Titta

UR Samtiden - Svenska historikermötet

UR Samtiden - Svenska historikermötet

Om UR Samtiden - Svenska historikermötet

Föreläsningar från Svenska historikermötet 2019. Fokus riktas på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 och 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Svenska historikermötet : Kan djuphistorisk forskning utmana historien?Dela
 1. Men det har skett förändringar
  inom historieforskningen-

 2. -så att folk som stått utanför historien
  har blivit tagna på allvar-

 3. -och historiker har tagit
  även minoritetsgrupper på allvar.

 4. Tack så mycket, Hans.
  Det är en stor ära att vara här.

 5. Jag vill också säga "ngajii gurrujin",
  som är yawurufolkets sätt att säga:

 6. "Hur står det till med er?"

 7. Jag har arbetat med dem
  i Broome i Western Australia.

 8. Det pågår en språkrenässans där-

 9. -och de har arbetat hårt
  med att lära ut det till barn i skolan.

 10. Föräldrarna och deras föräldrar i sin
  tur har lagt många timmar i veckan-

 11. -så att de nu talar ett språk
  som i många fall var helt bortglömt.

 12. Det här är det internationella året
  för inhemska språk-

 13. -och det var intressant att se-

 14. -att av de tio samiska språken
  är flera hotade-

 15. -och att av Australiens femhundra
  språk talas bara hundra än i dag-

 16. -och många av dem är hotade.
  De kanske bara talas av en person.

 17. Men trots denna dystra berättelse-

 18. -pågår det en hel del
  språkrenässanser i Australien-

 19. -och det blir vanligare i skolor.

 20. Det gläder mig att ha en anknytning
  till det här universitetet-

 21. -som gör fantastiska saker
  och har varit en global föregångare-

 22. -inom imperialismens historia
  via Concurrences-programmet.

 23. Jag vill gratulera alla inblandade-

 24. -däribland Gunlög Fur
  som var en drivande kraft i början.

 25. Jag vill också nämna vikarierande
  rektor Peter Aronssons forskning-

 26. -om museum,
  historiskt medvetande och annat.

 27. Varför har jag då valt denna
  märkliga fråga som mitt ämne?

 28. "Kan djuphistorisk forskning
  utmana historien?"

 29. En sak som fick mig
  att formulera den här frågan-

 30. -var WEH Stannner,
  en känd australisk antropolog.

 31. Han har skrivit om drömtid-

 32. -den ontologi - eller "logos",
  som han säger-

 33. -som är en del
  av aboriginernas traditioner-

 34. -andlighet, förhållande till landet,
  personlig identitet - allt.

 35. Det är ett fascinerande koncept-

 36. -som för samman det förflutna,
  nuet och framtiden.

 37. Det finns ett begrepp som han
  på engelska har kallat "everywhen".

 38. Det finns många aboriginspråk,
  så det finns många ord för det.

 39. "Tjukurpa" används i Central Australia
  om den inhemska skapelsetron-

 40. -men det finns många termer.

 41. Yawurufolket i Broome
  säger nåt som låter som "buguragura"

 42. Jag ska prata mer om det senare.

 43. Men han skrev i det här citatet-

 44. -att ursprungsfolken
  värderar kontinuitet så högt-

 45. -att de inte bara saknar historia-

 46. -utan i nån mening
  har lyckats omintetgöra historien-

 47. -och bli ohistoriska i humör,
  betraktelsesätt och levnadsmönster.

 48. Som historiker
  fann jag detta fascinerande-

 49. -att ett folks medvetande och syn
  på världen har omintetgjort historien.

 50. Här finns många intressanta begrepp.

 51. Vi måste alltid fråga vad historia är.
  Begränsar vi vår definition?

 52. "Omintetgöra" för tankarna till
  en strid mellan vinnare och förlorare.

 53. Klichén lyder att historien skrivs
  av vinnarna eller handlar om dem-

 54. -men det har skett förändringar
  inom historieforskningen-

 55. -så att folk som stått utanför
  historien har blivit tagna på allvar-

 56. -och historiker har tagit
  även minoritetsgrupper på allvar.

 57. Angående rättigheter:

 58. 2017 kom en rapport från
  en stor rikstäckande överläggning-

 59. -mellan aboriginer i hela Australien.

 60. Det har nämligen länge setts som
  ett problem att aboriginer inte erkänns-

 61. -som Australiens ursprungliga ägare
  i konstitutionen-

 62. -och även att de saknar
  ett representativt organ.

 63. På 1980-talet
  introducerade Gerry Hand-

 64. -som var minister i Labor-regeringen,
  ett representativt organ.

 65. Men det upplöstes
  för man ansåg att det inte fungerade.

 66. Sen dess har det inte funnits
  ett erkänt organ.

 67. Organ som National Congress
  har ingen röst i parlamentet.

 68. Det har alltid varit ett problem-

 69. -att aboriginerna inte är representerade
  ordentligt bland de styrande.

 70. Jag vet att ni har ett Sametinget-

 71. -som är fascinerande
  eftersom det inte tillhör en nation-

 72. -utan olika nordiska länder.

 73. Det här var i alla fall uttalandet. Det
  heter "Uluru Statement from the Heart".

 74. Uluru hette förut Ayers Rock.

 75. Det är en plats där aboriginer
  tror att drömberättelserna möts.

 76. Många av drömberättelserna
  handlar om en regnbågsorm.

 77. Jag har en stor stjärna
  vid det intressanta-

 78. -för att jag är hopplös på avancerade
  Powerpoint-presentationer.

 79. De gör uttalandet-

 80. -att de är suveräna nationer
  på den australiska kontinenten-

 81. -med dess närliggande öar och äger
  den enligt egna lagar och seder.

 82. Nästa mening handlar i hög grad
  om alternativa synsätt på historien.

 83. "Detta gjorde våra förfäder enligt vår
  kulturs tideräkning sen Skapelsen"-

 84. -"enligt civilrätten
  sen urminnes tider"-

 85. -"och enligt vetenskapen
  för mer än 60 000 år sen."

 86. De menar att man
  kan lyssna på arkeologer-

 87. -som tidsbestämmer urfolkens
  bosättningar i Australien-

 88. -eller på inhemska skapelsemyter.

