Titta

UR Samtiden - Svenska historikermötet

UR Samtiden - Svenska historikermötet

Om UR Samtiden - Svenska historikermötet

Föreläsningar från Svenska historikermötet 2019. Fokus riktas på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 och 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Svenska historikermötet : Fantastik i interkulturellt perspektivDela
 1. I samtliga fall har människans
  hantering av drakar och liknande-

 2. -nåt slags stiftande,
  auktoritetsuppbyggande-

 3. -genererande funktion i berättelser.

 4. Hejsan. Jag är historiker
  på Linnéuniversitetet-

 5. -med specialiteterna
  öst- och sydöstasiatisk historia.

 6. Jag är också
  intresserad av medeltiden.

 7. Jag har försök kombinera
  de tre geografiska fälten.

 8. Det är en rätt ny idé från min sida.

 9. Ett utkast till ett möjligt
  framtida forskningsområde.

 10. Att titta på fantastik
  i ett interkulturellt perspektiv.

 11. Och... Ja...

 12. Människan har alltid
  dragits till det fantastiska.

 13. Det vi inte
  normalt förnimmer med våra sinnen-

 14. -som kanske inte finns,
  men som kittlar vår fantasi.

 15. Det fantastiska kan komma
  ur en massa olika stämningar:

 16. Religiösa, litterära, konstnärliga...

 17. Det kan röra sig om sånt
  som man har föreställt sig existerat-

 18. -som bibelns Leviathan
  eller kinesiska drakar.

 19. Det kan också röra sig om
  historier som redan i sin samtid-

 20. -togs mer som underhållande skrönor
  än på allvar, som Nibelungens ring-

 21. -och den björn som avlade
  de medeltida danska kungarna.

 22. Generellt kan vi säga att fantastiken
  skiljer sig från mytologi-

 23. -genom att den innehåller en aktiv
  och föränderlig estetisk gestaltning.

 24. Även där motiv från religiösa texter
  och traditioner-

 25. -används som inspirationskälla.

 26. Forum för fantastisk
  i vår moderna värld-

 27. -har varit böcker, bilder och filmer.

 28. Det fantastiska har blivit
  en underhållningsgenre.

 29. Fantastiken har i äldre tid
  använts i sammanhang-

 30. -där visioner om det historiska
  förflutna har vävts samman med-

 31. -det mytologiska
  och det underhållande elementet.

 32. En del legendariska berättelser från
  äldre tid är ganska roliga att läsa.

 33. Jag kommer
  att göra några globala kopplingar-

 34. -mellan tre historiska regioner.

 35. Det är det medeltida Europa,
  i runda slängar 500-1500.

 36. Det förmoderna Kina,
  före Kristi födelse ungefär-

 37. -och det förmoderna Sydöstasien
  innan kolonialismen galopperade in.

 38. Jag är medveten om problematiken med
  att använda såna här termer-

 39. -"medeltida" och "förmoderna"
  som kategorier.

 40. Men jag är i alla fall
  intresserad av gamla krönikor.

 41. Gamla krönikor
  som innehåller ohistoriska delar.

 42. Sånt som moderna historiker inte har
  visat särskilt mycket intresse för.

 43. Om man läser det nya
  åttabandsverket "Sveriges historia"-

 44. -som redigerades av Dick Harrison
  avfärdas det i en halv mening-

 45. -att historikerna är obarmhärtiga,
  och det där har vi ju slutat med.

 46. Det är intressant för att det inte
  är historia i vanlig mening.

 47. I vissa sammanhang
  dyker fantastikens troper upp-

 48. -i krönikornas äldre partier.

 49. De legendariska, protohistoriska
  eller pseudohistoriska partierna.

 50. Vad har de för funktion?

 51. Hur förhåller sig likartade troper
  i olika kulturkretsar till varandra?

 52. Den här frågan är
  både kulturhistoriskt-

 53. -och antropologiskt intressant.

 54. Vilka motiv och gestalter kommer igen
  i de mest skilda kulturkretsar-

 55. -med begränsad
  eller ingen kontakt med varandra?

 56. Man kan
  hänvisa till Claude Lévi-Strauss-

 57. -som blev mer än 100 år gammal.
  Han har betecknat myter-

 58. -som å ena sidan
  fantastiska och oförutsägbara...

