Titta

UR Samtiden - Svenska historikermötet

UR Samtiden - Svenska historikermötet

Om UR Samtiden - Svenska historikermötet

Föreläsningar från Svenska historikermötet 2019. Fokus riktas på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 och 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Svenska historikermötet : Hypnotisörens makt under sent 1800-talDela
 1. Det övernaturliga
  lockade och skrämde.

 2. Hypnosen var som en dörr till det
  okända - till människans dunkla inre.

 3. Samtidigt slog hypnosen igenom
  som en medicinsk behandlingsmetod.

 4. Tack så mycket! Kul att vara här.

 5. Hypnotisören - vem var han?

 6. Han kunde vara den här personen-

 7. -en magiker, en man med
  övernaturliga och mystiska krafter-

 8. -som drog stor publik
  till sina spektakulära seanser.

 9. Men han kunde också vara
  den här personen - en läkare-

 10. -en seriös och pålitlig yrkesutövare
  med medicinsk utbildning-

 11. -som hade en professionell distans
  till sin patient.

 12. I samma gestalt kunde alltså
  två helt olika personer rymmas.

 13. Lyssna på de här två citaten från
  1880-talet. Båda kommer från läkare.

 14. De beskriver vem hypnotisören är
  och vad han ägnar sig åt.

 15. Magnus Huss
  beskriver hypnotisören så här:

 16. "Den hypnotiserade ser intet annat"-

 17. -"än vad hypnotisören bestämmer
  att han ska se."

 18. "Han uppfattar, känner, tänker
  endast vad denne befaller honom."

 19. "Han tror allt vad hypnotisören
  vill att han ska tro."

 20. "Varje spår av fri bestämmelse
  är som regel försvunnet."

 21. "Han tvingas lyda
  en främmande, utomstående vilja."

 22. "Somnambulen är som sådan en maskin"-

 23. -"driven av en främmande kraft,
  vilken han ej mäktar motstå."

 24. Sen har vi Otto Wetterstrand:

 25. "Den hypnotiserande läkaren är icke
  som förr den mystiske magnetisören"-

 26. -"utan vetenskapsmannen som blott
  använder enkla och naturliga medel."

 27. "Hypnosen kräver många egenskaper
  hos utövarna, som ej alla har."

 28. "Den kräver takt,
  urskiljning, sinnesnärvaro"-

 29. -"psykologiska och medicinska
  insikter"-

 30. -"samt praktisk människokännedom,
  som lång erfarenhet skänker."

 31. "Den kräver framför allt hos idkaren
  sympati för den lidande."

 32. Här framträder två ganska olika
  bilder av hypnotisören-

 33. -och olika bilder av hypnotisörens
  relation till den hypnotiserade.

 34. Den här tvetydigheten i hypnotisörens
  gestalt vill jag närma mig här i dag.

 35. Vi rör oss i Sverige
  under sent 1800-tal.

 36. Det var på 1880- och 1890-talet
  som hypnosen hade sin guldålder-

 37. -både i Sverige
  och i andra europeiska länder.

 38. 1880-talet präglades av...

 39. ...ett omfattande intresse
  för mysticism i olika former:

 40. Magnetism, hypnotism, spiritism,
  parapsykologi och telepati-

 41. -alla möjliga övernaturliga fenomen.

 42. Vurmen för det mystiska kom till
  uttryck i offentliga hypnos-seanser-

 43. -i spiritistiska sällskap,
  i konst och i skönlitteratur-

 44. -och också i ett vetenskapligt
  intresse för människans okända inre.

 45. Här har vi ett exempel på
  hur det kunde se ut i England.

 46. En samling kvinnor och män som
  dricker te och hypnotiserar varandra.

 47. Kringresande hypnotisörer
  drog stor publik.

 48. Det övernaturliga
  lockade och skrämde.

 49. Hypnosen var som en dörr till det
  okända - till människans dunkla inre.

 50. Och samtidigt slog hypnosen igenom
  som en medicinsk behandlingsmetod.

 51. Den användes flitigt
  av en rad ansedda läkare.

 52. Särskilt framgångsrik var Otto
  Wetterstrand med praktik i Stockholm.

 53. Han botade både fysiska
  och psykiska åkommor med hypnos.

 54. Till hans mottagning
  strömmade människor från hela Europa.

 55. Hypnosen upplevde en glanstid-

 56. -men den var svår att få grepp om.