 89. Och att de har ett stort S i "Skapelsen"
  är nog ett kristet inflytande.

 90. Men civilrätten "sen urminnes tider"-

 91. -sammanfattades
  i Blackstones "Commentaries".

 92. Jag vet inte
  om nån här är juridisk historiker-

 93. -men det verket summerade mycket
  som hade att göra med engelsk civilrätt.

 94. Och brittisk lag bygger på...

 95. Det finns ett fall om tanisteri
  som jag inte vill gå inte på.

 96. Det stod att om en lag
  inte hade blivit nedskriven-

 97. -sen urminnes tider
  ansågs det vara sedvanerätt.

 98. Ursprungsfolks rättigheter
  erkänns ofta enligt sedvanerätt.

 99. I England bestämde man att perioden
  före sedvanerätt började på 1100-talet-

 100. -då Richard den I styrde, tror jag.

 101. Det här låter som en lustig tanke-

 102. -när ett folk har levt nånstans
  i 60 000 år-

 103. -att urminnes tider började år 1100.

 104. "Uluru Statement from the Heart"
  är i grunden ett argument-

 105. -för att erkänna aboriginernas
  rättigheter i Australiens konstitution-

 106. -och för ett representativt organ
  som har en direkt röst i parlamentet.

 107. "Hur kan det vara på nåt annat sätt?
  Folk ägde landet i 60 000 år"-

 108. -"och denna heliga länk försvinner
  från världshistorien på bara 200 år?"

 109. De talar om uråldrig suveränitet och
  hur det kan berika nationalkänslan.

 110. Men det är faktiskt historiker
  som har förstärkt idén-

 111. -om att Australiens historia började
  för 250 år sen-

 112. -antingen 1770, när kapten Cook
  landsteg i Botany Bay-

 113. -eller 1788 när straffångarna kom.

 114. Så historiker är inte oskyldiga.

 115. De har berättat historierna-

 116. -men kapten Cook, hans besättning
  och folket på den första flottan 1788-

 117. -var också bra på
  att lämna texter efter sig.

 118. Deras dagböcker publicerades direkt,
  och de dokumenterade mycket-

 119. -vilket historiker förlitar sig på. Jag
  ska inte gå in på historians historia-

 120. -men det har byggt mycket på filologi
  och förlitat sig på texter.

 121. Det ansågs vara en distinktion senare-

 122. -när förhistorisk forskning kom och
  arkeologin förgrenade sig från historia-

 123. -i början av 1900-talet.

 124. Med "djuphistoria" menar jag historien-

 125. -som ägde rum före skrivkonsten.

 126. Hur långt tillbaka den går
  beror på ämnet.

 127. Var kommer idén om "djup" ifrån?

 128. De flesta tror att det hänger samman
  med "deep space" och "deep time".

 129. Mina astrofysikervänner hävdar-

 130. -att historiker
  tror sig studera det förflutna-

 131. -men astrofysiker är de enda
  som kan se det i realtid.

 132. Dr Henning Truepe, som nyligen
  besökte vårt program, har sagt...

 133. Han bor nu i Helsingfors
  och har sagt att djuphistoria-

 134. -var en av de svåraste utmaningarna
  för disciplinen.

 135. När man går bortom texterna-

 136. -har man varken namn, ansikten
  eller berättelser.

 137. Så många frågar varför historiker
  ens ska syssla med det.

 138. Varför försöker man studera nåt-

 139. -när man saknar rätt färdigheter
  för att bedriva forskningen?

 140. På det viset omintetgör djuphistoria
  också historieforskningen.

 141. Så dels perspektivet att ursprungsfolk
  i Australien kan omintetgöra historien-

 142. -genom sin syn på tid-

 143. -men även att disciplinen kanske
  saknar kapacitet att hantera det.

 144. Kanske bör vi överlåta det
  åt arkeologer och andra specialister.

 145. En annan viktigt fråga
  när man talar om rättigheter:

 146. När vi hade en konferens för några år
  sen vid Australian National University-

 147. -var Harvardhistorikern Dan Smail
  keynotetalare.

 148. Han kom fram till
  att vi har velat ingripa-

 149. -erkänna att Australiens historia
  inte började 1770-

 150. -och utforska djuphistorien-

 151. -men var historieforskningen
  en gåva som ursprungsfolken ville ha?

 152. Det var en klok kommentar
  som vi måste ta på allvar.

 153. I den här föreläsningen ska jag utforska
  utmaningar för djuphistoria.

 154. Jag vill titta på varför det är viktigt,
  särskilt för australisk historia-

 155. -men möjligen generellt.

 156. Även om ni inte är intresserade
  av att ägna er åt det-

 157. -hoppas jag att det väcker relevanta
  frågor för hela disciplinen.

 158. Jag ska nämna att den australiska
  urbefolkningen sågs som-

 159. -ett folk utan historia,
  att de tillhörde en tidlös kontinent.

 160. En del kallade Australien
  för ett "land i väntan"-

 161. -och "landet utan tid".

 162. Ett imperialistiskt,
  teleologiskt perspektiv-

 163. -som om kontinenten väntade
  på britternas ankomst.

 164. Fast fransmännen kom en vecka
  senare, så det kan ha syftat på dem.

 165. Nåt liknande hände i Nya Zeeland.

 166. Jag ska också berätta om några sidor
  av mitt huvudprojekt i djuphistoria.

 167. Jag får hålla ett öga på tiden.

 168. Och metodologier
  som vi ska experimentera med.

 169. Jag ska prata
  om François Hartogs bok-

 170. -och hans idé om
  att det råder kris i världen.

 171. Det är förstås inte bara hans idé.

 172. Några exempel på våra riktningar
  och samarbeten-

 173. -och sen frågan
  om omintetgörande igen.

 174. Vårt projekt inbegriper
  utvalda samhällen i Australien.

 175. Vi jobbar med aboriginer
  på ett kollaborativt vis.

 176. Det har jag gjort i många år.

 177. Vi vill veta vad olika ursprungsfolk
  vill få ut av vårt projekt-

 178. -men också hur de kanske ser
  djuphistoria som relevant-

 179. -för att uttrycka
  sina egna erfarenheter.

