De hade kunnat vara fler.

 454. Temat är gammalt
  och samma termer upprepas-

 455. -men nu har man börjat prata
  om klimatval.

 456. Vissa vill ha "invandrarval"
  och "vårdreformsval".

 457. Orden har med politik att göra.

 458. Sote är termen
  som används om vårdreformen.

 459. För några månader sen
  kom ordet esperöidä.

 460. Vet ni vad det betyder?

 461. Det finns ett stort bolag-

 462. -som erbjuder privat äldreomsorg
  som kommunerna köper.

 463. Företaget heter Esperi Care.

 464. När ett företag
  som erbjuder äldreomsorg-

 465. -sköter kunderna dåligt
  används verbet esperöidä.

 466. Invandring kommer säkert
  att skapa nya ord.

 467. Sotu är ett helt nytt ord.
  Vet ni vad det är?

 468. Sote är inte klar än,
  men Sotu är ren på väg.

 469. Det är trygghetsreformen i Finland.

 470. Det är en större reform är vårdreformen
  som har planerats i 9-14 år.

 471. Trygghetsreformen kommer säkert
  att skapa många nya ord.

 472. Socialskyddet, bostadsbidraget
  och medborgarlönen-

 473. -kommer att slås samman
  och då får vi säkert nya ord.

 474. Tack ska ni ha.

 475. Översättning: Sari Östman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nyord i finskan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Gubbyoga, jäktkultur och mobilmedgivande är några av de nyord som tillkom finskan under 2018. Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, berättar om teman och trender som påverkar ordens väg till finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Nyord, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Arbete med finska i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun ligger vid den svensk-finska gränsen i Tornedalen och är ett förvaltningsområde för både finska och meänkieli. Kommunen strävar aktivt efter att det finska språket ska vara levande i Övertorneå. Här visar Sari Oja exempel på kommunens språkarbete samt ger idéer och inspiration till att arbeta med finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Litterära plagiat

Hur mycket får en författare eller skribent låna från andra inom ramen för konstnärlig frihet? Universitetslektor Outi Oja talar om litterära plagiat: hur författare genom tiderna har lånat ord och handlingar av andra konstnärer samt plagierat och stulit deras identitet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språken i det självständiga Finland

Hur ser språksituationen ut i Finland när invandringen har ökat antalet talade språk i landet? Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, ger en språkgenomgång från självständigheten till nutiden och spanar om framtiden för Finlands språk på 2030-talet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språkrådets finska språkrådgivning

Rättstavnings- och grammatikfrågor är vanligt förekommande till Språkrådets rådgivning i finska. Vilka kontaktar den finska språkrådgivningen, och har det skett någon förändring under en tioårsperiod? Språkvårdarna Tarja Larsson och Henna Leskelä berättar om kartläggningen. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Nyord i finskan

Gubbyoga, jäktkultur och mobilmedgivande är några av de nyord som tillkom finskan under 2018. Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, berättar om teman och trender som påverkar ordens väg till finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk - syntolkat

Gränsen

Hur känns det att tvingas tala ett språk som inte är det egna, och tillhöra en nationalitet där man inte känner sig hemma? När Finland år 1809 blev en del av Ryssland uppstod en gräns mellan Sverige och Finland, och den gränsen har påverkat alla som bor vid den. Vi tar reda på vad som kännetecknar en "gränsbo" och träffar träffar språkaktivisten Bengt Pohjanen.