Titta

UR Samtiden - Familjebildning på 2000-talet

UR Samtiden - Familjebildning på 2000-taletDela
 1. Barn har rätt att veta vem donatorn
  är i vuxen ålder.

 2. Det är inte så lätt att föreställa
  sig vad som händer om 20 år.

 3. Jag tänkte berätta lite
  om hur det ser ut-

 4. -med familjebildning på 2000-talet.

 5. Vi har, tack vare en medicinsk teknik
  och politik-

 6. -sett en stor ökning av familjer
  som kommer till på annorlunda sätt.

 7. I dag känner många barn andra barn-

 8. -som har två pappor, två mammor-

 9. -eller att man har en mamma
  och vet att man inte har nån pappa-

 10. -för att man har kommit till
  via spermiedonation.

 11. Man har en mamma och pappa men vet-

 12. -att de har fått hjälp
  från en äggdonator.

 13. Det här beror både på teknik
  och politik.

 14. Vi inom medicinsk vård gör en del
  av de här behandlingarna.

 15. För att backa lite, är det så-

 16. -att massor med saker är tillåtna
  i dag-

 17. -och vi ska prata lite om hur det går
  när man gör dessa olika behandlingar.

 18. IVF vet nästan alla vad är
  - in vitro-fertilisering.

 19. Louise Brown föddes 1978.

 20. Hon tillkom genom att ägg och
  spermier befruktades utanför kroppen.

 21. I Sverige gjorde vi de första
  IVF-behandlingarna 1982.

 22. Här i Linköping
  gjorde vi den första 1986.

 23. Sen har det utvecklats mycket, när
  det gäller medicinska landvinningar.

 24. Äggdonation
  kunde vi börja göra 2003 i Sverige.

 25. Vi har haft spermiedonation
  egentligen i hundratals år-

 26. -men en lag som reglerar
  spermiedonation fick vi 1985.

 27. Embryodonation är nytt
  och tillåtet i Sverige.

 28. En donator av spermier
  och en donator av ägg finns-

 29. -och man planterar in
  ett befruktat ägg-

 30. -i en person som inte har
  nån genetisk anknytning till dem.

 31. Det blev tillåtet nu 2019.

 32. Vi har embryon i frysar-

 33. -som man funderar på
  om man kan donera bort.

 34. Vi har även dubbeldonation med en
  spermadonator och en äggdonator.

 35. Vi fick börja göra behandlingar
  till lesbiska par 2005-

 36. -och ensamstående kvinnor 2016.

 37. De flesta kliniker...

 38. ...började göra behandlingar
  på ensamstående kvinnor 2017-2018...

 39. ...efter direktiv
  från Socialstyrelsen.

 40. Man kan göra mycket under medicinsk
  flagg och det har vi gjort.

 41. Jag har följt upp flera av dessa
  personer ni nu ska få höra mer om.

 42. Vad säger lagen?
  Vilka riktlinjer följer vi?

 43. Om man tänker efter
  så är det ganska enkelt-

 44. -men ändå väldigt komplext.

 45. Vi vill ha friska äggdonatorer
  och friska spermadonatorer.

 46. Man måste rekrytera personer
  och prata länge med dem-

 47. -om hur de har det släktmässigt
  för att kartlägga det.

 48. Man ska också vara mogen-

 49. -att ta beslutet att vara donator.

 50. Vi vill oftast-

 51. -att man ska vara 25-35
  som äggdonator-

 52. -och 23-45 som spermadonator.

 53. Sverige fick en lag 1985...

 54. ...som säger att barn som har
  tillkommit genom donation...

 55. Då var bara spermadonation tillåten.

 56. ...har rätt att veta
  vem donatorn är i vuxen ålder.

 57. Sverige var först i världen
  med den lagen.

 58. Inom Europa börjar man tänka mycket
  på det här, utifrån barnkonventionen.

 59. Barn har rätt att se sin genetiska
  länk och veta det.

 60. Man kan undra
  vem som behöver hjälp av oss-

 61. -för att bli behandlade.

 62. Ett samkönat par måste få hjälp
  med donerade spermier.

 63. En ensamstående kvinna som
  vill göra det här genom klinikerna-

 64. -och bilda familj på det här sättet
  måste ha en spermadonator.

 65. Jag går inte in
  på medicinska faktorer.

 66. De som behöver hjälp
  med spermadonation-

 67. -kan också vara heterosexuella par
  där man har problem i spermafabriken-

 68. -av olika skäl. Man kanske inte har
  några spermier alls.