 180. Jag anser att djuphistoria är en
  utmaning för forskningen globalt-

 181. -för internationell, transnationell
  och sammanhängande historia.

 182. Kanske kan det visa hur historiker
  tar sig an historia i framtiden-

 183. -särskilt under antropocen.

 184. Och på den här konferensen,
  som fokuserar på rättigheter-

 185. -lär man prata om Sverige
  och samernas rättigheter.

 186. Idén bakom "Uluru Statement"
  handlar om historia.

 187. Därför tror jag
  att historiker bör påpeka-

 188. -att Australiens historia börjar
  långt före 1770.

 189. Men hur berättar man denna historia?

 190. Vilka medel kan man använda
  för att förmedla budskapet?

 191. Ursprungsfolk gör det på många sätt,
  som film, musik-

 192. -digitala metoder, museer-

 193. -och kulturfestivaler
  på sin egen mark.

 194. Det här kom häromdagen.

 195. Nyhetsbrevet The Conversation
  från australiska universitet.

 196. Här finns utmärkta artiklar
  av akademiker men för lekmän.

 197. Frågan har blivit mindre politisk,
  eftersom det finns samfällt stöd-

 198. -för en röst i parlamentet.
  Det avvisades först av regeringen-

 199. -men sen bytte vi premiärminister,
  vilket händer ofta nu.

 200. Även om regeringens sammansättning
  inte har förändrats-

 201. -så accepterar de nu idén om en röst,
  men det skulle göras på olika sätt-

 202. -av regeringen och oppositionen.
  Det är val nu-

 203. -så vi vet inte vem som styr
  om några veckor.

 204. Här är några av mina frågor:

 205. Har historia metodologier för att
  åstadkomma nåt inom djuphistoria?

 206. Vore det bättre att överlåta det
  åt exempelvis arkeologer?

 207. Om historiker
  inte har rätt metodologier-

 208. -vad kan man då förlora eller vinna-

 209. -genom att experimentera med tekniker
  som kanske kan lämpa sig bättre?

 210. Och vad kan djuphistoria åstadkomma
  i framtiden?

 211. Vi är säkert överens om att all historia
  måste lämna nåt efter sig-

 212. -eller åtminstone vara relevant
  för nuet.

 213. Är det möjligt att ursprungsfolk
  med rötter i djuphistorien-

 214. -inte är intresserade
  av akademiska historiska perspektiv?

 215. Kan deras syn på tiden
  stå i så stark kontrast mot vår-

 216. -att de underminerar disciplinen,
  att de inte kan omfattas av den-

 217. -att deras synsätt kullkastar den och
  är det bra eller dåligt för disciplinen?

 218. I alla samtal om historia kommer
  frågan om vad historia är upp.

 219. Vi anser nog alla
  att det kan vara dynamiskt.

 220. Det har ett visst syfte,
  men vi delar nog en passion och en tro-

 221. -på värdet av det.

 222. Men jag vill prata om några tidiga
  skildringar av Australiens historia.

 223. Man återskapade
  James Cooks landstigning 1901-

 224. -vilket var året då Australien blev
  en federation och nationen bildades.

 225. Då gjordes ett historiskt återskapande
  av kapten Cooks landstigning.

 226. Man lät en lokal komedigrupp
  med vita australiensare-

 227. -klä ut sig till kapten Cook-

 228. -Daniel Solander,
  den svenske naturforskaren-

 229. -och Joseph Banks.

 230. Kapten Cook hade tydligen väldigt
  tjusiga kläder, liksom Banks-

 231. -men Solander hade enkla kläder.

 232. Jag vet inte vad det säger
  om bilden av honom.

 233. Han var lärjunge till Linné-

 234. -och berömd
  tack vare sina nära förbindelser-

 235. -med Joseph Banks, som bildade
  brittiska vetenskapsakademin.

 236. Och omkring 1901 i Australien-

 237. -grundades
  Australiens första historiska sällskap-

 238. -och började samla ihop dokument.

 239. De samlade också en grupp aboriginer
  från hela Australien-

 240. -för att återskapa landstigningen. När
  Cook, Solander och Banks gick i land-

 241. -blev de attackerade av aboriginer
  som kastade spjut.

 242. Sen besvarade man med musköteld.

 243. Återskapandet var så realistiskt-

 244. -att publiken på 4 000 människor flydde
  när aboriginerna attackerade.

 245. På den tiden krävdes det mycket arbete
  att ställa upp kameror-

 246. -och allihop vältes.
  Polisen flydde också.

 247. Men det var så bra
  att de blev ombedda att göra om det.

 248. Publiken buade åt kapten Cook,
  för de tyckte att han var tråkig.

 249. Hans tal var
  väldigt uppblåst och tråkigt.

 250. Men publiken var antagligen berusad.

 251. De hade väntat länge på
  att kapten Cook skulle gå i land.

 252. Han framställdes nog också som en
  uppblåst engelsman från överklassen-

 253. -och många i publiken var nog irländare
  och tyckte inte om hur det lät.

 254. Och Solander...

 255. Hela återskapandet skrevs av en präst-

 256. -som skildrade kapten Cook,
  Solander och de här människorna-

 257. -som om de kände till framtiden.

 258. De föreställde sig
  den underbara staden Sydney.

 259. Det är intressant
  att man ger de här människorna-

 260. -förmågan att se in i framtiden.

 261. Jag har skrivit en artikel,
  "On the Sacred Clay of Botany Bay"-

 262. -så jag ska inte gå in mer på det.

 263. Jag vill prata om några av trenderna
  inom historieforskningen-

 264. -och även nämna att de historiska verk
  som jag själv har varit inblandad i-

 265. -"Creating a Nation",
  om Australiens feministiska historia-

 266. -en bok om Labor och en som
  heter "One Contested Ground"-

 267. -som skildrade delstaternas historia-

 268. -de börjar alla 1788.
  Så jag är själv skyldig till det här.

 269. Nåt som Stanner också är känd för-

 270. -är att han höll föreläsningar om
  "den stora australiska tystnaden".