 59. Men å andra sidan visar han
  hur förvånansvärt likartade troper-

 60. -som finns i vitt skilda kulturer.
  Det är ett led-

 61. -i hans strukturalistiska teori
  om myters funktion-

 62. -där motsättningar mellan myt-
  gestalter har en framträdande roll.

 63. Det kan överföras till mythistoria-

 64. -legendarisk historia,
  pseudohistoria.

 65. När man nämner Lévi-Strauss
  ser några rött-

 66. -och tycker att han har fel.
  Men det är intressant-

 67. -att drakar,
  varulvsliknande varelser-

 68. -och häxor förekommer
  i de mest skilda kulturer.

 69. Det har jag tittat lite på.

 70. Ja...

 71. I alla tre fall jag har tittat på,
  Europa, Kina och Sydöstasien-

 72. -förekom det en historieskrivning
  som skilde sig mycket från-

 73. -den kritiska prövning
  och rationalisering-

 74. -som skapade
  den moderna historieforskningen.

 75. Och... Claude Lévi-Strauss
  har vi redan pratat om.

 76. Om vi tittar på
  historiografiska traditioner-

 77. -i de här tre geografiska regionerna
  kan man säga...

 78. Medeltida europeiska krönikor
  har en religiös inramning.

 79. De utspelas i en kristen miljö.

 80. De skrivs i allmänhet av klerker.

 81. De har en linjär syn med avgörande
  bibliska händelser som noder.

 82. Strukturen har en religiös funktion.

 83. Vanligt är
  att de europeiska krönikorna-

 84. -tar sin början
  i en protohistorisk tid.

 85. Sen övergår de långsamt
  till verifierbar historia.

 86. Ofta sker det i samband med
  kristendomens genomslag.

 87. Det införs
  en ny skriftlig, kyrklig kultur-

 88. -där man bevarar uppgifter
  på ett annat sätt-

 89. -än under den förkristna perioden.
  Sverige och Danmark och så vidare.

 90. Kinesisk krönikeskrivning är
  ett jättestort fält.

 91. Kinesisk krönikeskrivning har,
  även under äldre perioder-

 92. -en mindre tydlig
  religiös anknytning.

 93. Men man har en cyklisk uppfattning
  av tidsförloppet.

 94. Det som strukturerar stoffet
  i kinesiska historiska texter-

 95. -är det moraliserande draget.

 96. Historien formas efter
  vissa moraliska kriterier-

 97. -med dynastiers uppgång och fall.

 98. Sydöstasien är
  ett lite mer spritt område.

 99. Där finns
  olika historiografiska traditioner.

 100. Men gemensamt för sydöstasiatisk
  historisk litteratur i äldre tid-

 101. -är att texterna präglas av
  föreställningen om-

 102. -nåt slags förbindelse mellan
  det mänskliga mikrokosmos-

 103. -och det universella makrokosmos.

 104. Det gör att en koncentration
  av transcendental makt-

 105. -eller auktoritet kan fästas
  vid personer - "men of prowess".

 106. Dynastiska förfäder och så.

 107. Förfäder är ett av de teman
  som jag har tittat lite grann på.

 108. Dynastiska förfäder i en avlägsen
  och detemporaliserad miljö-

 109. -tjänar i sak att definiera ett rikes
  eller en folkgrupps anspråk-

 110. -i nyare tider.

 111. Nån nationalism kan man knappast
  prata om i europeisk medeltid.

 112. Men nån form av patriotism.

 113. Ett etnopatriotiskt medvetande
  kan man kalla det.

 114. Det träffar man på
  i den medeltida litteraturen.

 115. Vi har Geoffrey av Monmouths
  brittiska krönika-

 116. -som löper från äldsta tid
  fram till 600-talet efter Kristus-

 117. -där den första brittiska kungen
  är en Brutus.

 118. Inte den Brutus som hade ihjäl
  Caesar, utan en trojansk prins.

 119. Han kommer till Britannien
  och kör i väg en massa jättar.

 120. Han stiftar Britannien och är urfader
  till en räcka fantastiska kungar.

 121. Vi har också Dan
  i Saxo Grammaticus "Gesta danorum".

 122. Geoffrey och Saxo
  levde på 1100-talet.

 123. I Saxos krönika kommer Dan
  att markera ursprunget för-

 124. -den etniska gruppen, danerna.