 69. Vi kan också ha sjuka ägg-

 70. -eller väldigt få ägg-

 71. -som gör att man
  behöver hjälp med äggdonation.

 72. Äggen kanske är på väg att ta slut
  helt och hållet av olika skäl.

 73. Man kanske har genomgått
  en cancerbehandling.

 74. Det finns mycket
  i äggsammanhang också.

 75. Jag tänkte berätta om resultatet
  från en nationell studie.

 76. Vi har tittat
  på donationsverksamheten-

 77. -i Uppsala, Stockholm, Umeå, Örebro,
  Göteborg, Malmö och Linköping.

 78. Vi har samlat ett stort material
  så att vi kan uttala oss-

 79. -om hur det går för våra donatorer
  och våra mottagarpar.

 80. Jag har inga resultat
  från ensamstående kvinnor.

 81. Vi har inte hunnit följa upp dem.

 82. Syftet var att titta
  på de psykosociala aspekterna.

 83. Vad händer vid en donation?
  Hur mår man?

 84. Hur mår en ägg- och spermadonator
  i ett långtidsperspektiv?

 85. Tänker man på vad man har gjort?
  Blir det ett problem?

 86. Hur blir det för familjerna?

 87. Behöver de nåt vidare
  av oss i vården?

 88. Behöver de hjälp
  när de ska berätta för barnen?

 89. Behöver vi oroa oss
  för deras framtid?

 90. Vi har undersökt det här-

 91. -med hjälp av olika instrument-

 92. -som intervjuer och så.
  Jag kommer till det.

 93. Vi tittade på sju kliniker
  2005 och 2008.

 94. Vi har ett stort material.
  Det är nog det största i världen-

 95. -när det gäller donatorer
  och äggrecipienter-

 96. -som vi har långtidsuppföljt.

 97. Vi har 340 donatorer.
  221 kvinnor och 119 män.

 98. Äggmottagare, kvinnor eller par
  som har tagit emot ägg-

 99. -är 309 stycken.
  Vi har 587 spermierecipienter.

 100. 255 heteropar
  och 332 samkönade par-

 101. -har varit mottagare av spermier.

 102. Sen har vi en grupp
  med så kallade "vanliga" IVF-par.

 103. En och en kvinna
  som använder sina egna könsceller.

 104. Sen har vi
  en grupp spontant gravida par-

 105. -som inte har behövt nån hjälp av oss
  för att åstadkomma sin graviditet.

 106. Vi följde upp dem. Vi började med att
  fråga om de ville vara med i studien.

 107. Vi gjorde reklam för den.

 108. Det kändes som att alla
  var motiverade att vara med.

 109. Men det blir en del avhopp
  när man gör långtidsuppföljningar.

 110. Vi har använt validerade psykologiska
  instrument för att kartlägga-

 111. -hur man mår och vad man har för
  personlighet, om man är donator.

 112. Vi har naturligtvis studiespecifika
  frågeformulär-

 113. -för ålder, utbildning och så.

 114. Vi har också mängder med journaldata,
  men jag pratar inte om det i dag.

 115. Vi har intervjuat både donatorer
  och par i olika sammanhang.

 116. Så här ser det ut på klinikerna.
  Här är en frystank med embryon.

 117. Det är fantastiskt
  att vi kan göra såna saker.

 118. Ni ser att det blir en del resultat.

 119. När det gäller äggdonatorer...

 120. Skulle man vilja vara äggdonator?

 121. Skulle man vilja
  att ens dotter är en äggdonator?

 122. Skulle man vilja-

 123. -att ens dotter eller son
  är mottagare av ett donerat ägg?

 124. Det är bra att veta
  vilka de här personerna är.

 125. Så här ser det ut i Sverige.

 126. Vi har frågat 261 kvinnor-

 127. -som alla accepterades
  som äggdonatorer.

 128. De var friska, utredda och klara
  och vi ville följa dem.

 129. 85 % tackade ja till
  att vara med i studien.

 130. Man är runt 32 år gammal
  när man blir äggdonator.

 131. Men vi vill helst ha kvinnor
  25-35 år-

 132. -för att ha bäst kvalitet
  på embryona.

 133. Alla kliniker gör inte riktigt
  som riktlinjerna säger-

 134. -utan man har t.ex. en yngre donator
  i det här sammanhanget.