 271. På 1960-talet frågade han-

 272. -varför historiker hade ignorerat
  aboriginernas berättelser.

 273. Inte bara på grund av honom,
  men från och med slutet av 70-talet-

 274. -börjar man titta på
  aboriginernas historia-

 275. -men den började också med britterna.

 276. Så britternas ankomst markerar ändå
  historiens början-

 277. -trots att det var en kontinent
  där människor hade bott i 60 000 år.

 278. På 60-talet trodde man att aboriginerna
  kanske hade varit där i 10 000 år.

 279. 1969 trodde man att det var 20 000 år-

 280. -eftersom man hade hittat
  en kremerad kvinna vid Mungosjön.

 281. Hon kallas nu för Lady Mungo
  av de lokala, traditionella ägarna.

 282. Efter bättre datering fann man-

 283. -att hon levde
  för ungefär 42 000 år sen.

 284. Nu är den dateringen från de tidigaste
  tillförlitliga utgrävningarna-

 285. -65 000 år.

 286. På en annan plats är det 120 000-

 287. -men det råder
  ingen konsensus kring det.

 288. Det anses vara för avvikande för
  att vara trovärdigt, trots evidensen.

 289. Det ser ut som eldstäder,
  eldar och matlagning-

 290. -men det är fortfarande omstritt.

 291. En del av den senare utvecklingen
  inom fältet har med skala att göra.

 292. Att öka skalan.

 293. Guldi och Armitage lade fram
  ett argument i en välkänd skrift-

 294. -vid namn "The History Manifesto".

 295. De menar att historiker studerar
  allt smalare ämnen och platser.

 296. De säger också att historiker
  inte har utnyttjat big data-analys.

 297. De säger även mycket annat.

 298. David Christian och Fred Spier
  har också skrivit om "big history"-

 299. -vilket är historia
  från big bang och framåt.

 300. Bill Gates har tagit upp det-

 301. -och man kan studera
  universums historia gratis.

 302. David Christian har ett Youtube-klipp
  med miljontals visningar.

 303. Där berättar han
  universums historia på elva minuter.

 304. Men det är ändå...

 305. Det lärs ut i skolor eftersom Bill Gates
  stiftelse finansierar många program.

 306. Det är ändå ett traditionellt sätt
  att tala om historia.

 307. Det är ett moderniseringsnarrativ.
  Enkla bakterier blir mer komplexa-

 308. -allt blir mer komplext och i dag
  har vi en väldigt komplex värld-

 309. -som började med upplysningen
  och vetenskapliga genombrott.

 310. Så fortfarande
  ett traditionellt framstegsnarrativ.

 311. Christian har skrivit boken
  "Origin Story"-

 312. -eftersom han kritiserades för att bara
  skriva en ny skapelsemyt för vår tid.

 313. Han kallar boken "skapelsemyt"
  för att kännas vid det.

 314. Han talar om Mungo. Jag har fått
  honom att försöka bli mer tvärkulturell.

 315. En del tycker
  att det bara är en symbolhandling-

 316. -men jag tyckte att det var bra.
  Han lyssnade i alla fall på samtalen.

 317. Han håller inte med mig.

 318. Han tror att upplysningen var
  den stora vändpunkten-

 319. -i mänsklighetens historia.

 320. Sen har vi Daniel Smail, som har skrivit
  "Deep History in the Brain"-

 321. -och är medförfattare-

 322. -till "Deep History: The Architecture
  of Past and Present".

 323. Hans argument är att vi bör vara
  mer medvetna om att vi är kroppar.

 324. Vi har utvecklats från hominider,
  och före det var det apor.

 325. Så vi bör se historien som nåt
  som handlar om vårt djuriska jag-

 326. -och förstå i mycket högre grad
  hur vi fortfarande bär med oss-

 327. -motivationer, mål och drifter
  som kommer från den sidan av oss.

 328. Så vi bör inte alltid leta efter-

 329. -intellektuella,
  kausala förklaringar av historien.

 330. Daniel Smails vill också lära sig
  av naturvetenskapen-

 331. -och förespråkar att historiker ska
  använda naturvetenskapliga metaforer-

 332. -genom att förstå naturvetenskapen.

 333. Genombrott inom DNA-forskningen
  innebär förstås-

 334. -att det kan vara värdefullt för att
  generera nya historiska evidens.

 335. Så idén om djuphistoria
  hänger samman med frågan om skala.

 336. Men den inflytelserike historikern
  Dipesh Chakrabarty har argumenterat-

 337. -för att historiker
  måste tänka på långa perspektiv-

 338. -eftersom vi lever under antropocen.

 339. Om vi ska ta itu med relevanta frågor
  i dag måste vi förstå-

 340. -klimatförändring eller historia
  ur längre perspektiv.

 341. Han har även skrivit
  "Provincializing Europe"-

 342. -som tar upp alternativa kausaliteter
  som nåt användbart att överväga-

 343. -för historiska förklaringar,
  men han tillämpar det inte själv.

 344. Men i en färsk artikel argumenterar han
  för ännu djupare tid, bortom hominider.

 345. Han argumenterar för geologiskt tid
  som nåt att ta med i beräkningarna.

 346. Vi bör inte begränsa allt
  till människors tid och biografisk tid.

 347. Vi bör se ända tillbaka
  till jordens uppkomst-

 348. -och kan till och med se kol
  som en förnybar källa-

 349. -om vi har
  ett tillräckligt djupt perspektiv.

 350. Sen har vi François Hartogs
  senaste bok, "Regimes of Historicity".

 351. Den var väldigt intressant.

 352. Han argumenterar också för-

 353. -att tala om nuet,
  som han ser som en tid av kris.

 354. I och med klimatförändringarna
  och massutdöenden-

 355. -måste man se
  dessa skrämmande utmaningar...

 356. Jag måste erkänna
  att Greta Thunberg är helt otrolig.

 357. Hon är min nya hjältinna.
  Hon verkar göra fantastiska saker-

 358. -för att engagera
  den unga generationen-

 359. -för att förbättra
  politikernas förmåga att lyssna-

 360. -och få dem att agera.