 57. Var den en lovande behandlingsmetod,
  en välsignelse i läkarnas händer?

 58. Eller var den en förgörande kraft,
  ett maktmedel för att begå övergrepp?

 59. Jag har kommit att intressera mig
  för hypnos i slutet av 1800-talet-

 60. -för att jag
  i ett forskningsprojekt studerar-

 61. -behandling av psykisk ohälsa
  under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

 62. Jag fokuserar på relationen
  mellan behandlare och patient-

 63. -och hur man har sett på det mötet.

 64. Jag studerar olika discipliner
  som behandlade psykisk ohälsa:

 65. Psykiatri, neurologi, allmänmedicin-

 66. -hypnotism, animal magnetism
  och psykoterapi.

 67. Men det är hypnotismen
  som har fört mig hit-

 68. -där vi intresserar oss
  för fantastik.

 69. För hypnos var
  en förunderlig och...

 70. Den befann sig
  i ett fascinerade gränsland-

 71. -mellan det vetenskapliga
  och det övernaturliga-

 72. -det accepterade och det förkastade,
  det vardagliga och det fantastiska.

 73. Hypnosen är ju i sig
  ett gränstillstånd-

 74. -mellan vakenhet och sömn,
  och mellan kropp och själ.

 75. Gränserna suddas ut - också mellan
  hypnotisören och den hypnotiserade.

 76. Det var hypnotisörens makt
  över en annans sinne-

 77. -som gjorde den kontroversiell och
  omdebatterad i slutet av 1800-talet.

 78. Egentligen var debatten inte ny.

 79. Hypnosens föregångare
  var den animala magnetismen.

 80. Den österrikiske läkaren Franz Anton
  Mesmer uppfann den behandlingen-

 81. -i slutet av 1700-talet.

 82. Hans teori är att det finns-

 83. -ett magnetiskt fluidum
  som genomsyrar universum.

 84. Det finns i makrokosmos, och i mikro-
  kosmos - inne i varje individs kropp.

 85. Sjukdom beror på att
  det magnetiska fluidet är i olag.

 86. En magnetisör kan bota genom
  att medelst magnetiska strykningar-

 87. -få magnetfälten i balans igen.

 88. Magnetisörer
  reste land och rike runt-

 89. -under första hälften av 1800-talet
  och i mitten av 1800-talet-

 90. -och magnetiserade människor
  offentligt.

 91. I Sverige fanns på 1860-talet
  en dansk magnetisör - Carl Hansen-

 92. -som reste runt
  och hade...föreställningar.

 93. Svenska Läkaresällskapet fördömde
  hans verksamhet offentligt i media.

 94. På 1880-talet när hypnosen hade
  slagit igenom väcktes debatten igen.

 95. Svenska läkare
  varnade för samvetslösa hypnotisörer.

 96. De ville ha ett lagförbud
  mot icke-medicinsk hypnos.

 97. De kringresande charlatanerna
  var inga riktiga hypnotisörer.

 98. Bara inom läkarvetenskapens ramar
  skulle hypnos få vara tillåten.

 99. En svensk psykiatriker som
  hette Fredrik Björnström skrev 1887:

 100. "Hypnotismen ska endast utövas
  av hederliga, samvetsgranna läkare"-

 101. -"som icke missbrukar det stora
  inflytande de har på patienterna."

 102. "Av allt detta finna vi att
  hypnotismen icke är att leka med."

 103. Han varnade för att hypnotisören
  hade en infernalisk makt.

 104. Han menade att hypnosen
  var ett tveeggat svärd.

 105. I en läkares hand gör det stor nytta,
  men i orätta händer är det farligt.

 106. Sen har vi Magnus Huss.

 107. Han var en känd svensk läkare
  på 1800-talet.

 108. Han gav ut en skrift om hypnos
  på 1880-talet.

 109. Han påpekade
  att det fanns olika grader av hypnos.

 110. Alla karakteriserades av att den
  hypnotiserades vilja var vanmäktig-

 111. -och att personen i fråga
  var i princip helt redlös-

 112. -och tvingad att göra
  vad hypnotisören befallde.