 135. 25 % av våra äggdonatorer
  är ensamstående.

 136. 62 % var gifta och sammanboende.

 137. 65 % har barn själva.

 138. Man har 1-4 barn
  när man blir äggdonator.

 139. Nästan alltid,
  när man vill bli äggdonator-

 140. -visar man sina egna barn för att
  visa att man har tänkt på det.

 141. "Jag har mina barn
  och kan unna andra det här också."

 142. De som inte har barn
  har ofta sett nån i sin omgivning-

 143. -som har haft problem med
  att få barn-

 144. -och därför ställer man upp
  och bidrar med ett ägg.

 145. Tio av de här kvinnorna hade donerat
  tidigare i andra länder.

 146. Man hade alltså väntat på att det
  skulle bli tillåtet i Sverige.

 147. Innan dess hade man donerat
  i nåt annat land.

 148. Då tror vi främst
  att det gällde Finland.

 149. 35 av kvinnorna
  kände paret man donerade till.

 150. Man hade kontakt med dem
  och ville hjälpa dem.

 151. Det är lite speciellt.

 152. Vi följer dem också extra noga.

 153. Vad får det för konsekvenser
  för barn, donator och mottagare?

 154. Man är ganska välutbildad.
  45 % har universitetsutbildning.

 155. Vi gjorde också en stor satsning...

 156. Vi gör aldrig det här kliniskt.

 157. Vi ville se vad det är
  för personligheter-

 158. -som tar sig an ansträngningen
  för att bli äggdonator.

 159. Att bli äggdonator innebär
  att man gör en hel IVF-behandling.

 160. Man stimuleras, man får hormoner-

 161. -och man plockar ut äggen på klinik
  genom en liten operation.

 162. Man går på regelbundna kontroller-

 163. -så det är inte jätteenkelt.
  Man måste ha tid.

 164. Vi använde ett personlighetsformulär
  - "Temperament character inventory".

 165. Det består av 250 frågor
  och används inom psykiatrin-

 166. -och i bland i samband
  med anställning och så vidare.

 167. Man kan tycka vad man vill
  om personlighetstester-

 168. -men det här gav oss vissa svar.

 169. Vi hade också en kontrollgrupp.

 170. Vi har
  en åldersmatchad kontrollgrupp-

 171. -av svenska personer i samma ålder.

 172. Jag blev inte förvånad, för jag
  har träffat många äggdonatorer.

 173. När man tittade på alla de här
  kvinnorna vi undersökte-

 174. -så är det en grupp mogna kvinnor
  som är väl genomtänkta.

 175. Man har stor tillit till eget ansvar.

 176. Man har god kännedom om sig själv.

 177. Man kan också förstå
  andra människors situation-

 178. -och sätta sig in i den.

 179. Man är en generös natur
  och man tar ansvar.

 180. Det är precis det vi vill ha när vi
  vill använda oss av donatorer.

 181. Vi pratade med donatorerna,
  främst äggdonatorerna-

 182. -när det hade gått åtta år
  efter donationen.

 183. Då tyckte kvinnorna att de mådde bra.

 184. 64 % var gifta eller sambos.

 185. Några hade nog ändrat förhållandena
  under de här åtta åren.

 186. Vi följde upp dem också
  lite tidigare-

 187. -för att höra att de mådde medicinskt
  bra och de gjorde de.

 188. 3,4 % uppvisade depressionssymptom-

 189. -när vi gjorde nedslaget.

 190. 20 % uppvisade ångestsymptom.

 191. Det ligger i linje
  med normalpopulationen.

 192. Det är inte depressioner
  eller ångest. Det är symptom.

 193. Vi frågade dem hur många barn de
  kunde tänka sig att ge upphov till.

 194. I vårt land har man bestämt sig för-

 195. -att barn i sex familjer-

 196. -när det gäller
  ägg- och spermadonation, är lagom.

 197. Men vad tycker donatorerna?

 198. Äggdonatorer tycker att 1-10 barn
  är acceptabelt.

 199. Vi vill ha en gräns
  på barn i sex familjer-

 200. -för man ska tänka på att en donator
  kan ha egna barn.

 201. Man ska inte träffa sina halvsyskon.
  Det frågas ofta om det är en risk.

 202. Ju högre utbildning, desto mer
  restriktiv blev man med antalet.

 203. Nu talar vi om ägg.
  Det är osannolikt att äggdonatorer-

 204. -ger upphov till mer än ett par barn
  för det är en avancerad behandling.

