Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2019

En konferens för och om förskolan med föreläsningar om bland annat undervisning i förskolan. Inspelat den 3-4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2019 : Undervisning med de minsta förskolebarnenDela
 1. Undervisningen ska vi inte ha
  på onsdagar mellan nio och tio.

 2. Det ska vara
  en integrerad del i verksamheten.

 3. Då öppnar det upp för att använda sig
  av de spontana händelserna.

 4. Hej, allihop!
  Vad roligt att se er här i dag!

 5. Jättekul att få vara här.

 6. Jag var på Förskolesummit
  redan 2017-

 7. -och tyckte att det var en jättebra
  arena för möten och nya kunskaper.

 8. Kanske lite nya insikter och tankar.

 9. Så jag är jätteglad
  att få vara tillbaka här igen 2019.

 10. I dag ska vi prata om
  mitt favoritämne.

 11. Undervisning tillsammans med
  de allra yngsta förskolebarnen.

 12. Jag ska snart presentera mig själv,
  men jag tänkte börja med-

 13. -hur det kommer sig
  att jag är så intresserad av-

 14. -undervisning för förskolan-

 15. -och konkret hur man skulle kunna
  göra när man undervisar de yngsta.

 16. För mig själv startade det
  väldigt mycket hösten 2016.

 17. Då kom Skolinspektionen
  med en av sina granskningsrapporter.

 18. Ni kanske kommer ihåg
  att under tre år-

 19. -hade de ett särskilt fokus
  på förskolans verksamhet.

 20. De granskade den utifrån olika fokus.

 21. Vid vissa tidpunkter spottade de
  ur sig olika granskningsrapporter.

 22. Den som jag pratar om
  tror jag kom i oktober 2016.

 23. Den handlade om
  undervisning i förskolan.

 24. Christian pratade också mycket
  om den här granskningsrapporten.

 25. Jag var nog inte ensam om att nästan
  uppleva den som en smäll på käften.

 26. För jag hajade till väldigt mycket
  när jag läste den.

 27. Just utifrån att det handlade om
  undervisning för förskolan.

 28. Jag upplevde
  att det blev en väldig krock-

 29. -mellan den bild som jag hade av
  undervisning och vad det ska vara...

 30. Det krockade väldigt mycket med
  mina erfarenheter som förskollärare.

 31. Den bild som jag hade-

 32. -var att det handlade om en ensam
  lärare som stod vid en kateder-

 33. -i alla fall framför en tavla-

 34. -framför en grupp som satt tyst,
  uppmärksamt och riktat mot läraren-

 35. -som hade en väldigt lång monolog,
  som pratade och pratade.

 36. Lite som vi sitter här.
  Det hade jag som bild.

 37. Det handlade undervisning om för mig.

 38. Och så tänkte jag: "När jag är
  förskollärare, hur brukar det vara?"

 39. Då brukar det inte vara så här.
  Jag tror att jag kan dra till med:

 40. Det är aldrig så att barnen sitter
  så här tysta, uppmärksamt och artiga-

 41. -och tittar på mig som förskollärare.

 42. För de vill vara delaktiga.
  De vill vara med. De vill berätta.

 43. "Fröken, på vägen till förskolan
  såg jag en mask."

 44. "Fröken, min farmor säger att..."
  Och så vidare. De vill ha en dialog.

 45. Om jag inte lyckas fånga barnen när
  jag har aktiviteter, går de därifrån.

 46. De sitter inte så artigt kvar
  även om jag skulle vara tråkig.

 47. Därför krockade det för mig.

 48. Det med min bild och min erfarenhet
  som jag hade kring undervisning-

 49. -och hur man skulle kunna jobba
  med barngrupp i förskolan.

 50. Så jag har fått jobba med min egen
  förståelse och mitt sätt att tänka-

 51. -kring undervisning.

 52. Och jag utgår väldigt mycket själv...

 53. I dag tänker jag utifrån vad vi har
  att förhålla oss till i styrdokument.

 54. Jag tänker att det är
  en väldigt bred definition-

 55. -som öppnar upp för väldigt många
  olika sätt att göra undervisning på.

 56. Väldigt många sätt att undervisa på.

 57. Så jag tänker att det finns
  väldigt mycket möjligheter-

 58. -när vi tar oss an
  undervisning i förskolan.

 59. För styrdokumenten berättar inte
  hur vi ska göra.

 60. Utan det är vi professionella
  som ska sätta vår egen agenda.

 61. Vi ska fylla begreppet med innehåll
  så att vi med rak rygg kan säga:

 62. "Jag undervisar i barngrupp
  i förskolan."

 63. Vi ska fylla begreppet med innehåll
  som rimmar väl-

 64. -med den pedagogiska verksamhet
  som vi har i förskolan.

 65. Sen tycker jag
  att undervisning är bra.

 66. För vi i förskolan är duktiga på-

 67. -att titta på barnen och rikta ljuset
  mot barnens lärprocesser.

 68. "Vad gör barnen? Vad riktar de sitt
  intresse mot i den här aktiviteten?"

 69. Men vid undervisning behöver vi
  också rikta ljuset mot oss vuxna-

 70. -och vad vi gör tillsammans
  med barnen i verksamhet.

 71. Det tycker jag är väldigt bra
  med undervisning.

 72. De här bilderna som jag har uppe
  på en väldigt stor skärm...

 73. Det här är bilder från mina studier
  som jag har genomfört.

 74. Alla är inte publicerade än.

 75. Till höger ser ni...
  Jag hoppas att ni kan se.

 76. Eftersom det är faktiska personer
  måste de vara avidentifierade.

 77. Då måste man göra
  konstnärliga effekter-

 78. -så att man inte ska kunna se
  vilka som är med.

 79. Det är därför de är lite otydliga.
  Jag hoppas att ni ser ändå.

 80. Annars får ni hojta till.

 81. Bilden till höger är en matsituation.

 82. Här sitter en barnskötare
  med tre barn och äter.

 83. Man pratar om mjölk,
  och man använder olika språk.

 84. Både arabiska och svenska.

 85. Och man skulle där kunna ha en
  undervisningssituation, tänker jag.

 86. På den vänstra bilden sitter
  en förskollärare med två barn-

 87. -i en planerad lärmiljö.

 88. Man har byggt upp lärmiljön
  utifrån hälla och mäta.

 89. Här ska barnen utveckla en förståelse
  för olika matematiska begrepp.

 90. De kategoriserar de här ärtpåsarna
  i olika...

 91. Jag tror att det är påsar.
  Utifrån färg.

 92. Här tänker jag också att det skulle
  kunna vara en undervisningssituation.

 93. Det behöver inte vara undervisning
  men skulle kunna vara det.

 94. Jag har en bred definition av
  vad undervisning skulle kunna vara-

 95. -eftersom jag går utifrån
  definitionerna i våra styrdokument.

 96. Vi ska gå igenom dem alldeles snart.

 97. Det här är bara för att ge er lite
  bilder av hur det skulle kunna se ut.

 98. Det här är lite av min egobild.

 99. Det är alltid bra
  när man ska stå och prata inför folk.

 100. Här ser ni
  lite av det som jag har skrivit.

 101. Jag är som sagt förskollärare-

 102. -och framför allt har jag jobbat
  i verksamheter med flerspråkiga barn.

