Titta

Fatta historia - kortversion - finska

Fatta historia - kortversion - finska

Om Fatta historia - kortversion - finska

Animerade delar ur serien "Fatta historia". Serien är en introduktion till högstadiets historieundervisning. De animerade delarna beskriver historien på ett kortfattat och enkelt sett.

Syfte

Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Den spänner från flodkulturerna via romarriket, Sveriges historia, upplysningen och de båda världskrigen fram till efterkrigstiden.

Till första programmet

Fatta historia - kortversion - finska : Första världskrigetDela
 1. Första världskriget.

 2. Orsakerna. När första världskriget
  startade 1914-

 3. -trodde man
  att det skulle bli ett kort krig.

 4. Men det tog fyra år.
  Varför startade då kriget?

 5. Man talar om några orsaker:

 6. Imperialism, kapprustning,
  nationalism och svag demokrati:

 7. Vi tar det från början. Imperialism
  innebär att ta makten i andra länder.

 8. Stormakterna i Europa tävlade
  om att ha områden Afrika och Asien.

 9. Det kallas för kolonier.

 10. Kolonierna var viktiga
  eftersom de gav stora inkomster.

 11. I kolonierna producerades varor
  som kaffe, te och socker.

 12. För att behålla makten så skaffade
  man fler krigsfartyg och soldater.

 13. Kapprustningen var igång. Länder
  nästan tävlade om att ha bäst vapen.

 14. Fler vapen skulle ge trygghet-

 15. -men istället
  gjorde det länderna misstänksamma.

 16. Flera länder slöt pakter,
  så kallade allianser.

 17. Man skulle hjälpa varandra
  om länderna attackerades.

 18. I början var länderna uppdelade
  i två allianser. Centralmakterna:

 19. Tyskland, Österrike-Ungern,
  och Italien som sen bytte sida.

 20. Ententen: Storbritannien,
  Frankrike och Ryssland.

 21. Imperialism och kapprustning
  var två orsaker.

 22. De andra var nationalism
  och svag demokrati.

 23. Nationalism är tanken att de i ett
  land ska tillhöra samma folkgrupp.

 24. I flera länder fanns nu folkgrupper
  som ville bli självständiga stater.

 25. Och demokratin var svag.

 26. 1914 var det fortfarande många
  som inte fick rösta.

 27. Kungar och kejsare styrde ofta. De
  behövde inte tänka på folkets vilja.

 28. Det brukar historiker säga svarar
  på frågan om varför det blev krig.

 29. Skotten i Sarajevo.

 30. Sommaren 1914 mördas Österrikes
  tronföljare Frans Ferdinand-

 31. -och hans fru
  av en Serbisk nationalist.

 32. Det kallas: Skotten i Sarajevo.

 33. Det anses vara gnistan
  som startade kriget.

 34. Skytten ville att Bosnien,
  där Sarajevo låg-

 35. -skulle bli Storserbien och inte
  vara en del av Österrike-Ungern.

 36. Österrike-Ungern såg det som ett hot-

 37. -skulle Serbien lyckas
  kunde andra ta efter.

 38. Österrike-Ungern skulle då splittras
  så de förklarar krig mot Serbien.

 39. Österrike-Ungern stöddes av Tyskland-

 40. -och Serbien av Ryssland
  så supermakterna drogs in i kriget.

 41. Man försökte att lösa allt utan krig,
  men det gick inte.

 42. En månad efter skotten
  var det krig i hela Europa.

 43. Allt hände på en vecka. Inte konstigt
  att den kallas svarta veckan.

 44. Österrike-Ungern krigar mot Serbien.
  Tyskland mot Ryssland.

 45. Tyskland förklarar krig mot Frankrike
  och Storbritannien mot Tyskland.

 46. Kriget och freden.

 47. När tyskarna anföll Frankrike
  gick det snabbt.

 48. De var nära Paris efter en månad.
  Sen tog det stopp.

 49. Miljoner soldater låg i skyttegravar:

 50. Diken som sträckte sig
  från Nordsjön till Schweiz.

 51. Så var det på västfronten
  större delen av kriget.

 52. Man kom ingenvart.
  Båda sidor var lika starka.

 53. På östfronten stred tyskarna
  mot ryssarna. Där var det mer ojämnt.

 54. Båda sidor förlorade soldater,
  men kriget var rörligare.

 55. Allt fler länder drogs in i kriget.
  1914 stred sex länder i Europa.

 56. Fyra år senare var det 16 länder
  i tre världsdelar.

 57. Det var när USA gick med 1917
  som det blev ett världskrig.

 58. En annan händelse 1917
  var den ryska revolutionen.

 59. Ryssarna svalt, hade förlorat mycket
  och ogillade tsarens diktatur.

 60. Tsar är samma sak som kung
  eller kejsare.

 61. När tsaren hade störtats
  slöt Ryssland fred med Tyskland.

 62. 1918 är kriget över.