 361. Så jag hoppas
  att hon fortsätter med det.

 362. Vi har haft klimatstrejker i Australien.
  Skolbarn strejkar varje fredag.

 363. Så om det finns hopp verkar det ligga
  hos kommande generationer-

 364. -snarare än hos dagens politiker.

 365. Men även i vårt pågående val
  har politikerna plötsligt insett-

 366. -att klimatet är en kris.
  Jag vet inte varför det dröjde så länge.

 367. Men en opinionsundersökning visade
  att allmänheten ser det som en kris.

 368. Det går oerhört långsamt.

 369. Kanske tog det längre tid eftersom
  vi är långt ner på södra halvklotet-

 370. -men jag tror det beror på
  de direkta konsekvenserna.

 371. Det har varit så många bränder
  och översvämningar.

 372. Allt händer på en gång, och det
  är väldigt förödande, så folk tänker:

 373. "Okej, vi ska inte vara skeptiska."
  Det har krävts ett nödläge.

 374. I den djupa historien var Australien
  en annan kontinent, Sahul.

 375. Den hade en annan form
  och satt ihop med Nya Guinea.

 376. Det här är en underbar dynamisk atlas
  som man kan söka i.

 377. Det här Australien för 20 000 år sen.

 378. Men trots förbindelsen
  till Nya Guinea säger DNA-experterna-

 379. -att det knappt finns nåt samband
  mellan Australiens aboriginer i dag-

 380. -och papuanerna. Det är en gåta
  varför de inte blandade sig-

 381. -när folk har blandat sig
  så länge över hela jorden.

 382. Nu får man veta att neandertalarna,
  denisovamänniskorna-

 383. -och olika grupper
  också blandade sig i hög grad.

 384. Men jag tyckte...

 385. Jag är optimist och hatar
  att läsa deprimerande teorier-

 386. -men jag tyckte att François Hartogs
  argument om historia var övertygande.

 387. Han säger att vi inte är ett folk i dag-

 388. -som kan se till framtiden.

 389. Under moderniteten var Europa
  ständigt framtidsinriktat.

 390. Man tänkte på framtiden,
  den moderna utvecklingen-

 391. -och att ge människan fler möjligheter.

 392. Han menar att nu vill ingen tänka
  på framtiden. Det är för deprimerande-

 393. -och vi slipper helst tänka
  på alla det där hemska.

 394. Det här bygger han
  sitt argument om en tid av kris på.

 395. Så om det här är vår värld, hur ska
  då historieforskningen kalibreras om?

 396. Kanske kan det delvis vara
  att se till den djupa historien-

 397. -och dess många mysterier
  och okända berättelser-

 398. -om anpassning
  till dramatiska klimatförändringar.

 399. Det gick långsammare, men
  aboriginer minns faktiskt berättelser-

 400. -om öar som sitter ihop med fastlandet.

 401. Det är en gåta för historiker.
  Hur bevarar folk berättelser-

 402. -som verkar vara
  20 000 år gamla eller mer?

 403. Både Lynne Kelly och Patrick Nunn
  har skrivit böcker om det här minnet.

 404. Hur mycket har vi förlorat genom
  att vara läs- och skrivkunniga?

 405. Hur mycket har européerna förlorat
  genom att inte ha saker i minnet?

 406. Det finns mycket intressant
  om minnesstudier och arv-

 407. -och olika förändringar
  i historieforskningen.

 408. Men om vi inte ska börja
  1770 i Australien-

 409. -en tid då många nationer bildades,
  inklusive USA-

 410. -då måste vi tänka på
  dramatiska klimatförändringar-

 411. -över tusentals år.

 412. Ni ser hela den här sekvensen-

 413. -då havsnivån stiger och sjunker
  över tiotusentals år.

 414. Det här är en Sahul-karta
  från Monash University.

 415. Här är en karta över språken
  i Australien och traditionella områden-

 416. -men det är förstås
  kontinenten Australien i dag.

 417. Man kan gå ända
  tillbaka till Gondwana.

 418. Alla kontinenterna
  har en annan form i början-

 419. -men Australien är en av dem
  som knappt ändrar form-

 420. -om man tänker på
  Gondwana och kontinentaldrift.

 421. Det här är vårt nya projekt
  som jag skulle berätta om.

 422. Det fokuserar inte bara på Australien,
  även om det är ett viktigt område.

 423. Vi vill göra det globalt och lära oss
  av global historia i Europa-

 424. -och även titta på historians
  och vetenskapens historia.

 425. Allt det är relevant när man tittar
  på människans djupa förflutna.

 426. Och som en del av det här Kathleen
  Fitzpatrick-stipendiet som jag har-

 427. -kan vi utbilda unga kvinnor,
  däribland kvinnor från ursprungsfolk-

 428. -i historia och relaterade färdigheter.

 429. Så vi försöker utveckla de här sätten-

 430. -att berätta om och analysera det
  djupa förflutna. Jag läser inte upp det.

 431. Vi försöker ta in
  transdisciplinära perspektiv-

 432. -och utbilda
  en ny generation historiker-

 433. -att bli bättre på
  att arbeta med naturvetare.

 434. Alla naturvetare vill inte jobba med
  historiker, så ibland går det trögt.

 435. Vi ska göra digital kartläggning
  av drömberättelser-

 436. -vars rötter sträcker sig
  över hela Australien.

 437. Det finns underbara snäckskal-

 438. -som man har handlat med
  från Western Australia till östkusten.

 439. Det finns många handelscykler
  i den djupa tiden-

 440. -som löper många tusentals kilometer.

 441. Här har man ibland också
  utbytt historiska berättelser-

 442. -och förklarande idésystem
  för det förflutna.

 443. Vi vill göra en digital historieatlas
  över människans djupa förflutna-

 444. -men om det blir
  en vanlig topografisk atlas-

 445. -eller om det ska representeras
  på andra sätt, det vet vi inte än.

 446. Vi har fem år på oss att utveckla den.

 447. Vi har precis tagit in en postdok
  som är expert på digital research-

 448. -så det ska bli spännande
  att jobba med honom.