 103. Jag har aktivt sökt mig
  till den typen av verksamhet.

 104. Kommunikation, språk och interkultur
  tycker jag är väldigt spännande.

 105. Sen har det också blivit så
  att jag har jobbat med de yngsta.

 106. Det är mina hjärtefrågor,
  kan man säga.

 107. Flerspråkiga barn och de yngsta.

 108. Jag har tagit med mig mina
  hjärtefrågor nu när jag forskar.

 109. Därför handlade min uppsats om-

 110. -kommunikation
  mellan de yngsta förskolebarnen.

 111. Jag har skrivit en bok för Gothia
  Fortbildning om toddlare i förskolan-

 112. -och hur man på bästa sätt
  kan stimulera, utmana och främja-

 113. -de yngsta barnens utveckling
  och lärande.

 114. Jag har också publicerat min första
  artikel i ett temanummer för barn.

 115. Tidningen heter Barn. Temanumret
  handlar om undervisning i förskolan.

 116. Här var Christian Eidevald
  och Ingrid Engdahl redaktörer.

 117. Då skrev jag en artikel om förskole-
  chefens perspektiv på undervisning.

 118. När det skulle införas
  och hanteras eller implementeras-

 119. -beroende på
  hur man tänker att det görs.

 120. Hur man rent språkligt hanterar
  undervisning med sin personal.

 121. Jag har också haft äran
  att skriva en text med Skolverket-

 122. -som också handlar om undervisning
  med de yngsta förskolebarnen.

 123. Den finns på Skolverkets hemsida.

 124. Också hur man rent konkret kan göra
  när man undervisar.

 125. Men också saker att tänka på
  utifrån förhållningssätt-

 126. -barns sätt att kommunicera o.s.v.-

 127. -eftersom undervisning handlar
  så mycket om samspel med barnen-

 128. -få till dialogen
  och att man gör det tillsammans.

 129. För de yngsta handlar det om att
  inte bara se på det verbala språket-

 130. -utan också vad man gör med kroppen.

 131. Alldeles i dagarna kommer det
  en ny bok.

 132. En engelsk bok om demokratifostran
  och värdegrundsfrågor i förskolan.

 133. Här har jag skrivit ett kapitel
  om de yngsta-

 134. -och hur de gör demokrati
  med hjälp av kroppen.

 135. Sen är jag också involverad i
  och aktiv på Pedagog Värmland.

 136. En sajt
  där man kan hitta bra material.

 137. Jag vet att ni har Pedagog Stockholm
  här, eller hur? Ja.

 138. Också en jättebra plattform. Pedagog
  Värmland är motsvarande för Värmland.

 139. Där finns det material
  utifrån flerspråkighet i förskolan-

 140. -och undervisning i förskolan.

 141. Jag är också aktiv i Lärarförbundets
  referensorgan för förskolan.

 142. Vi skriver bl.a. en förskoleblogg
  där. Där kan man ta del av...

 143. ...mycket information utifrån många
  centrala frågor för just förskolan.

 144. Ja, lite om mig.

 145. Granskningsrapporten som kom 2016...
  Nu börjar det bli ett antal år sen.

 146. Men undervisning i förskolan
  är fortfarande en het potatis.

 147. Jag brukar åka runt och föreläsa
  om undervisning i förskolan.

 148. Och så gör jag
  en högst ovetenskaplig studie-

 149. -och brukar kolla av lite snabbt
  dem som sitter och lyssnar.

 150. Hur de känner
  kring undervisning i förskolan.

 151. Det brukar se ut ungefär så här.

 152. Det har gjort det
  de senaste två åren, kan man tänka.

 153. Här är det flera saker
  som är lite intressanta.

 154. Jag själv tänker att det här
  att vi pratar om undervisning...

 155. Vi riktar ljuset mer mot oss vuxna
  och vad vi gör med barnen.

 156. Det kanske ökar barns möjlighet
  till lärande och utveckling.

 157. Ungefär hälften brukar hålla med mig.
  Så kanske det är här i dag också.

 158. Ungefär en tredjedel tänker att detta
  ökar professionaliteten i förskolan.

 159. Att vi pratar om undervisning
  och utbildning, egentligen-

 160. -tänker jag tydliggör att vi
  inte bara passar barn i förskolan.

 161. Utan här har vi också
  det viktiga uppdraget-

 162. -att ha en utbildning för att främja
  barnens utveckling och lärande.

 163. Så inte bara för att vårdnadshavarna
  ska ha trygg omsorg för sina barn.

 164. Utan också för barnens egen skull.
  Det ökar vår professionalitet.

 165. Jag vet inte om ni håller med mig.
  Jag tycker det.

 166. Sen brukar det vara några som tycker:

 167. "Undervisning hör till skolan."

 168. "Ska vi snart få betyg nu?
  Ska de heta elever?"

 169. Att det är lite svårt att kombinera
  med förskolans pedagogik.

 170. Man känner sig inte helt bekväm
  med undervisning.

 171. Om nån i publiken känner så-

 172. -hoppas jag
  att jag får er på andra tankar...

 173. ...som föreläsningen går.

 174. Efter att ni har lyssnat hoppas jag
  att ni har kommit på andra tankar.

 175. Sen brukar det vara 10 % som har koll
  på vad som gäller med undervisning.

 176. Så ganska många har inte superkoll
  just på undervisning i förskolan.

 177. Därför behöver vi
  diskutera, reflektera-

 178. -och prata om
  undervisning i förskolan-

 179. -så att alla känner sig trygga
  och säkra med det-

 180. -och känner att man kan tänka: "Jag
  undervisar när jag är i förskolan."

 181. Det här tänkte jag
  att föreläsningen skulle handla om.

 182. Vi kommer att utgå ifrån
  våra styrdokument.

 183. Skollagen ska vi börja med. Jag ska
  gå igenom lite utifrån läroplanen.

 184. Den reviderade som träder i kraft
  till sommaren.

 185. Vi ska ta fasta på vad det är
  som behöver till rent konkret.

 186. Vad behöver jag förhålla mig till?

 187. Vad behöver till för att det ska
  kunna benämnas som undervisning?

 188. Vi ska också prata en hel del om
  det här med målstyrd process.

 189. Jag skriver en artikel nu, för det är
  spännande med målstyrd process.

 190. Vi ska gå in på det, för att
  för mig blir det spännande krockar.

 191. Just när man har att förhålla sig
  till det här med målstyrd process.

 192. Vi kommer in på det. Vi ska prata om
  under ledning av förskollärare.

 193. Hur kan man tolka det? För det kan
  man tolka på många olika sätt.

 194. Därför ska vi gå igenom det.

 195. Min ambition och syftet är att
  försöka vara så konkret som möjligt-

 196. -och koppla så mycket som möjligt
  till verksamhet och barngrupp.

 197. Jag kommer att använda mig mycket av
  mitt material från mina studier.

 198. Så är tanken.
  Vad tror ni? Låter det bra?

 199. Vad härligt att ni sa ja.
  Annars hade det varit lite jobbigt.

 200. Vi ska börja med
  skollagens definition.

 201. Ni har säkert hört den miljarder
  gånger, men vi går igenom den.

 202. Det står att undervisning handlar om:

 203. När man läser lagtext
  blir varje ord väldigt viktigt.

 204. Står det "och", betyder det...

 205. I exemplet här
  med "utveckling och lärande"-

 206. -betyder det verkligen både ut-
  veckling och lärande. Båda måste med.

 207. Hade det stått "eller",
  hade det kunnat vara antingen eller.

 208. Om vi börjar med
  de målstyrda processerna...

 209. För mig blir det här
  en intressant krock.

 210. En utmaning i mitt sätt att tänka.

 211. När jag tänker på
  nåt som är målstyrt-

 212. -tänker jag på att målet måste
  vara med för att styra.