 205. 43 % hade inte tagit reda på
  om deras donation-

 206. -hade gett upphov till barn. Man
  hade inte hört av sig till kliniken.

 207. Man kan höra av sig-

 208. -men då säger klinikerna
  bara antalet barn-

 209. -inte när de är födda och inte kön.

 210. När det gäller spermadonatorer
  hade vi 151-

 211. -som var accepterade
  på de sju klinikerna.

 212. 78 % sa att de ville vara med
  i studien.

 213. Där är det också lite annorlunda
  åldersfördelning mot riktlinjerna.

 214. Medelåldern är ungefär 34 år.

 215. Man har också sett i andra länder,
  när man har en icke anonym donator-

 216. -att medelåldern stiger
  ganska kraftigt.

 217. Har vi helt anonyma donatorer
  har vi betydligt yngre donatorer.

 218. 4 % av de här männen
  kände mottagarparet.

 219. Då har man gett upphov till ett barn
  med ett lesbiskt par.

 220. 10 hade donerat tidigare
  på nån annan klinik i Sverige.

 221. De är också högutbildade.
  63 % har universitetsutbildning.

 222. Vi gjorde också samma typ
  av personlighetstest.

 223. De fick fylla i de 250 frågorna i
  samband med att vi accepterade dem.

 224. Även där har vi använt
  en åldersmatchad kontrollgrupp.

 225. Så här ser en spermadonators
  personlighet ut.

 226. Man är ganska säker
  och inte så blyg av sig.

 227. Man är en ansvarstagande "doer".

 228. Man är inte inom kategorin
  som hänger högt upp i bergen-

 229. -men man ser till att saker
  blir gjorda och ror båten i land.

 230. Det är viktigt när man ska göra
  den här typen av insats.

 231. Man kan sätta sig in i andras
  situation och är målinriktad.

 232. Vi inom beteendevetenskapen tror-

 233. -att personlighet och temperament
  inte förändras så mycket med tiden.

 234. Vi har bara följt det här en gång.

 235. Ägg- och spermadonatorer i Sverige-

 236. -är välintegrerade
  och har en god självkännedom-

 237. -vilket blir en trygghet för våra
  mottagarpar och mottagarkvinnor-

 238. -när det gäller
  att prata med sina barn-

 239. -om vilka som kan ha donerat sina ägg
  eller spermier.

 240. Screeningprocessen på klinikerna
  fungerar väl.

 241. Spermadonatorerna mådde bra-

 242. -enligt självskattande instrument
  och intervjuer, efter åtta år.

 243. 45 % av männen var gifta eller sambo.

 244. Betydligt färre män har symptom
  på depression och ångest.

 245. 46 % tyckte
  att det var acceptabelt med-

 246. -att man kunde ge upphov
  till 1-10 barn.

 247. Det ligger lite längre i den gruppen
  än hos äggdonatorerna.

 248. 47 % av alla män hade inte
  hört av sig till klinikerna-

 249. -och frågat om deras donation
  hade gett upphov till barn.

 250. När det gäller donatorernas tankar...

 251. Vi har en lag som säger att barn
  som har tillkommit genom donation-

 252. -har rätt att veta vem donatorn
  är i vuxen ålder.

 253. Det är inte lätt att föreställa sig
  vad som händer om 20 år.

 254. Ingen har den kristallkulan.

 255. Våra donatorer-

 256. -känner sig positiva till
  att bli kontaktade i framtiden.

 257. Nu pratar vi
  åtta år efter donationen.

 258. Man har stor fokus på
  vad barnen har för behov-

 259. -eller den unga vuxna som kanske,
  som 18-åring, vill ha kontakt.

 260. Men 24 % tycker att det vore bra
  om man kunde få stöd från klinikerna.

 261. De tycker att vården behöver
  hjälpa till om man har frågor.

 262. Man kommer kanske att vara i den
  situationen att man har egna barn-

 263. -där man behöver förklara
  att man är en donator-

 264. -som har gett bort en cell.

 265. Man kanske behöver ventilera det
  med nån som vet lite mer om det.

 266. Vi går över till dem som är mottagare
  av ägg och spermier.

 267. Vi hade tittat på vanliga IVF-par
  som har sina egna könsceller-

 268. -spermierecipientpar
  och äggrecipientpar-

 269. -och vi har en grupp av kvinnor
  som lever som samkönade par.