 449. Det här är en karta gjord av
  Patrick Nunn och Nicholas Reid.

 450. De dokumenterade
  över tjugo berättelser-

 451. -nedtecknade av lingvister
  eller antropologer-

 452. -om aboriginernas drömtid.
  Sen talade de med klimatforskare-

 453. -viket Patrick Nunn faktiskt också är,
  för att ta reda på-

 454. -vilka av dessa berättelser,
  som förts vidare i generationer-

 455. -stämde med skeenden
  från 10 000-20 000 år sen.

 456. De har redan hittat så här många.

 457. Som historiker anser vi
  att vi har bra tekniker-

 458. -för att ifrågasätta
  den här sortens evidens.

 459. Så vi försöker sammanföra så många
  berättelser vi kan i en stor databas-

 460. -analysera vilka temana är
  och sen arbeta med naturvetare-

 461. -för att se om det finns berättelser
  som stämmer överens.

 462. Vi vill inte bedöma berättelserna.

 463. Man kan se dem på många sätt.
  De fungerar som myter-

 464. -som underhållande historier
  eller som förklaringar för traditioner.

 465. Det finns många olika aspekter
  av de här berättelserna-

 466. -men det är nog första gången
  historiker intresserar sig.

 467. Vanligen är det litteraturforskare,
  lingvister eller antropologer.

 468. Folk i Cairns pratar mycket om
  Koba, eller Fitzroy Island, till norr-

 469. -som en del av deras land och hur
  de förlorade den när havsnivån steg.

 470. Det pratar också savanner
  i områden där det nu är regnskog.

 471. Så de har mycket information som
  forskarna ibland verifierar senare.

 472. Man har hittat frön som visar att
  området vid Fitzroy Island var savann.

 473. Det hände nyligen.

 474. Och Port Phillip Bay, där Melbourne
  ligger, trodde man var äldre-

 475. -men aboriginerna hade berättelser
  om hur bukten översvämmades snabbt.

 476. Och nu har de räknat ut att det fanns
  ett underjordiskt geologiskt "rör"-

 477. -som faktiskt sprack,
  så att vattnet strömmade in.

 478. Så det är fascinerande
  att titta på de här historierna.

 479. Vi vill som sagt titta på
  disciplinerna i sig.

 480. Det ger oss mer insikt
  i hur vi tänker som historiker.

 481. Och även utbildningen
  i exempelvis Cambridge-

 482. -där de flesta australiska arkeologerna
  är utbildade.

 483. Det var innan man lärde ut arkeologi
  i Australien.

 484. När vi väl har dokumenterat de gamla
  minnesberättelserna i en databas-

 485. -ska vi ta med dem tillbaka
  till samhällena.

 486. Vi spelar redan in berättelser med dem.

 487. En del är nyare, så då kan man fråga
  vad som är djup tid respektive nu.

 488. De tror ju på detta "everywhen",
  att saker och ting alltid varit som nu-

 489. -och att berättelserna alltid funnits.
  De kanske just har blivit upptäckta-

 490. -men de är inte nya. Man upplever
  att de kommer från landet-

 491. -och alltid har existerat.

 492. Vi har förstått att människans
  djupa förflutna är globalt.

 493. Människor har förflyttat sig
  över hela planeten-

 494. -och helhetsberättelsen
  är mycket intressant.

 495. Slutligen är periodisering och
  temporalitet viktigt för historiker.

 496. Jag tror inte
  att ni vill läsa allt det här.

 497. Det är projektbeskrivningen i anslaget
  från australiska forskningsrådet.

 498. Det handlar om
  att försöka lära sig tekniker-

 499. -utanför den vanliga metodologin
  med texter och arkiv.

 500. Det sker redan inom historia med
  studier av föremål och muntlig historia-

 501. -men det här kräver att vi utvidgar
  våra färdigheter ännu mer.

 502. Det här är faran i att bara pröva
  om berättelserna är sanna eller inte.

 503. Vi vill också veta vad de kan innefatta.

 504. Vi har till exempel David Unaipon-

 505. -som i princip var ett geni
  och levde i början av 1900-talet.

 506. En aboriginsk man som
  samlade in massor av berättelser-

 507. -från olika människor
  i South Australia och Central Australia.

 508. Han menade att det fanns
  en kontinent vid namn Lemuria-

 509. -och att det kom ner myrmänniskor.

 510. Sen krigade ett annat folk med dem
  och drev i väg dem.

 511. Han pratar om olika folkslag.
  Det finns två stora språkgrupper-

 512. -men det har aldrig funnit evidens för
  att de är olika folkslag, i form av DNA.

 513. Men man undrar om berättelserna
  kommer att väcka nya frågor-

 514. -för arkeologer.
  Kommer det nya gåtor att lösa?

 515. I Uluru pratar anangufolket
  om vita turister som "myrmänniskor".

 516. Man ser dem klättra över Ayers Rock.

 517. Att titta på metaforer i språket
  är väldigt intressant.

 518. Man kan fråga hur de använde
  ordet "myra" som en metafor.

 519. Jag tror att om vi kan förstå
  aboriginernas språk-

 520. -kan det öppna våra ögon
  för olika begrepp-

 521. -som kan vara värdefulla för att ge
  oss nya perspektiv på historien.

 522. Hur kan vi tänka annorlunda
  på temporalitet?

 523. Hur brukar historiker se temporalitet?

 524. Tidpunkter och perioder är viktiga.
  När nån skriver en doktorsavhandling-

 525. -är vår första fråga ofta
  vilken deras tidsperiod är.

 526. Man måste avgränsa sin tidsperiod.

 527. Dagens aboriginer, särskilt de
  som bor i mer isolerade områden-

 528. -är inte intresserade
  av tidpunkter och perioder-

 529. -men arkeologerna fokuserar på det.

 530. De är stolta över
  att fastställa tidpunkter-

 531. -och ser det som nåt som skänker
  rättigheter åt aboriginerna.

 532. Och visst
  har många aboriginer använt det.

 533. Människorna i Mungo
  har varit stolta över att kunna säga-

 534. -att kremeringen i deras land
  är den äldsta kända i världen.