 213. Målstyrt för mig handlar om-

 214. -att då är det viktigt vad som blir
  resultatet. Vad som kommer ut.

 215. För det är det som man siktar mot.

 216. Det är då i bjärt kontrast
  till detta med process.

 217. För under processen är det vägen fram
  till målet som är det viktiga.

 218. Det kanske inte spelar så stor roll
  om vi hamnar vid A, B eller C.

 219. Det är vägen fram som är det viktiga.

 220. I förskolan är vi väldigt duktiga på
  att jobba just med processer.

 221. Vi är duktiga på att vara lyhörda,
  följa barnen-

 222. -se vad barnen riktar sitt intresse
  mot i just den här aktiviteten-

 223. -och vara följsamma mot det
  och trogna processen.

 224. Och det här med målstyrningen
  kan ställa till det lite.

 225. Vi ska gå in på målstyrda processer
  ganska snart.

 226. För sen kommer vi till
  nästa delikata utmaning.

 227. Under ledning av förskollärare.

 228. Det här kan man ju tolka
  och göra på olika sätt.

 229. Man kan tolka det som
  att det innebär-

 230. -att det är förskolläraren
  som är med barnen.

 231. Det är förskolläraren som undervisar
  med barnen.

 232. Man kan också tänka att förskol-
  läraren kanske leder barnskötarna-

 233. -som i sin tur är med barnen
  och undervisar.

 234. Och man kan tänka
  att man gemensamt diskuterar-

 235. -vad som händer i verksamheten,
  man kopplar det till styrdokument-

 236. -och sen är både barnskötare
  och förskollärare med barnen.

 237. Sen reflekterar man igen gemensamt.

 238. Det kan innefatta
  att det blir undervisning-

 239. -oberoende av om barnskötare eller
  förskollärare genomför aktiviteten.

 240. Vi ska gå in på det lite mer snart.

 241. Där har vi två viktiga beståndsdelar
  som måste till.

 242. Det måste vara målstyrda processer,
  under ledning av förskollärare-

 243. -och syfta till utveckling
  och lärande-

 244. -genom inhämtande av kunskaper
  och värden.

 245. Det är både utveckling och lärande,
  och det är kunskaper och värden.

 246. Så undervisning handlar inte bara om
  "ämnesämnena".

 247. Matematik, språk, naturkunskap
  och så vidare.

 248. Utan det handlar också om
  normer och värden.

 249. De ska alltid innefattas
  för att det ska vara undervisning-

 250. -och för att man ska kunna
  definiera det som undervisning.

 251. Vi går in på målstyrd process.

 252. Här har vi några av frågorna
  som jag brottas med.

 253. Jag ligger ibland sömnlös på natten
  och funderar på detta.

 254. Jag funderar mycket på...
  Att nånting är målstyrt.

 255. Hur styrd
  behöver egentligen processen vara?

 256. Måste den vara väldigt styrd
  eller kan den vara periodvis styrd?

 257. Måste den vara styrd hela tiden
  eller bara i början och slutet?

 258. Vem tänker man styr? Är det hela
  tiden de vuxna som styr i processen?

 259. Kan man lämna över styrandet
  till barnen?

 260. Skiljer det sig i så fall åt
  och så vidare?

 261. Men också det här... I alla fall
  när jag jobbar med barnen.

 262. Jag kan ha väldigt fina aktiviteter
  planerade-

 263. -och ha väldigt mycket syften.

 264. "Nu ska vi göra det här. Jag tror
  att barnen blir nyfikna på det här."

 265. Och när jag genomför det
  blir det nånting annat.

 266. Jag vet inte om ni känner igen er.
  Det kanske inte blir som planerat.

 267. Det är tjusningen med vårt arbete.
  Att man följer barnen.

 268. Att det blir nåt annat är en poäng i
  sig. Då har man följt deras intresse.

 269. Sen det här med
  vem som startar en målstyrd process.

 270. Är det alltid den vuxna
  eller utifrån barns intresse?

 271. Hur ska man tänka där?

 272. Jag har tänkt mycket på
  det här med målstyrda processer.

 273. Det innefattas inom ramen för
  definitionen i skollagen-

 274. -som är gemensam för alla skolformer.
  Och då även för förskolan.

 275. Förskolan sticker ju ut lite
  bland alla skolformer-

 276. -eftersom vi inte har uppnåendemål.
  Vi har ju strävansmål.

 277. Alla andra skolformer
  har uppnåendemål.

 278. Då... Målstyrda processer kan jag
  förstå att man har i grundskolan.

 279. Då har man också ett tydligt mål.
  Barnen ska lära sig nåt specifikt.

 280. I förskolan skapar vi förutsättningar
  för barnen att lära och utvecklas.

 281. Då blir det...

 282. Det är som om det kliar lite mer
  kring målstyrda processer just.

 283. Och att målet ändras längs vägen...

 284. En klok kollega pratar om det här.

 285. Hon skiljer på målstyrda aktiviteter
  och målstyrda processer.

 286. Hon tänker på målstyrda processer
  som att det kanske handlar om...

 287. Säg att man har ett fokusmål
  som man jobbar med ett läsår.

 288. Nåt mål kan handla om digitalisering,
  nåt annat kring språkutveckling-

 289. -och nåt annat kring normer
  och värden. Hur vi är mot varandra.

 290. Och under läsårets gång kanske man
  har olika målstyrda aktiviteter-

 291. -som kan kopplas till
  de här tre målen.

 292. Då blir det en målstyrd process.
  Då behöver inte målen ändras.

 293. För man kan ju tänka annars
  att under en aktivitet skiftar målet-

 294. -eftersom barnen kanske riktar
  sitt intresse mot nåt annat.

 295. Är ni med hur jag tänker?

 296. Ingen nickar. Ingen förstod.
  Alla var med? Någotsånär.

 297. Om man bara förhåller sig till de
  övergripande fokusmålen och tänker-

 298. -"utifrån våra fokusmål
  bedriver vi undervisning"-

 299. -kan man koppla på olika aktiviteter
  utifrån de fokusmålen.

 300. Då blir det en målstyrd process.
  Då behöver inte målet ändras.

 301. Ja. Jag ger mig där.

 302. Ja. Just nu skriver jag en artikel
  om det här med målstyrd process-

 303. -eftersom det är så himla spännande.

 304. Och det grundar sig i
  att jag och två andra forskare-

 305. -fick vara med
  under en kompetensutvecklingsinsats-

 306. -som en förskolechef genomförde
  på sina tre förskolor.

 307. Då träffades all personal
  i olika tvärgrupper-

 308. -och pratade om undervisning.

 309. Vad är undervisning?
  Hur kan man göra när man undervisar?

 310. Hur kan man koppla det till lärmiljö
  och dokumentation?

 311. Vi var med och spelade in
  de här samtalen.

 312. Det är utifrån det materialet
  som jag ska skriva artikeln.

 313. Det här är tre olika sätt som...
  Förskollärare är det också.

 314. Tre förskollärare har tänkt
  kring det här med målstyrd process-

 315. -och vad som måste till för att
  det ska bli en målstyrd process.

 316. Det som är intressant är att de tre
  skiljer sig åt ganska mycket.

 317. Vilket kan få intressanta följder
  när man i arbetslaget sen möts-

 318. -med sina olika sätt att se på
  det här med målstyrd process.