 125. När det gäller kinesiska krönikor...

 126. Kina har ju varit ett rike
  sen mycket länge.

 127. Det finns en lång tradition av
  att beskriva Kina som en enhet.

 128. Krönikor som skrevs
  före Kristi födelse-

 129. -beskriver urtidshärskare
  som är halvmänskliga-

 130. -och kulturhjältar, som står bakom
  olika mänskliga innovationer.

 131. De ger upphov till
  det kinesiska folket.

 132. Bland annat Huangdi,
  den gule kejsaren-

 133. -som gör en massa bra saker och
  står i spetsen för kinesisk historia.

 134. Om vi tittar på
  sydöstasiatiska krönikor...

 135. Där lägger man stor vikt vid
  protohistoriska dynastiska urfäder.

 136. Ofta urfäder som har en inneboende
  övernaturligt metafysisk makt.

 137. "Sakti" som det heter,
  med ett begrepp lånat från sanskrit.

 138. Ett annat tema som går igen
  i de här tre kulturkretsarna-

 139. -är djurförvandlingar
  och sällsamma djur.

 140. Det är ett mycket vanligt tema
  i all typ av fantastisk.

 141. Fabeldjur
  och övernaturliga djurgestalter.

 142. Den mänskliga föreställningsförmågan
  har konstruerat varelser-

 143. -som vare sig är andeväsen
  eller konventionellt fungerande djur.

 144. De har
  ett extremt utseende och beteende.

 145. Drakar är det vi närmast tänker på,
  och ormliknande varelser.

 146. De finns i alla tre kulturkretsarna.

 147. Om vi tittar på
  Vincenti Kadlubeks polska krönika-

 148. -från 1200... Samtida med
  Saxo och Geoffrey ungefär.

 149. Den här krönikan
  börjar med de fantastiska orden:

 150. "En gång härskade mord och dygder
  i det här landet."

 151. Sen kommer det en fantastisk
  drakhistoria precis i början.

 152. Den första legendariska
  polska fursten, Krakus-

 153. -har att göra med en besvärlig drake,
  som kräver tribut i får.

 154. Hans söner har ihjäl draken
  på ett smart sätt.

 155. Naturligtvis växer staden Kraków upp
  på den platsen.

 156. Draken står i spetsen för
  polsk historia i den här versionen.

 157. Det finns drakhistorier
  även i Saxo och Geoffrey.

 158. Kinesiska och sydöstasiatiska drakar-

 159. -eller ormliknande varelser
  förekommer också en hel del.

 160. Skillnaden är
  att i de asiatiska kontexterna-

 161. -har påfallande ofta ormvarelserna
  en rituell signifikans-

 162. -som är i grund och botten positiv.

 163. De har en skyddande funktion
  och ger lycka.

 164. Till exempel de naga
  som finns i Sydöstasien.

 165. De är inlånade från Indien,
  men lever sitt eget mytologiska liv-

 166. -och förekommer ofta
  i legendariska krönikor.

 167. Och även fullt historiska texter.

 168. Drakhistorier förekom i Kina
  in på 1900-talet.

 169. I samtliga fall
  har människans hantering av drakar-

 170. -nåt slags stiftande,
  auktoritetsuppbyggande-

 171. -genererande funktion
  i berättelserna.

 172. Sex är en annan fråga,
  som kommer igen-

 173. -i fantastiktematiken
  i alla tre regionerna.

 174. På samma sätt
  som aspekter av fysisk makt-

 175. -accentueras av
  människors förhållande till vidunder-

 176. -finns det ett element av extrema och
  övernaturliga sexuella förbindelser-

 177. -i krönikor
  och protohistoriska berättelser.

 178. De spelar en viss roll
  i visionen av politisk auktoritet.

 179. Vi har Saxo Grammaticus krönika,
  skriven av en klerk.

 180. Den innehåller maffiga erotiska
  historier, som Balder och Nanna.

 181. Geoffrey av Monmouth skrev
  en lång erotisk berättelse-

 182. -om kung Arthur Pendragons
  samvaro med Igraine-

 183. -som ger upphov till kung Arthur-

 184. -som vi känner till
  från diverse filmer och böcker.