 535. Men de ser det väldigt annorlunda.

 536. För dem är det inte en upptäckt
  av en europeisk arkeolog.

 537. Lady Mungo dök upp för att göra
  världen medveten om deras lidande.

 538. De ser också Lady Mungo
  som nån som lever i dag.

 539. De tänker inte
  att hon levde för X antal år sen.

 540. Och när arkeologerna
  har bråkat om tidpunkter...

 541. Ett tag sa de 60 000 år
  och sen var det 40 000.

 542. När arkeologerna bråkade
  såg jag aboriginerna-

 543. -bara vända sig och ta en cigarett.
  De blir rasande, för de säger:

 544. "Vi har alltid varit här. Ingen
  europeisk forskare behöver bevisa det."

 545. Då säger forskaren: "Nej, ni kom
  från Afrika, som alla andra."

 546. Men de accepterar inte det. En del
  aboriginska akademiker menar-

 547. -att de blev aboriginer
  när de kom till kontinenten.

 548. Det är olika idéer, men också olika
  andliga förhållanden till landskapet.

 549. Och om man jämför 250 år
  med 60 000-

 550. -då kan man undra varför man vill veta
  exakt hur många år de har varit där.

 551. Men det pågår en debatt nu.

 552. DNA-experter hävdar att den här
  tidiga utgrävningsplatsen i Kakadu-

 553. -där dateringen påstås bekräfta
  att där fanns mänskliga bosättningar-

 554. -för 65 000 år sen.
  Där finns inga gravar-

 555. -men på grund av markanvändningen
  och olika verktyg som man hittat.

 556. Och genforskarna säger att det
  inte finns nåt äldre än 50 000 år.

 557. Å ena sidan verkar forskningen
  vara aboriginerna till nytta.

 558. De har varit där så länge, vilket ger
  dem större rätt till suveränitet.

 559. Men sen ändrar man tiderna
  och bråkar om det.

 560. Nästa logiska steg kan bli att det
  visar sig ha varit ett annat folk.

 561. Så efter att ha skänkt dem en rättighet-

 562. -som kan stärka
  deras politiska argument-

 563. -kan de sen finna
  att forskarna tar det ifrån dem igen-

 564. -vilket är en fara för aboriginerna.

 565. De är ofta redan väldigt
  misstänksamma mot forskare-

 566. -efter att de avlägsnade kvarlevor,
  vilket ännu upprör många-

 567. -då de ofta inte har lämnats tillbaka.

 568. Många lämnas tillbaka
  men en del kan inte identifieras-

 569. -och det är fortfarande
  väldigt kränkande.

 570. Som jag sa är temporalitet den mest
  komplicerade frågan för historiker.

 571. Om vi inte ska använda
  astronomisk tid, matematisk tid-

 572. -eller börja med tiden då Jesus levde...

 573. Vi säger inte längre "A.D." och "B.C."
  längre, utan "Common Era"-

 574. -men det är samma årtal som hänger
  samman med kristna föreställningar-

 575. -om tidens början. Det förknippas
  också med tidig kronologi.

 576. Beda venerabilis, den ende historikern
  som har blivit helgon, tror jag.

 577. De engelska kronologerna.

 578. Kronologi har alltid varit viktigt
  inom historia.

 579. Att tidsbestämma olympiska spelen
  användes som bevis-

 580. -för att det var tillförlitlig historia.

 581. Så om temporalitet är oviktigt för
  aboriginer, kan man då skriva historia?

 582. Eller om man tror på platt tid,
  "everywhen", är det då historia-

 583. -utan de kronologier
  som vi är bekanta med?

 584. Det här är en användbar bok
  om periodiseringens kraft-

 585. -inom historieforskningen.

 586. Att titta på feodal tid och minnet är
  också mycket relevant för vårt projekt.

 587. Vi vill bestrida att aboriginer alltid
  har haft ett annorlunda synsätt.

 588. Ofta när man ser på folks syn på tiden
  under medeltiden eller 1700-talet-

 589. -kan den likna aboriginernas sätt
  att berätta historier om det förflutna-

 590. -i högre grad än vad vi väntar oss.

 591. Avslutningsvis,
  vi vill gärna titta på hällristningar.

 592. Vi vill gärna använda bilder
  så mycket vi kan.

 593. Vi vill jobba
  med naturvetare och lingvister.

 594. Det har vi redan gjort en hel del.

 595. Vi publicerade den här
  inför det nya projektet.

 596. Det är publicerat med öppen tillgång.

 597. Vi har också nyligen publicerat
  nåt på tyska-

 598. -om den digitala sidan av våra projekt.

 599. Och nyligen det här, vid Harvard.
  "Deep Historicities:"

 600. "Indigenous Knowledges
  and the Science of Deep Time."

 601. Vi hade även ett tvådagarssymposium
  om vetenskapshistoria vid Harvard.

 602. Det verkar ta fart,
  men det krävs riktiga samarbeten.

 603. Harvard har sitt Initiative for the
  Science of the Human Past.

 604. De sammanför historiker med
  forskare som sysslar med datering.

 605. Det är verkligen fruktbart.

 606. Och flera Max Planck-institut
  sysslar med människans historia.

 607. Ett i Jena och ett i Berlin,
  om vetenskapshistoria.

 608. Vi ska samarbeta med dem.
  Jag håller föredrag där nästa vecka.

 609. Sen vill jag visa dinosaurieavtryck
  från Broome.

 610. De stora runda sakerna är hovar
  från nån sorts dinosaurie.

 611. Förlåt, jag kan inte namnen på dem,
  men det är för 150 miljoner år sen.

 612. Ja, det är en färsk bild.

 613. Jag hade mycket bättre pedikyr
  än vad jag har nu.

 614. Yawurufolket i Broome har
  berättelser om jätteemuer.

 615. Bart Pegram här berättade en
  fantastisk historia om deras ursprung.

 616. Jätteemuerna kom till kusten.
  Det är en otroligt rik berättelse-

 617. -om flickor som uppför sig illa
  och förvandlas till sten.

 618. Man pekar ut inslag i landskapet
  där flickorna nu är personifierade...

 619. ...eller antropomorferade.