 113. Huss menade att den här situationen
  lätt kunde missbrukas.

 114. Framför allt fanns det en risk-

 115. -att kvinnor
  kunde skändas och misshandlas.

 116. Flera sådana fall hade uppmärksammats
  i Frankrike, skrev Huss.

 117. I de populära framställningarna
  av hypnos-

 118. -var det förmågan att med viljekraft
  få makt över en annan människa-

 119. -som eggade och skrämde.

 120. Det var som Strindberg skrev
  en hjärnornas kamp.

 121. Alla var överens om att hypnotisören
  hade makt över den hypnotiserade-

 122. -oavsett om hypnosen bedrevs
  av en estradör eller av en läkare.

 123. Man försatte folk i hypnotisk sömn
  med de medel som stod till buds.

 124. Björnström refererade
  till den här mannen - Abbé Faria-

 125. -som var en känd hypnotisör.

 126. Han skrämde sina patienter
  till sömns-

 127. -genom att befallande ropa: "Sov!"

 128. Det är kanske det han gör här.

 129. För att sänka någon i hypnos krävdes
  att personen la kropp och sinne-

 130. -i hypnotisörens händer. Under-
  kastelse och förtroende var grunden.

 131. Neurologen Frithiof Lennmalm-

 132. -skrev i en skrift
  om hypnos och neuroser på 1880-talet-

 133. -att det enda som behövdes
  för att hypnotisera var-

 134. -att hypnotisören
  och den hypnotiserade trodde på-

 135. -hypnotisörens kraft.

 136. Och att inslaget av mystik, och
  en längtan efter det oförklarliga-

 137. -var en starkt drivande kraft.
  Han skrev:

 138. "I sådana fall kommer patienterna
  att tro på det mystiska."

 139. "Tron på det mystiska,
  övernaturliga"-

 140. -"ligger dock i alla tider
  dold i den mänskliga naturen."

 141. Vårt behov av det oförklarliga
  och det mystiska är nog tidlöst.

 142. I slutet av 1800-talet
  blev hypnotisörens dubbla roller-

 143. -en symbolisk gestaltning
  av en splittring i samhället-

 144. -mellan å ena sidan tro på förnuft,
  vetenskap och samhällets upplysning-

 145. -och å andra sidan en fascination
  för det övernaturliga, mystiska-

 146. -och det undermedvetna - drömvärlden.

 147. Man kan fundera över om det finns
  en sådan splittring i dag.

 148. Hur gestaltar den sig i så fall?

 149. Hur försöker vi närma oss
  det oförklarliga och mystiska-

 150. -och det som är bortom
  det omedelbart synliga?

 151. Detta kan bli ett forskningsprojekt
  för framtida historiker.

 152. Tack för mig!

 153. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Hypnotisörens makt under sent 1800-tal

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Förr i tiden ansågs hypnos både lockande och skrämmande. Samtidigt som man experimenterade med att hypnotisera varandra för underhållning blev hypnos viktigt som en medicinsk behandlingsmetod. Här berättar historikern Cecilia Riving om hypnosens makt under sent 1800-tal. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Hypnos, Psykologi, Psykologisk metodik
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Svenska historikermötet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Vikten av historisk forskning

En historikers roll är inte bara att forska i det förflutna utan även att lägga fram vetenskapligt korrekt forskning som är relevant för det som sker i dag. Historikern och Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson berättar om vad som behövs i framtidens historieforskning. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Kan djuphistorisk forskning utmana historien?

Historikern Ann McGrath har forskat på Australiens ursprungsbefolkning, aboriginerna, som tros ha funnits på kontinenten redan för 80 000 år sedan. Det är långt tidigare än den tid som mycket historisk forskning fokuserar på. Här berättar hon om vad djuphistorisk forskning kan göra för att utmana den historia vi tror att vi redan känner till. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

När blev Sverige evigt?