 185. Kinesiska krönikor innehåller
  en del kvinnor.

 186. De kvinnor som förekommer
  ses ofta i ett ganska negativt ljus.

 187. Det har varit en patriarkalisk kultur
  sen första årtusendet före Kristus.

 188. Kvinnors politiska agerande
  ses starkt negativt-

 189. -och ofta
  i ett mytologiserat sammanhang.

 190. Märkliga rävandar visar sig
  i vacker kvinnlig gestalt-

 191. -duperar nån stackars forntidskung
  och ger upphov till dynastiers fall.

 192. Sydöstasien är mer likt de europeiska
  legendariska krönikepartierna.

 193. Här kan också en härskare utvidga
  sin makt, stärka sin auktoritet-

 194. -genom sexuell förening
  med märkliga kvinnliga varelser-

 195. -till och med gudomliga kvinnliga
  varelser. Även i regioner-

 196. -som är,
  i alla fall nominellt, muslimska.

 197. En av de framträdande
  muslimska härskarna i Sydöstasien-

 198. -sultan Agung på Java, hade sex
  med drottningen av Söderhavet-

 199. -och stärkte sin auktoritet
  därigenom, enligt krönikan.

 200. Magiska föremål är också viktigt
  i den här typen av berättelser.

 201. Föreställningen om
  att fysiska objekt har betydelse för-

 202. -en individs, en släkts eller ett
  rikes välfärd finns i olika kulturer.

 203. Objekten har en koppling
  till maktaspekter.

 204. Det gör att tematiken gärna
  lånar sig till historiska texter.

 205. I europeisk kröniketradition
  har vi reliker-

 206. -som har en roll som lyckobringare.

 207. Det är ofta fullt historiska reliker
  och historiska kungar som äger dem.

 208. Spjutet som Jesus stacks med
  på korset och så vidare.

 209. Även världsliga föremål, som svärd,
  som tänks vara förbundna med en ätt.

 210. I kinesiska krönikor
  betonas rituella bronskärl-

 211. -som en del av dynastisk legitimitet
  och himmelskt sanktionerat styre.

 212. När bronskärlen tas ifrån kungarna
  förlorar de också makten.

 213. I Sydöstasien har arvobjekt-

 214. -som dolkar och spjutspetsar,
  väldigt stor betydelse.

 215. De tänks ofta ha
  inneboende maktgenererande krafter-

 216. -som ger en tidig förfader
  den makt som krävs-

 217. -för att skapa det här kungariket.

 218. Ja. Några tentativa slutsatser.
  Det nya i metoden-

 219. -hoppas jag ligger
  i jämförelsen mellan material-

 220. -som gör anspråk på
  att representera det förflutna-

 221. -snarare än att fungera
  som ren litteratur eller mytologi.

 222. Samtidigt som det finns tydliga
  litterära och mytiska kopplingar-

 223. -till de här framställningarna. Tesen
  så långt, som kan ändras framöver-

 224. -är att frågor om
  maktens utövande och legitimering-

 225. -kommer fram tydligare i stoff
  som inte bygger på konkreta data-

 226. -utan tillåter författaren
  att gestalta sitt material-

 227. -efter andra kriterier.
  En komparation mellan kulturer-

 228. -som har utvecklats efter
  olika premisser kan vara intressant-

 229. -som en del av
  ett globalhistoriskt studium-

 230. -av synen på politisk makt.
  Därmed får jag sluta. Tack så mycket.

 231. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fantastik i interkulturellt perspektiv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Historikern och forskaren Hans Hägerdal beskriver hur drakar och andra inslag av fantastik används i olika kulturer. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Ämnen:
Historia
Ämnesord:
Etnologi, Folkseder, Folktro, Magi, Socialantropologi, Övertro
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Svenska historikermötet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Vikten av historisk forskning

En historikers roll är inte bara att forska i det förflutna utan även att lägga fram vetenskapligt korrekt forskning som är relevant för det som sker i dag. Historikern och Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson berättar om vad som behövs i framtidens historieforskning. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Kan djuphistorisk forskning utmana historien?

