Titta

UR Samtiden - Svenska historikermötet

UR Samtiden - Svenska historikermötet

Om UR Samtiden - Svenska historikermötet

Föreläsningar från Svenska historikermötet 2019. Fokus riktas på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 och 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Svenska historikermötet : Nationella minoriteters symboliska nationsbyggeDela
 1. Det har länge funnits
  en syn på samerna som ett folk-

 2. -men inte Sápmi som en nation.
  Den synen växer fram på 1970-talet.

 3. Lars Elenius, professor i historia-

 4. -med utbildningsvetenskaplig
  inriktning i Luleå, tidigare i Umeå.

 5. Mitt föredrag bygger på forsknings-
  programmet "Recalling the past"-

 6. -som pågick 2011-2017 med arkeologer,
  språkvetare och historiker.

 7. Jag hade två ingångar i programmet.

 8. Dels undersökte jag det faktiska
  mötet mellan etniska grupper-

 9. -i kontaktzonen
  mellan Kalix och Torne älv.

 10. På bilden ser ni Torne älv.

 11. Finnar, samer, svenskar - hur möttes
  de från vikingatiden till medeltiden?

 12. Finns det ett samband
  mellan det mytologiska Kvänland-

 13. -Norra Botten och Tornedalen
  och hur ser det ut?

 14. Den andra delen
  handlade om Kvänland och Sápmi.

 15. Då ska vi se...

 16. Kvänland och Sápmi som exempel på
  minoriteters symboliska nationsbygge-

 17. -från 1970-talet.
  Det ska jag prata om i dag.

 18. Min fråga är: Hur har historia,
  myter, symboler och minnen använts-

 19. -för att skapa
  minoritetsidentiteter i dag-

 20. -och utveckla en ny etnopolitik?

 21. Hur ska man förstå det teoretiskt
  vad gäller nationalism?

 22. Språk och territorium är viktiga
  vad gäller nation i betydelsen folk.

 23. Jag ska gå igenom några av områdena.
  Jag börjar med Sápmi.

 24. En liten historisk tillbakablick.

 25. Det här är traditionell samisk
  organisation i byar från 1500-talet.

 26. Renskötsel, jakt och fiske är
  det gemensamma kulturella elementet.

 27. Språket är gemensamt-

 28. -men skillnaden är så stor att syd-
  och nordsamer inte förstår varandra.

 29. Det är som tyska och svenska.

 30. Det har länge funnits
  en syn på samerna som ett folk-

 31. -men inte Sápmi som en nation.
  Den synen växer fram på 1970-talet.

 32. Sápmi, som det i dag betecknas-

 33. -följer i princip renskötselområdet i
  Sverige, Norge, Finland och Ryssland-

 34. -de statligt reglerade gränserna
  för renskötsel i respektive land.

 35. Vi går vidare till Tornedalen.

 36. Här ser ni Västerbottens län 1795,
  ett gigantiskt stort län.

 37. Tornedalen, som vi ser det i dag...

 38. Här, före 1809, ser vi Tornedalen med
  den svenska och finska sidan intakt.

 39. Tornedalen sträcker sig högt upp-

 40. -jämfört med de övriga
  västerbottniska kustsocknarna.

 41. När man ställer samman
  samebyarna på 1500-talet-

 42. -och Tornedalens utsträckning 200 år
  senare så ser ni en överensstämmelse.

 43. Det finns en lucka i samebyarna där
  Tornedalen ligger, efter älvdalen.

 44. Det här säger nåt om den långa
  finska bosättningen i detta område-

 45. -och kontakten mellan samer och
  tornedalingar, eller finskspråkiga.

 46. Här är svenska Tornedalen efter 1809-

 47. -när kriget med Ryssland
  delade älvdalen i två delar.