 319. Jag tänkte redogöra för de tre sätten
  att tänka kring målstyrd process.

 320. Den första punkten...

 321. En förskollärare
  var väldigt tydlig med-

 322. -att det handlade om
  att vara medveten som förskollärare.

 323. Det här var nånting som man skulle
  ha med sig lite i ryggraden.

 324. En medvetenhet om innehållet i styr-
  dokumenten. Det ingick i ens uppdrag.

 325. Punkt.

 326. Alltid kunna plocka upp
  de spontana händelserna.

 327. Situationerna där barnen
  riktar sitt intresse mot nåt-

 328. -och kunna plocka upp det i stunden.

 329. Det tänkte hon
  att undervisning handlade om.

 330. Att kunna ta till vara på
  barns riktade intresse-

 331. -och koppla det till målformuleringar
  i våra styrdokument.

 332. Framför allt i läroplanen.

 333. En annan förskollärare
  tyckte i stället-

 334. -att för att kunna få
  en målstyrd process-

 335. -måste arbetslaget vara överens
  först.

 336. Vi måste vara överens om hur vi ska
  jobba i en specifik lärmiljö.

 337. Vad ska vi betona?
  Vilka begrepp ska vi använda?

 338. Vad är det som ska vara vårt fokusmål
  i den här lärmiljön?

 339. Det här skulle man vara överens om
  innan-

 340. -för att efteråt kunna utvärdera:
  "Har vi nått det här målet?"

 341. "Har vi skapat förutsättningar
  utifrån det vi skulle?"

 342. För henne handlade målstyrda
  processer mycket om målet efteråt.

 343. Det man syftar på.
  "Har vi uppnått det?"

 344. Det var väldigt viktigt för henne.

 345. Den sista förskolläraren tyckte inte
  att undervisning kändes så bekvämt.

 346. För henne handlade målstyrda proces-
  ser om att utgå ifrån barnens behov.

 347. Att följa barnens intresse och inte
  gå in och styra för mycket som vuxen.

 348. Hon ville vara lyhörd för
  barnens lärprocesser utifrån det.

 349. Det var ytterligare ett sätt
  att tänka på målstyrda processer.

 350. Beroende på vad man lägger tonvikten
  på i detta med målstyrd process-

 351. -blir ju olika saker väldigt viktiga.

 352. För den som tyckte att medvetenheten
  kring styrdokumentens formuleringar-

 353. -var det centrala och det viktigaste
  i målstyrda processer...

 354. För henne var det viktigt att vara
  väldigt påläst på styrdokumenten.

 355. Sen var det viktigt med
  vem som hade ansvar och med uppdrag.

 356. Att man hade det i sitt uppdrag
  som förskollärare.

 357. För förskolläraren
  som betonade samsynen-

 358. -och att man skulle ha
  ett gemensamt planeringsdokument-

 359. -var det i stället
  de ständiga reflektionerna.

 360. Man skulle hinna prata igenom
  ordentligt först-

 361. -skapa en samsyn
  och ha gemensam planering.

 362. För utifrån den kunde man - utifrån
  hennes sätt att se - sen utvärdera.

 363. "Har vi nått målet eller inte?"

 364. "Har vi skapat förutsättningar
  för barnen utifrån det vi tänkte?"

 365. För den tredje förskolläraren blev
  det viktigt med hennes egen roll.

 366. Hon ville vara en medforskande vuxen-

 367. -som var med mer som resekompanjon
  i barnens lärprocesser.

 368. Det var viktigt för henne att följa
  barnen och inte vara den styrande.

 369. Av de här tre
  var det den sista som tyckte-

 370. -att det kändes svårt
  med målstyrda processer.

 371. Hon förstod att för att kunna stimu-
  lera barnens utveckling och lärande-

 372. -utifrån alla strävansmål
  i läroplanen-

 373. -behöver man som vuxen gå in
  och ha en aktiv roll.

 374. För även om man bygger mycket
  utifrån barns intresse-

 375. -riskerar man att missa väldigt många
  av de mål som vi har i vår läroplan.

 376. Nu tänkte jag gå tillbaka
  till detta med våra styrdokument.

 377. Och vi har en reviderad läroplan
  som träder i kraft snart. 1 juli.

 378. Där står det nu om undervisning.
  Jättebra!

 379. Eftersom det är det styrdokument vi
  använder oss mest av i förskolan-

 380. -känns det bra att den rimmar väl
  med den skollag som vi också har.

 381. "Förskoleundervisningen ska ge
  barn utveckling och lärande"-

 382. -"genom inhämtande och utvecklande
  av kunskaper och värden."

 383. Vi minns definitionen i skollagen.

 384. Det skiljer sig inte nämnvärt längre.
  Vilket ju känns väldigt bra.

 385. Våra styrdokument
  ska ju säga samma saker, förstås.

 386. Och... Nu ser det ut som mycket text.
  Vi tar det i två omgångar.

 387. "Undervisning innebär
  att stimulera barnen"-

 388. -"med läroplanen som utgångspunkt och
  syftar till utveckling och lärande."

 389. Det är väl nästan också det
  som man sa i den första texten.

 390. "Undervisningen ska utgå ifrån
  planerat eller spontant innehåll."

 391. Här har man lyckats specificera-

 392. -eller beskriva det mer utförligt,
  det här med undervisningen.

 393. Det ska vara det planerade, men också
  en händelse som uppstår spontant.

 394. Så båda de delarna
  ska vara en del av undervisningen.

 395. Andra delen nu:

 396. Här tydliggör man förskollärarens
  särskilda ansvar-

 397. -men också barnskötarens roll.

 398. Alla har i uppdrag att stimulera och
  främja barns utveckling och lärande.

 399. Där har både förskollärare
  och barnskötare en roll, tänker jag.

 400. Då ska vi se...

 401. Vi... Det står också ett avsnitt om
  vad förskolläraren ska ansvara för-

 402. -inom ramen för undervisningen.

 403. Omsorg, utveckling och lärande
  bildar en helhet.

 404. Vilket ju känns bra
  när det handlar om förskolan.

 405. Eftersom det här helhetsuppdraget
  som vi har haft under lång tid...

 406. Att vi tänker att omsorg, utveckling
  och lärande är en integrerad del-

 407. -som bildar en helhet och ska göra
  det inom ramen för undervisningen.

 408. Så att man inte tappar omsorgen.
  Det vill man väl uppmärksamma oss på.

 409. Att vi inte bara fokuserar på
  utveckling och lärande.

 410. Att ansvara för att planeringen
  utgår från målen i läroplanen-

 411. -och från det kunnande
  och de erfarenheter som barnen har.

 412. Så det handlar om de formuleringar
  som vi har i läroplanen.

 413. Men också barnens tidigare kunnande
  och erfarenheter.

 414. De är också en central och viktig del
  i undervisningen.

 415. Att man på olika sätt använder sig
  av det, bygger vidare på det-

 416. -gör barnen delaktiga och ger dem
  inflytande i undervisningen.

 417. "Att spontant uppkomna aktiviteter
  och intressen"-

 418. -"vardagliga aktiviteter och rutiner
  blir en del av undervisningen."

 419. Då handlar det om att vi inte ska ha
  undervisning onsdagar nio till tio.

 420. Det ska vara
  en integrerad del i verksamheten.

 421. Då öppnar det upp för att använda sig
  av de spontana händelserna-

 422. -när barnen riktar sig mot nåt
  som är intressant-

 423. -och man tar vara på det tillfället.
  Det kan uppstå i hallen, ute-

 424. -eller i planerade lärmiljöer.