Historikern Ann McGrath har forskat på Australiens ursprungsbefolkning, aboriginerna, som tros ha funnits på kontinenten redan för 80 000 år sedan. Det är långt tidigare än den tid som mycket historisk forskning fokuserar på. Här berättar hon om vad djuphistorisk forskning kan göra för att utmana den historia vi tror att vi redan känner till. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

När blev Sverige evigt?

Nationalism har funnits länge, men det råder vissa oenigheter inom historieforskning om när nationen och nationalismen uppstod och på vilka grunder den bygger. Här berättar historikerna Anne Berg, Wojtek Jezierski och Sari Nauman om den senaste forskningen. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Om finlandssvensk minoritetsnationalism

Den finlandssvenska minoriteten i Finland utgör ungefär 5 procent av befolkningen. Här berättar historikern Mats Wickström om hur tankar om nationalism och svenskhet har betraktats inom gruppen under 1900-talet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Svensk minoritetsnationalistisk socialism i Finland

Matias Kaihovirta, historiker vid Åbo akademi, berättar om Finlands svenskspråkiga arbetarklasshistoria och socialistpartiet som aldrig blev verklighet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nationella minoriteters symboliska nationsbygge

Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur historia, myter, symboler och kollektiva minnen använts för att skapa nya minoritetsidentiteter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Feministiska omskrivningar av folksagor

Den lilla sjöjungfrun inser att loppet är kört och bildar ett gäng som drar ner män i havets djup och hämnas på dem. Prinsen inser att Snövit både är lättare att hantera och vackrare att titta på när hon ligger där i glaskistan så han förgiftar henne igen, medan hennes styvmor desperat försöker rädda Snövit från hennes öde. Här berättar historikern Maria Nilson om den nya vågen av feministiska omskrivningar på populära folksagor som gör upp med patriarkatet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Fantastik i interkulturellt perspektiv

Historikern och forskaren Hans Hägerdal beskriver hur drakar och andra inslag av fantastik används i olika kulturer. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Hypnotisörens makt under sent 1800-tal

Förr i tiden ansågs hypnos både lockande och skrämmande. Samtidigt som man experimenterade med att hypnotisera varandra för underhållning blev hypnos viktigt som en medicinsk behandlingsmetod. Här berättar historikern Cecilia Riving om hypnosens makt under sent 1800-tal. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap

Förr i tiden åt svenskar mumier för att man trodde att de hade medicinska egenskaper. Hade man inte tillgång till en äkta mumie kunde man ta ett stycke kött från en "rödlätt svensk man" som dött en våldsam död och bland annat utsätta det för månens strålar. Historikern Joachim Östlund berättar om mumiernas funktion i 1700-talets Sverige. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Rättigheter, slaveri och nya former av ofrihet

När man pratar om slaveri är det lätt att bara diskutera den transatlantiska slavhandeln där afrikanska slavar fraktades till i första hand USA och plantage i Karibien. Men slavhandel och slaveri har funnits på många fler platser och under många andra omständigheter. Här berättar historikern och experten Richard Allen om slaveri, rättigheter och moderna former av ofrihet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Gestaltning av nationella minoriteter i våra kulturarv

Historikern Lars Elenius berättar om hur Sveriges nationella minoriteter speglas i tavlor och andra kulturarv. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nedslag i museernas identitetsskapande funktioner

Med fokus på friluftsmuseet Skansen i Stockholm berättar historikern Carola Nordbäck om hur museer bidrar till identitetsskapande när de gestaltar, värderar och kommunicerar historien. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Att stämma allmänheten till det goda levernet

Historikern Mattias Bäckström berättar om hur museer använder stämning och animering för att göra historien mer levande för sina besökare. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Skogsfinnarna

Skogsfinländarna var folk från östra Finland som flyttade till Sverige på 1500- och 1600-talen för att idka svedjebruk. De var ett mytomspunnet folk som bevarade sina seder, sin folktro och sitt språk i flera hundra år. Visste du att det talades finska i Värmland ända in på 1950-talet? Att det fanns skogsfinska besvärjelser för allt från att förbättra sviktande potens till att bota kossans kolik?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolresan till Förintelsen

En grupp högstadieelever åker till andra världskrigets Polen. En resa som kommer att förändra dem. I Polen mördades omkring tre miljoner judar av nazisterna. När eleverna besöker Treblinka, Majdanek och gettot i Warszawa känns historien otäckt nära.