 48. Det här är från språkräkningen 1930.

 49. Egentligen var det trespråkigt med
  finska, samiska, svenska på 30-talet.

 50. Men här framstår det
  som att det bara är finska.

 51. Nationsgränsen drogs rakt igenom
  Tornedalen som kulturområde.

 52. Det har stor betydelse även i dag
  för de svenska tornedalingarna.

 53. Vi går vidare till Kvänland.

 54. Kvänland
  är ett nästan mytologiskt begrepp.

 55. En engelsk kartbild från okänt år.

 56. Här har Kvänland en svensk sträckning
  ganska diffust, obestämt utdraget.

 57. Tittar man på finsk forskning
  hade det en mer östlig utbredning.

 58. Kvänland har rört sig åt olika håll-

 59. -beroende på hur den metodologiska
  nationalismen har definierat det.

 60. Den här kartan är intressant.

 61. Det är holländaren Simon van Salinger
  som etablerade sig på 1560-talet

 62. -i norra Norge,
  vid Kolahalvön och Vitahavsområdet.

 63. Han mätte och handlade där i 30 år
  och mötte många etniska grupper.

 64. Den här kartan gjorde han i tjänst
  hos Kristian IV, Danmarks kung.

 65. Det var stor konflikt om territoriet.

 66. Nu övergick området från att vara
  handelsmännens mer obestämda område-

 67. -till att bli
  ett territorium som skulle delas.

 68. Ryssland, Sverige och Danmark
  stred om det.

 69. Ni ser i Vita havet den danske
  kungens flagga centralt placerad.

 70. Det visar hans anspråk med kartan.

 71. Där ser ni det nuvarande Tornedalen
  men som då betecknades på annat sätt.

 72. När man tittar närmare
  ser man två centrala älvar.

 73. Kalix älv till vänster.
  Torne älv till höger.

 74. Kartan
  finns på Riksarkivet i Stockholm.

 75. Till vänster står "quernen finnen"
  och till höger "kayenshe finnen".

 76. "Quernen" betyder alltså "kvän".

 77. Så kallades de första finskspråkiga
  invandrarna till Vadsø på 1600-talet-

 78. -"quernen finnen".

 79. Det här är den mest konkreta karta
  man kan ha av Kvänland historiskt.

 80. I öster heter de "kayenshe finnen".

 81. Kajaner var den ryska beteckningen
  på finnarna i östra Finland.

 82. Den beteckningen tog svenskarna över.

 83. Jag har jämfört olika historiska namn
  för territoriet-

 84. -hur det inkluderar Tornedalen
  på olika sätt.

 85. Kvänland användes
  av norrmännen och islänningarna-

 86. -som beteckning på området på andra
  sidan kölen, andra sidan bergskedjan.

 87. Den obestämda beteckningen-

 88. -gör det svårt att bestämma
  var Kvänland egentligen låg.

 89. Norra botten var ett medeltida
  svenskt begrepp på Bottenviksområdet.

 90. "Bottnakarlar", handelsmän, for till
  Stockholm och handlade med skinn.

 91. Namnet Finnbygden uppstod efter 1809.
  Då kallades Tornedalen Finnbygden.

 92. Det var på nåt sätt en reminiscens
  efter att ha förlorat Finland.

 93. Det finska område som fanns kvar
  i norra Sverige kallades Finnbygden.

 94. Det heter nu Tornedalen, det moderna
  namnet från slutet av 1800-talet.

 95. Sen har vi Kvänland
  i senmodern beteckning.

 96. Jag ska beröra
  Kvänland som politisk mobilisering.

 97. Och även Meänmaa,
  som är författaren Bengt Pohjanens-

 98. -skapande av
  ett kulturöverskridande territorium.

 99. Han vill förena svenska och finska
  Tornedalen som kulturell enhet.

 100. Dessa beteckningar
  ska man ha i bakhuvudet-

 101. -när man pratar om etnopolitisk
  nationalism, som vi kommer in på nu.