 425. Och: "Att utveckla pedagogiskt
  innehåll och lärmiljöer"-

 426. -"som inspirerar till utveckling
  och lärande, stimulerar intresse"-

 427. -"samt håller kvar
  deras uppmärksamhet."

 428. Jag är glad att de trycker på
  det här med lärmiljö.

 429. För utan en inspirerande
  och lockande lärmiljö-

 430. -blir det kanske mer av en utmaning
  att undervisa.

 431. En lockande, planerad lärmiljö
  utifrån kanske de fokusmål vi har-

 432. -gör det också lättare att ha
  målstyrda aktiviteter i lärmiljön-

 433. -som kan kopplas till
  den målstyrda processen.

 434. Jag är också jätteglad
  att de skriver om barns intresse.

 435. Inte bara att utgå ifrån
  barns befintliga intresse.

 436. Utan också att man skapar ett.
  Att man stimulerar.

 437. Så att man kanske får till
  ett nytt intresse hos barnen också.

 438. Det är centralt
  när man undervisar i förskolan.

 439. Man måste hålla kvar barns intresse.
  Man måste fånga barnen.

 440. Annars går de därifrån.
  Då blir det inte nån undervisning.

 441. Barns intresse,
  vad skulle det kunna vara?

 442. Det kan vara fler
  än de här tre sätten.

 443. Men jag tänker att det skulle kunna
  vara på de här tre sätten.

 444. Det första, till exempel då...

 445. Man tar reda på att många i barn-
  gruppen är intresserade av fordon.

 446. De har ett intresse för
  och fascineras av fordon.

 447. Och sen använder man sig av
  det befintliga intresset.

 448. Och så bygger man kanske ett tema
  utifrån det.

 449. Så att bygga vidare på
  vad barnen har för intressen.

 450. Det skulle också kunna vara att man
  dukar upp en lockande lärmiljö.

 451. Kanske man har en stor hink med sand.

 452. Och så tänker man: "Här ska de få
  möjlighet att hälla och mäta."

 453. Man har olika kärl. Man kanske har
  decilitermått och litermått.

 454. Sen dukar man upp det.
  Sen observerar man vad barnen gör.

 455. Vad riktar de sitt intresse mot
  i lärmiljön?

 456. Det behöver inte vara mäta och hälla.
  Det kan exempelvis vara-

 457. -hur sanden låter
  när den träffar olika material.

 458. Det kan det vara. Men att man följer
  barnens intresse och tänker vidare.

 459. "Nu var de intresserade av ljud.
  Vi kan utmana dem utifrån ljud."

 460. "Inte hälla och mäta." Och så ändrar
  man och är följsam utifrån det.

 461. Sen tänker jag att det handlar om
  att skapa ett intresse hos barnen.

 462. Då behöver man vara en närvarande
  pedagog, som är med dem.

 463. För det finns många mål i läroplanen
  som man inte kan ha ett intresse för-

 464. -om man inte får möta det. Så man
  behöver skapa intresset hos barnen.

 465. Kanske genom en lockande lärmiljö,
  aktiviteter-

 466. -och genom sitt sätt att vara
  och samspela tillsammans med barnen.

 467. Lite om lärmiljö, eftersom det är
  så himla viktigt för undervisningen.

 468. Jag tänker väldigt mycket-

 469. -att lärmiljön blir vårt sätt-

 470. -att rama in, skapa och forma
  undervisningshändelsen med barnen.

 471. Att det är nåt som man som pedagog är
  aktiv i tillsammans med barnen-

 472. -och som möjliggör för barn
  att utvecklas och lära-

 473. -utifrån de specifika mål som man
  har planerat lärmiljön utifrån.

 474. Har man dukat upp en lockande miljö
  där barnen fångas-

 475. -blir det lättare att undervisa
  och möta barnen i lärmiljön.

 476. Här behöver man fundera på
  det här med barns intresse-

 477. -och hur man öppnar upp för det här.
  Hur tänker man kring barns intresse?

 478. På vilka sätt öppnar man upp för
  barns intresse?

 479. Lärmiljön behöver vara tillgänglig
  även för våra yngsta.

 480. Vilket kan vara en jätteutmaning
  om man tar fram akrylfärger eller så.

 481. Om man inte är med dem,
  kan det hända saker jättesnabbt.

 482. Men lärmiljöer där barnen kan vara
  kompetenta, även de yngsta.

 483. De behöver på nåt vis kunna
  antingen ta materialet själva-

 484. -eller att det ska framgå vad det
  finns så att de kan fråga om det.

 485. De yngsta, som kanske inte alltid är
  så verbala, behöver kanske ha bilder-

 486. -så att man kan förmedla
  vad det är för material man vill ha.

 487. Jag tänker också föränderlig
  i viss mån.

 488. Inte så där in absurdum. "Varje vecka
  måste vi ändra i våra lärmiljöer."

 489. För jag tror
  att en lärmiljö som fångar barnen...

 490. Det syns tydligt på de yngsta
  om den lockar och fångar dem.

 491. För då blir det ett annat lugn
  just bland de yngsta.

 492. Det vet jag att ni som jobbar i barn-
  grupp är experter på att känna av.

 493. "Vad är stämningen i barngruppen?
  Behöver vi fånga dem på andra sätt?"

 494. "Eller fångar fortfarande
  våra lärmiljöer barnen?"

 495. Så att... Det är en bra grej.

 496. Nu ska vi gå vidare till
  under ledning av förskollärare.

 497. Jag börjar med skollagen igen. Vilka
  som får undervisa i skolväsendet.

 498. Den är gemensam för alla skolformer.
  Då står det:

 499. Här är det också viktiga saker.

 500. Man ska ha legitimation och
  vara behörig för viss undervisning.

 501. Så man ska vara behörig för att
  undervisa i förskolan, tänker jag.

 502. Sen också
  att få bedriva undervisningen.

 503. "Bedriva" känns förstås
  som ett viktigt ord.

 504. Jag själv brukar inte använda mig
  jättemycket av just "bedriva".

 505. Jag var tvungen att googla det.

 506. Då fick jag synonymer.
  Utöva, idka, leda, anföra och sköta.

 507. Det kanske ger en tydligare bild av
  vad som innefattas i "bedriva".

 508. En klok förskolechef liknade det här
  med att man kunde bedriva kiosk.

 509. Att bedriva en kioskverksamhet.

 510. Om man bedriver en kiosk kanske man
  inte tar betalt av alla kunder.

 511. Man kanske inte lägger upp allt godis
  eller gör schemat varje gång.

 512. Men man kan ta betalt,
  lägga upp godis och göra schemat.

 513. Det talar mer till det här med
  att man har ett ledarskap-

 514. -och att man har
  ett ansvar för nånting.

 515. Men inte att man kanske är med
  och gör alla delar.

 516. Är ni med hur jag tänker då? Ja.

 517. Jag var inne tidigare
  på det här med...

 518. Att under ledning av förskollärare
  kan tolkas på olika sätt.

 519. Och göras på olika sätt.

 520. Jag tror
  att Eidevald och Engdahl har skrivit-

 521. -boken om utbildning och undervisning
  som kom nyssens.

 522. Jag tror att Christian har varit ute
  och kollat.

 523. Han var ute i en utvecklings-
  pedagogiskt inspirerad verksamhet-

 524. -och i en Reggio Emilia-inspirerad
  verksamhet.