 63. 1919 samlas Frankrike,
  Storbritannien och USA-

 64. -på ett slott i Versailles.
  Det kallas freden i Versailles.

 65. Man ritade nya gränser
  och nya länder bildades.

 66. Förlorarna ska också
  betala ersättning till segrarna.

 67. Tyskland får skulden
  och betalar mest.

 68. Många tyskar
  tyckte att det var orättvist.

 69. USA skapade Nationernas förbund
  som skulle stoppa fler världskrig.

 70. Det misslyckandes, bland annat
  då amerikanerna inte ville vara med-

 71. -och då Tyskland inte fick.

 72. Bara 21 år senare
  blev det ett nytt världskrig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Första världskriget

Avsnitt 6 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut orsakerna till att det första världskriget bröt ut. Exempelvis imperialism, kapprustning, nationalism och svaga demokratier. Vi lär oss om skotten i Sarajevo, den svarta veckan och hur kriget fortskred. Hur öst- och västfronten skiljde sig åt och vilka länder som ingick i de två allianserna, centralmakterna och ententen. Vi får också veta mer om ryska revolutionen, freden i Versailles och bildandet av Nationernas Förbund.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900 > Första världskriget, Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
1910-talet, Europa, Första världskriget 1914-1918, Historia, Nationernas Förbund, Ryska revolutionen 1917, Ryssland
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta historia - kortversion - finska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Flodkulturer

Avsnitt 1 av 8

I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades. Vi utforskar egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Vi lär oss också om Sumerernas viktiga uppfinningar som skrivkonsten och verktyg som hammare, spik och såg.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Romarriket

Avsnitt 2 av 8

Genom faktafyllda animationer lär vi oss om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten by vid floden Tibern till att, genom olika erövringskrig, bli ett imperium med 1 miljon invånare för att slutligen delas i ett Östrom och ett Västrom. Vi får lära oss om hur det var att leva under Romarriket, om dess olika politiska system och hur kristendomen blev ny religion.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Medeltid till stormaktstid

Avsnitt 3 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Frihetstid till industrialism

Avsnitt 4 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Upplysningen

Avsnitt 5 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vad var upplysningen, och varför började man tänka på ett nytt sätt just då? Vi möter några av dåtidens filosofer, såsom Montesquieu, Rousseau och Mary Wollstonecraft, och lär oss om förnuft, framtidstro, jämlikhet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Tankar och idéer som fått stor betydelse för eftervärlden, till exempel för kvinnors rättigheter.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Första världskriget

Avsnitt 6 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut orsakerna till att det första världskriget bröt ut. Exempelvis imperialism, kapprustning, nationalism och svaga demokratier. Vi lär oss om skotten i Sarajevo, den svarta veckan och hur kriget fortskred. Hur öst- och västfronten skiljde sig åt och vilka länder som ingick i de två allianserna, centralmakterna och ententen. Vi får också veta mer om ryska revolutionen, freden i Versailles och bildandet av Nationernas Förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Andra världskriget

Avsnitt 7 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi får veta varför andra världskriget bröt ut, till exempel hur de svåra ekonomiska tiderna gjorde att starka ledare tog makten. Vi får också reda på vad som hände medan kriget pågick. Det förklaras vad som menas med Molotov-Ribbentrop-pakten, de allierade och axelmakterna. Vi får veta mer om krigsslutet med befrielsen, Dagen D och nazismens brott mot mänskligheten. Och om efterspelet; konferensen i Jalta och bildandet av FN.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion - finska

Efterkrigstiden

Avsnitt 8 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut vad det kalla kriget var och fördjupar oss i hur världen delades in i ett öst- och ett västblock med supermakterna USA och Sovjetunionen i spetsen. Vi får veta mer om koloniernas frigörelse, till exempel hur Gandhi med fredliga metoder befriade Indien. Vi lär oss om folkhemmet, de svenska rekordåren med urbanisering och miljonprogrammet. Och vi får reda på vad det var som fick både det kalla kriget och de svenska rekordåren att ta slut.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Romernas historia 1900-tal

En skola för alla?

Under 1900-talet var en kontinuerlig skolgång inget självklart för alla romer i Sverige. Många romer hade ingen rätt att stanna på en plats i mer än några veckor. Därför försummades många romska barns skolgång. Marina Kaj och Mirelle Gyllenbäck återberättar minnen från sin skoltid. Båda upplevde att de mobbades på grund av sitt romska ursprung.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia - teckenspråkstolkat

Vi får aldrig glömma

Máridjá är 19 år och bor i Stockholm. Hennes samiska identitet har alltid varit självklar, men det finns vissa delar av den samiska historien som hon inte orkat fundera kring tidigare. Det handlar om rasbiologin under det tidiga 1900-talet. Maridja reser till Uppsala och till Rasbiologiska institutets gamla arkiv. Där finns många samer med, både i fotopärmar och i siffertabeller. Ett besök som väcker både sorg och ilska.