 102. Det nutida sättet
  att kombinera modernt och förflutet-

 103. -är en sorts historiens återkomst-

 104. -i form av mytologier
  men också historiebruk.

 105. Med det här har det förflutna gått
  från historie- till minnesproduktion.

 106. Initiativet har förskjutits från
  professionella till amatörhistoriker.

 107. Internet ger alla en egen plattform
  att lansera sin egen historia på.

 108. Det förändrar positionerna inom
  historieämnet och epistemologin.

 109. Nya grupper skapar nya minnesplatser
  med nytt innehåll.

 110. Där använder man symboler, ceremonier
  och kommunicerar kollektiva minnen.

 111. Men
  teknikutvecklingen är inte avgörande-

 112. -för
  den etnopolitiska mobiliseringen.

 113. Utan det internationella regelverket
  reglerar minoritetspolitiken.

 114. De här grupperna
  är anslutna till nationer-

 115. -men också till EU,
  med sin lagstiftning-

 116. -och till FN
  med sin lagstiftning och så vidare.

 117. Här har jag satt samman de etnonymer-

 118. -som har använts från förhistorisk
  till senmodern tid, alltså nutiden.

 119. Då ser ni
  att kvän är det som har använts-

 120. -för Tornedalen
  eller norra Bottenviksområdet.

 121. Det har en kontinuitet i Norge. Men
  i Sverige har kvän aldrig använts.

 122. Inte i Finland heller. Det har varit
  ett okänt begrepp fram till nyligen.

 123. För Norske Kveners Forbund
  och Kvänlandsförbundet-

 124. -har jag satt
  en förmodern beteckning.

 125. Migrationen började på 1600-talet
  av finskspråkiga till norra Norge.

 126. Då förvandlades de
  från nordfinnar till kväner.

 127. Den norska etnonymen följde med och
  fick nytt innehåll för minoriteten.

 128. I Sverige etablerade sig
  svenska staten i Bottenviksområdet-

 129. -och kallade tornedalingarna finnar.

 130. Samtliga i Finland och skogsfinnar
  i Sverige hette bara "finnar".

 131. Etniska grupper kan även beskrivas
  som intressegrupper, enligt Brubaker-

 132. -och drivas av
  lokala och regionala politiska mål.

 133. Då använder man historia och myter
  som politiska medel.

 134. Jag ska visa hur det tar sig uttryck
  i det här nordliga området.

 135. Benedict Anderson såg nationalism
  som en föreställd politisk gemenskap.

 136. Det är viktigt,
  en politisk gemenskap.

 137. Ofta sägs slarvigt "en föreställd
  gemenskap" som kan vara allt möjligt.

 138. Den idén byggde på den monokulturella
  föreställningen om nationen-

 139. -som ett konglomerat av olika etniska
  grupper under en gemensam flagga.

 140. Men sådan nationell identifikation
  utmanas av enskilda etniska grupper-

 141. -som lanserar sina egna flaggor.

 142. Jag menar att det nu är omöjligt att
  bortse från etnopolitisk identitet-

 143. -när man dryftar nationell identitet.

 144. Den svenska flaggan godkändes
  officiellt 1906 i sin nuvarande form.

 145. Men den har använts sen 1400-talet.

 146. Norska flaggan 1821. Det hör samman
  med strävan efter autonomi-

 147. -Eidsvoll och så vidare.

 148. Den är en kombination av den danska
  Dannebrogen och den svenska flaggan-

 149. -väldigt medvetet.

 150. Finska flaggan 1918.
  Sen kommer den samiska 1986-

 151. -som första etniska mobilisering
  och att skapa en flagga att gå under.

 152. 2013 kommer Svenska Tornedalingars
  Riksförbund/Meänmaa med sin flagga.

 153. Det är två organisationer
  som står bakom.

 154. Samerna ser sig som ett folk,
  men detta är organisationer.

 155. Samma sak med Norska Kveners Forbund
  och Kvenlandsförbundet som 2017-

 156. -fick sina flaggor.