 525. Hur har de tolkat
  "under ledning av förskollärare"?

 526. Den första, att endast legitimerade
  förskollärare undervisar med barnen-

 527. -det var den utvecklingspedagogiska
  verksamheten. Det var det där.

 528. Och då betyder det att... Säg att
  det var en samling som man höll i.

 529. Om en förskollärare höll i en samling
  utifrån ett specifikt mål-

 530. -kallade man det för undervisning.

 531. Höll en barnskötare i samma samling,
  kallade man det för utbildning.

 532. Så hade den utvecklingspedagogiska
  verksamheten tolkat det.

 533. Då jämförde han det med tolkningen
  i Reggio Emilia-verksamheten.

 534. Där hade man i ställe tagit fasta på-

 535. -att planering och reflektion
  hade man gemensamt i arbetslaget.

 536. Då ingick
  både barnskötare och förskollärare.

 537. Man diskuterade utifrån
  styrdokumentens formuleringar.

 538. "Vad står det?
  Vad jobbar vi aktivt med just nu?"

 539. "Vad ser vi för behov i barngruppen?
  Vad betyder det för våra barn?"

 540. "Hur kan vi koppla målen
  till det barnen intresserar sig för?"

 541. "Hur skulle vi kunna ha målstyrda
  aktiviteter inom verksamhetsramen"-

 542. -"så att vi får målstyrda processer
  som vi kan kalla undervisning?"

 543. De reflektionssamtalen
  hade man gemensamt.

 544. Sen med barnen var det barnskötare
  och förskollärare.

 545. Sen hade man reflektion igen.

 546. "Vad hände? Vad fångade barnen?
  Hur går vi vidare?"

 547. Också ett sätt att tolka
  "under ledning av förskollärare".

 548. Förskolläraren var med
  under reflektionssamtalen.

 549. I barngrupp var det
  barnskötare och förskollärare.

 550. Barnskötaren kunde
  hålla i en aktivitet.

 551. Förskolläraren var inte tvungen
  att granska.

 552. Utan hade man
  de gemensamma reflektionerna-

 553. -var det också
  under ledning av förskollärare.

 554. Det är två sätt. Jag gissar att man
  kan tolka det på fler sätt också.

 555. Men det viktiga är att arbetslagen
  diskuterar: "Hur tänker vi?"

 556. "Hur gör vi i vårt arbetslag?
  Vem tänker vi undervisar hos oss?"

 557. Så att man har en samsyn kring detta.

 558. Jag ska berätta lite om ytterligare
  en studie som jag har genomfört.

 559. Då var jag på tre olika avdelningar-

 560. -och videofilmade olika händelser-

 561. -där barnskötare och förskollärare
  samspelade med barnen-

 562. -utifrån olika fokus. Det kunde vara
  rutinsituationer som matsituationer.

 563. Det kunde vara planerade aktiviteter.
  De gick till en lekhall, t.ex.

 564. Det var spontana händelser
  i lärmiljöer som var planerade.

 565. Men det var också spontana händelser
  i hallen eller ute som jag filmade.

 566. Efter att jag hade filmat
  valde jag ut några olika händelser.

 567. Sen pratade jag med dem som var med
  på filmerna om vad som hände.

 568. Vad var undervisning
  i de här filmsnuttarna?

 569. Var nåt inte undervisning? Vad gjorde
  att vi tänkte att det var det?

 570. Under de här samtalen kom vi fram
  till mycket spännande och intressant.

 571. Det är de här fyra punkterna
  som jag vill säga lite mer om.

 572. Vi såg att det var många målstyrda
  aktiviteter i gång samtidigt.

 573. Jag tänkte
  att det var målstyrda processer.

 574. Men inom en målstyrd process
  behöver vi ha målstyrda aktiviteter.

 575. Så processen kan kanske inte bara
  vara en aktivitet.

 576. Det kanske måste vara flera.

 577. Jag har inte tänkt färdigt än,
  men så tänker jag nu.

 578. Vi fastnade också väldigt för
  det här med samspelet.

 579. För det här var de yngsta barnen.

 580. De flesta var faktiskt under två år.

 581. Det var väldigt mycket från barnens
  sida att kommunicera med kroppen.

 582. Men förskollärarna och barnskötarna
  kommunicerade också med kroppen.

 583. Så de kommunicerade och svarade
  mycket med hjälp av kroppen.

 584. Med blickar, rörelser, gester,
  hur man riktar kroppen och så vidare.

 585. Och de själva tyckte att det här...
  De hajade till lite.

 586. De tyckte själva att undervisning
  var det bara om man pratade med ord.

 587. Rent verbalt. Jag tror att de kopplar
  det till Skolinspektionens rapport-

 588. -som slog ner på
  undervisning i förskolan.

 589. För en av bristerna de såg var att
  de verbala dialogerna var för korta.

 590. Man sa nåt
  och fick ett svar av barnen.

 591. Eventuellt lade den vuxna till
  ännu en tur i de verbala dialogerna.

 592. Men då kanske man missade
  flera steg i dialogen-

 593. -om man hade tänkt på kommunikation
  med kroppen också.

 594. Om man hade inkluderat också
  den icke-verbala kommunikationen.

 595. Sen handlar undervisning i förskolan
  om att delta tillsammans med barnen.

 596. För dem handlar det om...

 597. Byggde man med lego och hade en mål-
  styrd aktivitet utifrån att bygga-

 598. -byggde man oftast själv också.
  Man byggde tillsammans med barnen.

 599. Det var ett sätt att fånga barnen.

 600. Att få barnen
  intresserade av det här.

 601. Men det var också det här med att
  tydliggöra för barnen hur man gör.

 602. Instruktioner handlar inte om att
  göra det verbalt, utan om att göra.

 603. Om man hade en skapande aktivitet
  målade man också själv.

 604. Sen såg vi att omsorg, lärande
  och utveckling var en integrerad del.

 605. Det blev en helhet av det. Nu är det
  kanske lugnt i era barngrupper.

 606. Men i barngrupperna som jag har
  jobbat uppstod det en del konflikter.

 607. Man fick medla mycket mellan barnen.

 608. Vi såg också i filmerna att det
  uppstod heta dispyter mellan barnen-

 609. -som man fick medla i. Det kunde bli
  fantastiska undervisningssituationer.

 610. Då kom omsorgen in
  som en stor, betydelsefull del i det.

 611. Jag tänkte också visa lite bilder.

 612. De är kanske lite svåra att se.

 613. De måste vara avidentifierade.
  Därför blir de suddiga.

 614. En förskollärare och en barnskötare
  sitter vid ett bord inne.

 615. Det är en, två, tre, fyra, fem, sex,
  sju, åtta barn som de sitter med.

 616. Det här tror jag är
  en vanlig situation i förskolan.

 617. Här håller de på med trolldeg.

 618. Den gemensamma faktorn var
  att alla höll på med trolldeg.

 619. Sen hade nån en målstyrd aktivitet
  utifrån att man byggde ett högt torn.

 620. Bygga och konstruera
  skulle det kunna vara.

 621. Sen var det nån som gjorde
  många olika rundlar-

 622. -vilket skulle kunna vara en målstyrd
  process utifrån matematiska...

 623. Förståelse för grundläggande
  matematiska begrepp.

 624. Därför var det många olika målstyrda
  aktiviteter som var i gång samtidigt.

 625. De själva tänkte:
  "Här borde alla ha haft samma fokus."

 626. De kände sig lite stressade med
  att barnen inte hade samma fokus.

 627. Men det kanske snarare handlar om
  att den vuxna möter barnet-

 628. -och tar vara på barnens erfarenheter
  och intresse, som då är nånting bra.