 270. Tittar man på hur det ser ut
  i landet i stort-

 271. -så är de här grupperna
  väldigt jämförbara.

 272. Man har ungefär samma utbildning.
  Man ligger i samma åldersspann.

 273. Man har samma belastningar
  av ångest och depressioner-

 274. -i fråga om symptom.
  I övrigt är man frisk.

 275. Det ser väldigt lika ut.

 276. Det fanns en fundering kring-

 277. -hur pass de här paren klarar det.

 278. Att inte få de barn vi vill ha-

 279. -sätter oss i en situation
  som är väldigt svår.

 280. Det kan tära på relationen-

 281. -särskilt om man ska gå igenom
  behandlingar av olika slag.

 282. Därför valde vi att ge alla personer
  ett frågeformulär-

 283. -med 100 frågor som belyser vårt sätt
  att kommunicera med vår partner-

 284. -om hur vi ser på vår ekonomi-

 285. -konfliktlösning,
  familjeliv och jämställdhet.

 286. Det är också ett validerat instrument
  som används i andra sammanhang-

 287. -när man tittar på relationer.

 288. Där ser vi heller ingen skillnad.

 289. Jag tror inte
  vi hade tänkt oss det heller.

 290. Man ser på sina relationer
  på samma sätt.

 291. När vi sen följer upp det här
  ser vi däremot en skillnad.

 292. Våra par som är samkönade-

 293. -separerar
  i mycket högre utsträckning.

 294. Ett antal år efter behandling
  hade 23 % av dem vi följde separerat.

 295. Det är hälften
  i den heterosexuella gruppen.

 296. När barnet var fyra år
  tittade vi första gången.

 297. Det blir fler och fler
  i båda grupperna-

 298. -men de samkönade paren
  har lite högre separationsfrekvens.

 299. Vi tittar också på stress
  i föräldraskapet.

 300. Där ser vi också en skillnad-

 301. -mellan de lesbiska paren
  och de heterosexuella paren.

 302. Om någon i det lesbiska paret
  hade barn tidigare-

 303. -så upplevde man större
  föräldrastress med det nya barnet.

 304. Det kan också vara så
  att man har lite större behov av-

 305. -att få mer vård och omsorg av BVC-

 306. -och inte har haft möjlighet
  att diskutera såna saker.

 307. Det har man signalerat
  i en del av intervjusvaren.

 308. Sverige är alltså
  det första landet i världen-

 309. -som tog den icke-anonyma lagen.

 310. I dag tror jag
  att vi är ett föregångsland.

 311. Det är ganska lätt att ta reda på-

 312. -hur vår genetiska profil ser ut.

 313. Vi kan topsa varandra
  och ta ett hårstrå-

 314. -och få reda på mycket.

 315. Tanken att barn har rätt
  att veta sitt genetiska ursprung-

 316. -var det som förde upp diskussionen.

 317. Jag tror inte att våra lagstiftare
  anade vad vi kan göra i dag-

 318. -jämfört med vad vi kunde göra 1985.

 319. Vi kan googla vem som helst av oss-

 320. -och hitta massor med information.
  Det var inte en tanke nån hade 1985.

 321. Det innebär att barn
  har rätt att komma till kliniken-

 322. -och få identifierande uppgifter
  om den donator föräldern har använt.

 323. Det innebär att föräldrarna
  har skyldighet att informera barnet.

 324. Man bör börja tidigt med att berätta
  för barnet att man har fått hjälp-

 325. -så det inte kommer som
  en överraskning på 18-årsdagen.

 326. Det finns inga uppgifter som är
  införda i officiella dokument-

 327. -om att man har tillkommit
  på det här viset.

 328. Men klinikerna har pappersjournaler
  som de är skyldiga att spara i 70 år.

 329. Man får komma till kliniken
  om man vet att man har en donator-

 330. -och då berättar klinikerna vem det
  är och försöker arrangera ett möte-

 331. -beroende på hur man
  vill förhålla sig till det.

 332. Så går det till.

 333. Barn kan ju inte räkna ut det själva.
  Föräldrarna måste vara behjälpliga.

 334. När vi tittade på alla par vi följde-

 335. -tittade vi på
  ägg- och spermadonationspar.

 336. Från början var 90 % positiva till
  att berätta för barnet-

 337. -att man hade fått hjälp
  av en donator.

 338. När barnet var fyra år-

 339. -sa 16 % att de hade påbörjat
  informationen.