 157. Tornedalingarna ansökte hos Svenska
  Akademin om en dag i almanackan.

 158. Det fick man av Peter Englund 2014.
  Det blev deras flaggdag.

 159. Det var ett sätt
  att institutionalisera-

 160. -sin strävan efter större autonomi.

 161. Om vi ser på tornedalingarnas etno-
  politiska strategi under längre tid-

 162. -så har jag delat in det i "loyalty"
  för det första.

 163. Tidigt 1920-tal till sent 1970-tal.

 164. Här är man lojal mot staten.
  Man tycker det är helt okej.

 165. Man är hembygdskonservativa.

 166. Sen kommer "voice", sent 1980-tal.

 167. 1981 bildas Svenska Tornedalingars
  Riksförbund. Det kommer en tidskrift.

 168. Och i dag "cultural exit"
  från 1990-talet.

 169. Skapandet av Meänmaa, samgående
  med kvänerna, historiens återkomst.

 170. Här illustreras det tydligt. Man går
  från hembygd till bullentinformat.

 171. Lite av vänsterrörelsen kommer in.
  Man ställer krav på staten.

 172. Om man då ska sammanfatta det här.

 173. Tornedalingarnas gränsgående
  mellan Finland och Sverige-

 174. -alltså finsk kultur
  men svensk politisk tillhörighet.

 175. Adolf Iwar Arwidsson
  är känd för detta citat:

 176. "Svenskar äro vi inte längre,
  ryssar vilja vi inte bli"-

 177. -"låt oss alltså bli finnar."

 178. Den tornedalska identiteten
  under försvenskningen:

 179. "Svenskar är vi ej, finnar vill vi ej
  bli, låt oss förbli tornedalingar."

 180. Det sista, mångkulturella samhället:

 181. "Vi fanns här före svenskarna,
  finnarna vill inte veta av oss."

 182. "Låt oss alltså bli kväner!"

 183. Där nånstans, om jag ska sammanfatta,
  nationen som en föreställd gemenskap.

 184. Man kan också dela in
  i en föreställd religiös gemenskap.

 185. Det var vi före moderniteten,
  före franska revolutionen.

 186. Först kommer gud, sen kungen,
  sen undersåtarna.

 187. I den politiska gemenskapen
  ersätts gud av folket.

 188. Folket lyfts fram och överordnas.

 189. I dag, den senmoderna perioden:

 190. Medborgerlig, etnopolitisk, supra-
  nationell föreställd lokal gemenskap.

 191. En kombination
  av olika tillhörigheter-

 192. -som gör det möjligt att mobilisera.
  Tack så mycket!

 193. Textning: Maria Taubert
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Nationella minoriteters symboliska nationsbygge

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur historia, myter, symboler och kollektiva minnen använts för att skapa nya minoritetsidentiteter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Nationella minoriteter
Ämnesord:
Minoriteter, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Svenska historikermötet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Vikten av historisk forskning

En historikers roll är inte bara att forska i det förflutna utan även att lägga fram vetenskapligt korrekt forskning som är relevant för det som sker i dag. Historikern och Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson berättar om vad som behövs i framtidens historieforskning. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Kan djuphistorisk forskning utmana historien?

Historikern Ann McGrath har forskat på Australiens ursprungsbefolkning, aboriginerna, som tros ha funnits på kontinenten redan för 80 000 år sedan. Det är långt tidigare än den tid som mycket historisk forskning fokuserar på. Här berättar hon om vad djuphistorisk forskning kan göra för att utmana den historia vi tror att vi redan känner till. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

När blev Sverige evigt?