 629. Här har vi samspelet,
  som är verbalt och icke-verbalt.

 630. Här sitter de i en hall.

 631. Och den som... Det är också
  en barnskötare och en förskollärare.

 632. Den som sitter ner
  har ett barn i knäet.

 633. Hon sträcker också ut
  sin vänstra hand-

 634. -som hon lägger på ett barns axel.

 635. För det här barnet står
  vid en stövelknekt.

 636. Man tar av sig skor och sånt.

 637. Det börjar med att barnet ruckar
  stövelknekten nåt vanvettigt mycket.

 638. Man tänker: "Nu går den sönder."

 639. Men i stället för att säga nånting
  lägger hon bara sin hand på axeln-

 640. -vilket gör att barnet lugnar sig.

 641. Det är ett sätt att samspela med
  barnet genom att använda kroppen.

 642. Bakom den vuxna som står sitter det
  ett barn på golvet och klär på sig.

 643. Där håller de koll på
  var i påklädningsprocessen barnet är-

 644. -med hjälp av blicken.

 645. Ibland ger de honom kanske stövlarna
  när han är redo för det.

 646. Vid nåt tillfälle berättar hon också
  om och benämner vad saker heter.

 647. "Nu tar vi på oss stövlarna,
  halsduken", o.s.v.

 648. Så samspelet var både verbalt
  men också icke-verbalt.

 649. Och det var både från de vuxna
  och från barnen.

 650. Här är vi i en lekhall.

 651. De hade dragit fram
  väldigt tjocka mattor.

 652. Hon gör en kullerbytta.

 653. Hon tyckte kanske inte att det var
  superbekvämt att jag filmade det.

 654. Men hon bjöd på den.
  Det är jag glad för.

 655. Det här var ett sätt
  att delta tillsammans med barnen.

 656. Att man gör det som aktiviteten
  innefattar tillsammans med barnen.

 657. Här blir det ett sätt
  att tydliggöra för barnen-

 658. -hur man gör en kullerbytta, vilket
  kan vara svårt att göra verbalt.

 659. Det blir ett sätt att undervisa.

 660. Kanske mer specifikt på förskolan
  än i andra skolformer. Jag vet inte.

 661. Kanske inte alltid.

 662. Omsorg, lärande och utveckling
  bildar en helhet tillsammans.

 663. Här sitter en förskollärare
  med två barn vid ett ljusbord.

 664. Över det här ljusbordet
  rullar de olika plastflaskor.

 665. De hade paljetter i nån
  och andra olika saker. Ögon i nån.

 666. De hade färgat vatten
  i plastflaskorna också.

 667. Man ser att barnet som står upp...

 668. Hon skulle nog ha velat att bara
  hennes flaskor rullade över bordet.

 669. Jag vet inte om ni känner igen er
  att det kan vara så.

 670. Men... Så hon fick gå in och...
  Hon medlar lite.

 671. "Ni måste båda få rulla era flaskor",
  och så vidare.

 672. Här skulle det kunna vara nånting
  som föll inom ramen för-

 673. -en målstyrd process
  kring hur man är mot andra.

 674. Det här skulle också kunna vara en
  undervisningssituation utifrån det.

 675. När jag pratar om undervisning i för-
  skolan, måste jag prata om ledarskap.

 676. Ledarskap,
  både för förskollärare i arbetslagen-

 677. -men också förskollärare
  och barnskötare i barngruppen...

 678. Vi är inte så vana vid
  att prata om det här med ledarskapet.

 679. Vi behöver göra det mer. Därför vill
  jag säga några ord om det också.

 680. Det här är hämtat från en bok.
  "Förskollärarkompetens i förändring".

 681. Sheridan, Sandberg och Williams
  skrev den 2015-

 682. -och bygger på en forskningsstudie
  som de har genomfört.

 683. Om vi börjar med ledarskapet
  i arbetslaget...

 684. "Under ledning av förskollärare".
  Hur ska man konkret göra ledarskapet?

 685. Hur ska det bli
  under ledning av förskollärare?

 686. De skriver att det handlar om att
  vara engagerad, kunna interagera-

 687. -och ha gedigen teoretisk kunskap
  som kan tillämpas i praktiken.

 688. Man pratar om att förskollärarna
  står för den vetenskapliga grunden.

 689. Man har universitetsutbildning-

 690. -och har med sig kompetensen att
  kunna koppla till forskning och så.

 691. Sen handlar det om
  att kunna kommunicera-

 692. -skapa dialog och reflektera
  tillsammans. Kanske skapa debatt.

 693. Kunna argumentera för sin sak.

 694. Men kanske med fokus på
  att leda ett samtal.

 695. Man ställer de här frågorna
  till sina kollegor-

 696. -som gör att deras lärande fördjupas-

 697. -men att man också får dialogen
  och reflektionen tillsammans.

 698. Det kan också handla om att delge
  information och representera andra.

 699. Många förskolechefer har olika
  utvecklingsgrupper med olika fokus.

 700. Det kan vara kring lärmiljö,
  digitalisering o.s.v.

 701. Ofta brukar man sätta samman
  de grupperna utifrån förskollärare.

 702. Barnskötare kan också ingå,
  men det kan vara en sån.

 703. Ett sätt att vara ledare i det.

 704. De skriver att det handlar om att
  vara en god förebild, intresserad-

 705. -uppmärksamma andra och kompromissa.
  Det tror jag att vi är duktiga på.

 706. Att låta arbetskamrater komma fram
  tror jag också att vi är duktiga på.

 707. Vi är duktiga på
  att snabbt enas om en samsyn.

 708. Vi kanske borde utmana oss mer i-

 709. -att vila i
  att vi ser olika på det här.

 710. Våra olika perspektiv bidrar till nåt
  utöver det som vi tänkte från början.

 711. Att det finns ett värde i
  att vara och inte vara överens.

 712. Och när konflikter uppstår
  i arbetslaget-

 713. -gäller det att rikta fokus på
  det gemensamma uppdrag som man har.

 714. Ja. Det tycker jag var
  väldigt tänkvärda konklusioner.

 715. Och om vi ska säga några ord
  om ledarskapet i barngrupp.

 716. Då handlar ledarskapet både om
  förskollärare och om barnskötare.

 717. Det handlar om nåt som kommer till
  uttryck i interaktion med barnen.

 718. När vi är tillsammans med barnen
  och kommunicerar med barnen.

 719. Det är då som ledarskapet visar sig.

 720. Inom ramen för det
  utövar man sitt ledarskap.

 721. Det handlar om
  att kunna fånga barnens intresse.

 722. Det påverkas mycket av sammanhanget
  utifrån det man utövar.

 723. Det kan ni nog känna igen er i.

 724. Till exempel om barngruppen
  är helt tossig...

 725. Om man ser att det är mycket energi-

 726. -men man ska till skogen
  eller vad man nu har planerat-

 727. -då behöver man kanske vara en ledare
  som tar plats och använder sin röst-

 728. -kontra om det hade varit
  en aktivitet-

 729. -där barnen är helt uppslukade
  av nåt fokus de har.

 730. "De är så intresserade av det här."