 620. Och de bildar också himlen.
  Emuerna drömmer i himlen.

 621. Det är en fantastisk koppling
  mellan himmel och land.

 622. Vi måste ha en bättre terminologi.
  500 språk, så det är svårt.

 623. Vi vill inte bara välja ut ett ord, utan
  lära oss mer om ordens innebörd.

 624. Och det finns problem
  med alla de här begreppen.

 625. Vi gjorde topografiska kartor
  med folk i Mungoområdet.

 626. Det var intressant,
  för på en karta blir tiden platt-

 627. -och man kan placera allt som händer
  i olika tider på samma karta.

 628. Men inte förändringar i klimatet
  och flodsystemen under djup tid.

 629. Men de olika grupperna
  runt Mungosjön blev glada-

 630. -för de kunde berätta om sig själva,
  sina föräldrar och förfäder-

 631. -samtidigt som det berättade myter
  och fantastiska berättelser-

 632. -från djup tid.

 633. Och titta på vår anslagsansökan:

 634. Symposium vid Linnéuniversitetet
  2021. Det är nåt att se fram emot.

 635. Tack, och jag hoppas ni får
  en trevlig konferens.

 636. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kan djuphistorisk forskning utmana historien?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Historikern Ann McGrath har forskat på Australiens ursprungsbefolkning, aboriginerna, som tros ha funnits på kontinenten redan för 80 000 år sedan. Det är långt tidigare än den tid som mycket historisk forskning fokuserar på. Här berättar hon om vad djuphistorisk forskning kan göra för att utmana den historia vi tror att vi redan känner till. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Ämnen:
Historia
Ämnesord:
Aboriginer, Australien, Etnologi, Historia, Historieforskning, Oceanien, Socialantropologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Svenska historikermötet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Vikten av historisk forskning

En historikers roll är inte bara att forska i det förflutna utan även att lägga fram vetenskapligt korrekt forskning som är relevant för det som sker i dag. Historikern och Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson berättar om vad som behövs i framtidens historieforskning. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Kan djuphistorisk forskning utmana historien?

Historikern Ann McGrath har forskat på Australiens ursprungsbefolkning, aboriginerna, som tros ha funnits på kontinenten redan för 80 000 år sedan. Det är långt tidigare än den tid som mycket historisk forskning fokuserar på. Här berättar hon om vad djuphistorisk forskning kan göra för att utmana den historia vi tror att vi redan känner till. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

När blev Sverige evigt?

Nationalism har funnits länge, men det råder vissa oenigheter inom historieforskning om när nationen och nationalismen uppstod och på vilka grunder den bygger. Här berättar historikerna Anne Berg, Wojtek Jezierski och Sari Nauman om den senaste forskningen. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Om finlandssvensk minoritetsnationalism

Den finlandssvenska minoriteten i Finland utgör ungefär 5 procent av befolkningen. Här berättar historikern Mats Wickström om hur tankar om nationalism och svenskhet har betraktats inom gruppen under 1900-talet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Svensk minoritetsnationalistisk socialism i Finland

Matias Kaihovirta, historiker vid Åbo akademi, berättar om Finlands svenskspråkiga arbetarklasshistoria och socialistpartiet som aldrig blev verklighet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nationella minoriteters symboliska nationsbygge

Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur historia, myter, symboler och kollektiva minnen använts för att skapa nya minoritetsidentiteter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Feministiska omskrivningar av folksagor

Den lilla sjöjungfrun inser att loppet är kört och bildar ett gäng som drar ner män i havets djup och hämnas på dem. Prinsen inser att Snövit både är lättare att hantera och vackrare att titta på när hon ligger där i glaskistan så han förgiftar henne igen, medan hennes styvmor desperat försöker rädda Snövit från hennes öde. Här berättar historikern Maria Nilson om den nya vågen av feministiska omskrivningar på populära folksagor som gör upp med patriarkatet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Fantastik i interkulturellt perspektiv

Historikern och forskaren Hans Hägerdal beskriver hur drakar och andra inslag av fantastik används i olika kulturer. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Hypnotisörens makt under sent 1800-tal

Förr i tiden ansågs hypnos både lockande och skrämmande. Samtidigt som man experimenterade med att hypnotisera varandra för underhållning blev hypnos viktigt som en medicinsk behandlingsmetod. Här berättar historikern Cecilia Riving om hypnosens makt under sent 1800-tal. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap

Förr i tiden åt svenskar mumier för att man trodde att de hade medicinska egenskaper. Hade man inte tillgång till en äkta mumie kunde man ta ett stycke kött från en "rödlätt svensk man" som dött en våldsam död och bland annat utsätta det för månens strålar. Historikern Joachim Östlund berättar om mumiernas funktion i 1700-talets Sverige. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Rättigheter, slaveri och nya former av ofrihet

När man pratar om slaveri är det lätt att bara diskutera den transatlantiska slavhandeln där afrikanska slavar fraktades till i första hand USA och plantage i Karibien. Men slavhandel och slaveri har funnits på många fler platser och under många andra omständigheter. Här berättar historikern och experten Richard Allen om slaveri, rättigheter och moderna former av ofrihet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Gestaltning av nationella minoriteter i våra kulturarv

Historikern Lars Elenius berättar om hur Sveriges nationella minoriteter speglas i tavlor och andra kulturarv. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nedslag i museernas identitetsskapande funktioner

Med fokus på friluftsmuseet Skansen i Stockholm berättar historikern Carola Nordbäck om hur museer bidrar till identitetsskapande när de gestaltar, värderar och kommunicerar historien. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Att stämma allmänheten till det goda levernet

Historikern Mattias Bäckström berättar om hur museer använder stämning och animering för att göra historien mer levande för sina besökare. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska med dna - livet efter topsningen

Peter Sjölund berättar att den traditionella släktforskningen i kyrkoarkiven har fått konkurrens. Idag är dna-släktforskning populärare än någonsin och antalet som testar sig ökar hela tiden. Vilken information finns i vårt dna och hur ska den informationen tolkas? Inspelat den 21 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolresan till Förintelsen

En grupp högstadieelever åker till andra världskrigets Polen. En resa som kommer att förändra dem. I Polen mördades omkring tre miljoner judar av nazisterna. När eleverna besöker Treblinka, Majdanek och gettot i Warszawa känns historien otäckt nära.