 340. 10 % var negativa eller väldigt
  osäkra på om de ville berätta.

 341. 78 % planerade att börja.

 342. När barnet är fyra år-

 343. -brukar de börja fråga hur de kom in
  i magen och de kom ut.

 344. Då är det dags att ge
  en liten bit information kring det-

 345. -och säga att man har fått hjälp.

 346. Så här sa de här föräldraparen
  när barnen var sju år.

 347. "När ska ni börja berätta?"
  Väldigt många vet inte.

 348. En hel del tänker att man väntar
  tills barnet börjar fråga.

 349. Då kanske man får vänta länge.
  Det beror ju på barnet.

 350. Att vänta tills man är 16-20
  avråder vi från-

 351. -från klinikernas sida.

 352. Det blir en för chockartad
  upplevelse, förmodligen.

 353. Men när, och vilken ålder,
  det vet vi inte riktigt.

 354. Det måste föräldrarna,
  som känner sitt barn, ta reda på-

 355. -och förhålla sig till.

 356. Det här är en ganska svår fråga
  för många föräldrar.

 357. Varför är det det?
  Jo, man är osäker på när och hur.

 358. Man är orolig
  för barnets kontakt med donatorn.

 359. Kommer det att sätta familjedynamiken
  ur spel eller bli nåt obehagligt-

 360. -för mig som pappa, för donatorn
  eller för mig som mamma?

 361. Såna tankar
  brottas föräldraparen med.

 362. Man säger också att man har
  ett stort behov av stöd-

 363. -både från oss
  på de repromedicinska klinikerna-

 364. -men också från barnhälsovården.

 365. De vill ventilera
  såna frågor och funderingar.

 366. I alla studier
  finns det styrkor och svagheter.

 367. När det gäller det här
  finns det en stor styrka-

 368. -och det är att vi har ett jättestort
  material som är nationellt.

 369. Det kan vi falla tillbaka på
  och titta på som kunskap.

 370. Kanske politiker och lagstiftare
  kan titta på det.

 371. Det finns mycket svagheter förstås.

 372. Under vägen försvinner en och annan.
  Man vill inte ställa upp.

 373. De som kanske har mest problem...

 374. ...eller tycker att det blev jobbigt
  eller misslyckat...

 375. Eller de som tyckte det blev bra
  och inte vill prata mer om det.

 376. Det är svagheter med longitudinella
  studier som man måste ha i beaktande.

 377. Och man kan försvinna ur systemet-

 378. -så att vi inte kan följa upp.

 379. Det är alltid en svaghet
  i alla studier.

 380. Om man är intresserad och vill få
  mer siffror än jag har presenterat-

 381. -så har vi skrivit en mängd artiklar
  om just det jag har berättat-

 382. -och vänt och vridit på det
  på olika sätt. Det finns på nätet.

 383. Jag, Agneta Skoog Svanberg och
  Claudia Lampic från KI och Uppsala-

 384. -tänker fortsätta att följa barn,
  föräldrar och donatorer.

 385. Vi gör ett nedslag på donatorerna
  nu 15 år efter donationen-

 386. -och hoppas att många ställer upp
  och delger oss sina erfarenheter.

 387. Så...

 388. Nu har ni fått en dos av kunskap
  om ägg- och spermiedonation.

 389. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Familjebildning på 2000-talet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Med hjälp av infertilitetsbehandlingar kan barn bli till på många olika sätt. Sverige var först i världen med att ge barn som blir till med donerade ägg eller spermier rätt att få reda på sitt biologiska arv när de är vuxna. Men hur ser ägg- och spermiedonatorer på sin insats före och efter donationen? Och hur resonerar föräldrarna om att berätta för sina barn hur de blev till? Här presenterar professor Gunilla Sydsjö en uppföljningsstudie av donatorer och mottagare av spermier, ägg eller embryon. Inspelat den 28 februari 2019 på Universitetssjukhuset i Linköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Andrologi, Assisterad befruktning, Gynekologi, Medicin, Äggdonationer
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vad händer i hjärnan när vi sover?

Vad händer i hjärnan när vi sover?

Professor Maria Engstrand berättar om sömn och hur olika sjukdomar påverkar sömnen. När vi lägger oss för att sova och vila händer väldigt mycket i hjärnan. De senaste 10 åren har det inom forskningen gjorts stora framgångar i att förstå människans hjärna och hur den utvecklas. Inspelat den 17 september 2015 vid Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.