Nationalism har funnits länge, men det råder vissa oenigheter inom historieforskning om när nationen och nationalismen uppstod och på vilka grunder den bygger. Här berättar historikerna Anne Berg, Wojtek Jezierski och Sari Nauman om den senaste forskningen. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Om finlandssvensk minoritetsnationalism

Den finlandssvenska minoriteten i Finland utgör ungefär 5 procent av befolkningen. Här berättar historikern Mats Wickström om hur tankar om nationalism och svenskhet har betraktats inom gruppen under 1900-talet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Svensk minoritetsnationalistisk socialism i Finland

Matias Kaihovirta, historiker vid Åbo akademi, berättar om Finlands svenskspråkiga arbetarklasshistoria och socialistpartiet som aldrig blev verklighet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nationella minoriteters symboliska nationsbygge

Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur historia, myter, symboler och kollektiva minnen använts för att skapa nya minoritetsidentiteter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Feministiska omskrivningar av folksagor

Den lilla sjöjungfrun inser att loppet är kört och bildar ett gäng som drar ner män i havets djup och hämnas på dem. Prinsen inser att Snövit både är lättare att hantera och vackrare att titta på när hon ligger där i glaskistan så han förgiftar henne igen, medan hennes styvmor desperat försöker rädda Snövit från hennes öde. Här berättar historikern Maria Nilson om den nya vågen av feministiska omskrivningar på populära folksagor som gör upp med patriarkatet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Fantastik i interkulturellt perspektiv

Historikern och forskaren Hans Hägerdal beskriver hur drakar och andra inslag av fantastik används i olika kulturer. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Hypnotisörens makt under sent 1800-tal

Förr i tiden ansågs hypnos både lockande och skrämmande. Samtidigt som man experimenterade med att hypnotisera varandra för underhållning blev hypnos viktigt som en medicinsk behandlingsmetod. Här berättar historikern Cecilia Riving om hypnosens makt under sent 1800-tal. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap

Förr i tiden åt svenskar mumier för att man trodde att de hade medicinska egenskaper. Hade man inte tillgång till en äkta mumie kunde man ta ett stycke kött från en "rödlätt svensk man" som dött en våldsam död och bland annat utsätta det för månens strålar. Historikern Joachim Östlund berättar om mumiernas funktion i 1700-talets Sverige. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Rättigheter, slaveri och nya former av ofrihet

När man pratar om slaveri är det lätt att bara diskutera den transatlantiska slavhandeln där afrikanska slavar fraktades till i första hand USA och plantage i Karibien. Men slavhandel och slaveri har funnits på många fler platser och under många andra omständigheter. Här berättar historikern och experten Richard Allen om slaveri, rättigheter och moderna former av ofrihet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Gestaltning av nationella minoriteter i våra kulturarv

Historikern Lars Elenius berättar om hur Sveriges nationella minoriteter speglas i tavlor och andra kulturarv. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nedslag i museernas identitetsskapande funktioner

Med fokus på friluftsmuseet Skansen i Stockholm berättar historikern Carola Nordbäck om hur museer bidrar till identitetsskapande när de gestaltar, värderar och kommunicerar historien. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Att stämma allmänheten till det goda levernet

Historikern Mattias Bäckström berättar om hur museer använder stämning och animering för att göra historien mer levande för sina besökare. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Zombier, kvantbiologi och extrema hjärnor

Två av livets stora frågor

Filosofen och författaren Rebecca Goldstein har ett passionerat förhållande till filosofi som får henne att ständigt undersöka och ompröva sina övertygelser. Här talar hon om vikten av en renässans för upplysningstänkandet. Inspelat den 10 november 2014 på Rival i Stockholm. Arrangör: Fri tanke förlag och Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Min bästis är död

Tyra och Nora var bästa kompisar och brukade leka tillsammans. Men det var när Nora levde. Nu går Tyra för att träffa Nora på kyrkogården. Tyra har svårt att förstå att Nora inte finns mer och ibland tänker hon att det bara är på låtsas. Att Nora ska komma fram och säga att hon bara skojade.