Nationalism har funnits länge, men det råder vissa oenigheter inom historieforskning om när nationen och nationalismen uppstod och på vilka grunder den bygger. Här berättar historikerna Anne Berg, Wojtek Jezierski och Sari Nauman om den senaste forskningen. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Om finlandssvensk minoritetsnationalism

Den finlandssvenska minoriteten i Finland utgör ungefär 5 procent av befolkningen. Här berättar historikern Mats Wickström om hur tankar om nationalism och svenskhet har betraktats inom gruppen under 1900-talet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Svensk minoritetsnationalistisk socialism i Finland

Matias Kaihovirta, historiker vid Åbo akademi, berättar om Finlands svenskspråkiga arbetarklasshistoria och socialistpartiet som aldrig blev verklighet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nationella minoriteters symboliska nationsbygge

Lars Elenius, professor i historia vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur historia, myter, symboler och kollektiva minnen använts för att skapa nya minoritetsidentiteter. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Feministiska omskrivningar av folksagor

Den lilla sjöjungfrun inser att loppet är kört och bildar ett gäng som drar ner män i havets djup och hämnas på dem. Prinsen inser att Snövit både är lättare att hantera och vackrare att titta på när hon ligger där i glaskistan så han förgiftar henne igen, medan hennes styvmor desperat försöker rädda Snövit från hennes öde. Här berättar historikern Maria Nilson om den nya vågen av feministiska omskrivningar på populära folksagor som gör upp med patriarkatet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 8 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Fantastik i interkulturellt perspektiv

Historikern och forskaren Hans Hägerdal beskriver hur drakar och andra inslag av fantastik används i olika kulturer. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Hypnotisörens makt under sent 1800-tal

Förr i tiden ansågs hypnos både lockande och skrämmande. Samtidigt som man experimenterade med att hypnotisera varandra för underhållning blev hypnos viktigt som en medicinsk behandlingsmetod. Här berättar historikern Cecilia Riving om hypnosens makt under sent 1800-tal. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Teori och praktik i 1700-talets mumievetenskap

Förr i tiden åt svenskar mumier för att man trodde att de hade medicinska egenskaper. Hade man inte tillgång till en äkta mumie kunde man ta ett stycke kött från en "rödlätt svensk man" som dött en våldsam död och bland annat utsätta det för månens strålar. Historikern Joachim Östlund berättar om mumiernas funktion i 1700-talets Sverige. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Rättigheter, slaveri och nya former av ofrihet

När man pratar om slaveri är det lätt att bara diskutera den transatlantiska slavhandeln där afrikanska slavar fraktades till i första hand USA och plantage i Karibien. Men slavhandel och slaveri har funnits på många fler platser och under många andra omständigheter. Här berättar historikern och experten Richard Allen om slaveri, rättigheter och moderna former av ofrihet. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Gestaltning av nationella minoriteter i våra kulturarv

Historikern Lars Elenius berättar om hur Sveriges nationella minoriteter speglas i tavlor och andra kulturarv. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Nedslag i museernas identitetsskapande funktioner

Med fokus på friluftsmuseet Skansen i Stockholm berättar historikern Carola Nordbäck om hur museer bidrar till identitetsskapande när de gestaltar, värderar och kommunicerar historien. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Svenska historikermötet

Att stämma allmänheten till det goda levernet

Historikern Mattias Bäckström berättar om hur museer använder stämning och animering för att göra historien mer levande för sina besökare. Inspelat på Linnéuniversitetet i Växjö den 9 maj 2019. Arrangörer: Svenska historiska föreningen och Linnéuniversitetet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Det nya fosterlandet

Cirka 80 000 finska flyktingbarn kom till Sverige under andra världskriget. Vi träffar bland annat Sinikka Ortmark-Stymne, som kom ensam till Sverige som åttaåring och återvände hem ett år senare, när allting hade förändrats. På 1960- och 1970-talen var det finländarna som utgjorde den största gruppen invandrare till Sverige. I Finland fanns inte jobb åt alla och lönerna var sämre än i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Ånger

Vad ångrar du i livet? Är det vettigt att ångra det man gjort och inte gjort? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.