 731. Då kanske man som ledare kan ta ett
  steg tillbaka och inte vara tydlig.

 732. Sånt påverkas av sammanhanget.

 733. Barn ska få villkor
  för lärande och utveckling.

 734. Man ska ge omsorg, fostran,
  stödja och vara behjälplig.

 735. Relationerna är A och O.
  Det tror jag att ni känner igen er i.

 736. Känner man barnen i barngruppen,
  är det lättare att vara ledare.

 737. Kontra om man kommer som alldeles ny
  eller vikarie i en barngrupp.

 738. Då är det svårare att vara ledare.
  Så relationerna är viktigt.

 739. Det är också nånting
  som man måste jobba på kontinuerligt.

 740. Så att man har de här goda rela-
  tionerna. Dem behöver man jobba med.

 741. Ett bra citat som jag har lyft ut.
  Ledarskap är: "Ett sätt att agera"-

 742. -"som gör att barnen följer dig
  beroende på vad det handlar om."

 743. Det pinpointar vad ett ledarskap
  i barngruppen faktiskt innefattas av.

 744. Det handlar inte om
  att alltid bestämma allt.

 745. Man ska följa barnens intresse
  och vara följsam utifrån det.

 746. Det handlar inte om
  att bestämma allt.

 747. Utan förstås alltid
  att främja barns inflytande-

 748. -men också delaktighet.
  Det är viktiga saker i detta.

 749. Sen vill jag också skicka med er
  kloka ord från Sven Persson.

 750. En klok professor
  från Malmö universitet-

 751. -som skrev för Vetenskapsrådet en
  text som hette "Tidig intervention".

 752. Han beskriver undervisning bra.

 753. "Undervisning syftar till att
  expandera barnets lärande i dialog."

 754. Tänker man på att det inte bara
  handlar om verbal dialog-

 755. -utan också den icke-verbala,
  hur vi kommunicerar med kroppen-

 756. -så att man öppnar upp för det,
  då är...

 757. Man har ett syfte. Nåt ska expandera.

 758. Det är barnets lärande
  som man ska utöka.

 759. Man gör det genom dialog.

 760. Ja. Så helt sammanfattningsvis nu:

 761. Vad jag har försökt att förmedla
  under föreläsningen-

 762. -är att undervisning är samspelet som
  sker med alla barn oavsett ålder.

 763. Vi undervisar absolut också
  tillsammans med barn som är 0-3 år.

 764. Barnen ska lära och utvecklas
  utifrån läroplanens mål.

 765. Men där också barnens
  egna erfarenheter och intresse-

 766. -är väldigt viktigt
  och väldigt centralt.

 767. Undervisning sker
  under ledning av förskollärare.

 768. Vi behöver ha en förskollärare
  för att det ska vara undervisning.

 769. Men det kan göras på olika sätt.

 770. Det kan vara så att förskolläraren
  är med under reflektionssamtalen.

 771. Förskolläraren kan också
  hålla i aktiviteterna i barngruppen.

 772. Det viktiga är att man är överens
  i arbetslagen och med förskolechefen.

 773. För att kunna undervisa i förskolan
  behöver man fånga barns intresse.

 774. Annars går de därifrån. Så det är
  väldigt centralt och väldigt viktigt.

 775. Verksamheten i förskolan
  har ett viktigt uppdrag-

 776. -att den ska vara rolig
  också för barnen som är där.

 777. Jag har också försökt förmedla
  och tydliggöra-

 778. -att alla situationer i förskolan
  skulle kunna vara undervisning.

 779. Alla måste inte vara det.

 780. Vi måste inte ha undervisning
  från morgon till kväll.

 781. Utan vi kan välja ut situationer
  där vi tänker: "Här undervisar vi."

 782. Ja...

 783. En avslutande härlig sommarbild
  på min son som ska bada där.

 784. Stort tack för att ni har lyssnat!

 785. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolepedagogik, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Utbildning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans nyckelroll i samhället

Den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019 ställer nya krav på verksamheten inom förskolan. Skolborgarrådet Lotta Edholm (L) berättar om hur hon ser på förskolans roll i samhället. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Förskolans historia

Hur har förskoleverksamheten sett ut i Sverige det senaste århundradet och vad kan vi lära oss genom att blicka tillbaka? Hör professor Anne-Li Lindgren berätta. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hjärnvägar i förskolan

Kan olika arbetssätt inom förskolan främja lärande? Hör vad forskarna Anna Palmer, Hillevi Lenz Taguchi, Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg lärde sig när de jämförde två pedagogiska arbetssätt på 19 avdelningar i en kommun. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Forskningslitteracitet

Hur bör förskolan tänka om forskningslitteracitet, alltså förmågan att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap i verksamheten? Professor Sven Persson berättar om hur olika kunskapsformer kan användas för att stärka pedagogerna i deras arbete. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Lekresponsiv undervisning

Begreppet "undervisning" inom förskolan skapar debatt. Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Barns utforskande och lek i antropocen

Hur kan förskolan närma sig hållbarhetsfrågor genom barns lekvärldar? Universitetslektor Bodil Halvars och förskolläraren Vanessa B Katende tar bland annat upp hur barnen tar med sig sina frågor och utforskar dem genom leken och om hur leken öppnar nya möjligheter. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Utbildning och undervisning i förskolan

Christian Eidevald, utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor och forskare vid Göteborgs universitet, beskriver utbildning och undervisning genom de grundläggande komponenterna i förskolans uppdrag - omsorg, lek, demokratifostran och skapande. Inspelat den 3 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning med de minsta förskolebarnen

Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, redogör för vad undervisning i förskolan är och hur det skulle kunna genomföras inom ramen för förskolans utbildning. En föreläsning där grunden för utbildningen är barnens egna, uttalade intressen. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Digitalisering i förskolan

Hösten 2019 blir digitala verktyg i förskolan obligatoriska. Men vad innebär det? Susanne Kjällander, filsosofie doktor i didaktik, har forskat på området och ger här exempel på hur förskolan kan kan jobba med digitalisering och digitala verktyg. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Undervisning i förskolan

Sonja Sheridan, professor emerita, och Pia Williams, professor vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, ger en överblick av begreppet undervisning relaterat till förskolans kvalitet och villkor för barns lärande. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2019

Hur påverkar den nya läroplanen förskolan?

Många förändringar ska implementeras inom förskolans verksamhet under hösten 2019. Den nya läroplanen innebär bland annat att det ställs nya krav på att alla förskolor ska använda digitala verktyg. Paneldebatt med Sonja Sheridan, professor emerita, Karin Alnervik, universitetslektor i pedagogik och Christian Eidevald, utvecklingschef för förskolan. Moderator är Mie Josefsson, universitetsadjunkt. Inspelat den 4 juni 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Svensk forskning om läsning och läsförståelse

Ett hett samtalsämne bland många pedagoger är barns och ungdomars sjunkande läsförmåga. Hur ser ungdomarna själva på sin läsning och hur tolkar och förstår en ung människa exempelvis en novell? De båda forskarna Christina Olin-Scheller och Michael Tengberg redogör här för de senaste trenderna inom läsforskningen. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

De svenska skolflyktingarna

Sedan möjligheten att ge barn hemundervisning ströps åt i Sverige genom en lagändring 2011 har familjer som vill hemskola sina barn tvingats flytta till andra länder. På Åland finns en koloni bestående av ett femtontal svenska familjer som flytt systemet i Sverige. De flesta av dem tror på filosofin om "unschooling" eller "avskolifiering". Vi åker till Åland för att ta reda på vad det är och vad de här familjerna gör som de inte får göra i Sverige.