Titta

UR Samtiden - Klarar vi de globala miljöutmaningarna?

UR Samtiden - Klarar vi de globala miljöutmaningarna?Dela
 1. Man skaffade solceller.
  Det blev tystare.

 2. Det underlättade skolgången.
  Man kunde läsa längre.

 3. På så sätt
  började ett nytt samhälle växa fram.

 4. Rubriken som sattes var: "Hur klarar
  vi de globala miljöutmaningarna?"

 5. Och... Jag vill inte gå händelserna
  i förväg, men en kollega sa:

 6. "Du är så optimistisk."
  Så vi får se var jag landar.

 7. Men för att klara
  de här globala miljöutmaningarna-

 8. -så riktas alltmer fokus
  till transformation.

 9. Vad det betyder
  i den globala politiken-

 10. -är det som det kommer att handla om
  i kväll.

 11. Jag är på Linköpings universitet och
  programchef för Mistra Geopolitics-

 12. -som tittar på kopplingen mellan glo-
  bal geopolitik och hållbarhetsmålen.

 13. Hållbar utveckling och vilka poli-
  tiska utmaningar som vi ställs inför.

 14. Lite grann utav det kommer jag
  att beröra här i dag på en halvtimma.

 15. Vi börjar med den stora omvälvningen-

 16. -som innebär mycket positivt men
  också är grunden till vår utmaning.

 17. Den stora accelerationen i världen.

 18. Jag ska dyka ner på några
  av de här trenderna lite snabbt.

 19. Vi har blivit allt rikare snabbt
  de senaste årtiondena-

 20. -om man räknar till BNP.

 21. Bland annat beroende på
  att investeringar runtom i världen-

 22. -ökar dramatiskt.

 23. Den urbana populationen, som alla
  vet, har vuxit väldigt kraftigt.

 24. Vår användning av primärenergi,
  vattenanvändning-

 25. -och vår användning av pappersmassa
  har ökat enormt.

 26. Lika drastiskt.
  Detta är stora accelerationer.

 27. Telekommunikation
  är ganska självklart.

 28. Användningen av gödningsämnen.
  Transporterna.

 29. Den internationella turismen
  har en enorm utveckling.

 30. Allt det här har i flera avseenden
  kanske berikat våra liv.

 31. Men som alla vet har det ett högt
  pris socialt och miljömässigt.

 32. Vi har då koldioxidens
  dramatiska ökning samma period.

 33. Metan. Det här är bara ett axplock.
  Utfiskningen av haven.

 34. Försurningen av haven. Övergödningen.

 35. Den... Förlusten av tropisk skog.

 36. Eller förlusten av biosfär...
  Förstörelsen av biosfären på land.

 37. Det har skett hittills. Vi kommer att
  bli några miljarder till på jorden.

 38. Det kanske stabiliserar sig
  runt 11 miljarder.

 39. Ännu viktigare för frågorna i kväll
  är ju-

 40. -att den globala medelklassen
  växer enormt och tredubblas.

 41. Så man kommer att vilja flyga mer och
  äta mer kött. Allt detta är välkänt.

 42. Diagrammen räcker inte ens till.
  Här är det södra Asien. Sydasien.

 43. Man beräknar att det kommer att öka
  till 309 % fram till 2050.

 44. Och så har vi ju klimatutmaningen,
  som är mitt huvudområde.

 45. Climate action tracker tittar på
  vart vi är på väg-

 46. -sammanställer länders löften och vad
  som krävs för att nå tvågradersmålet.

 47. Pariasavtalet stöds
  av nästan alla världens länder.

 48. Vi ska komma under 2 grader, helst
  1,5 jämfört med industrialiseringen.

 49. Vi ligger på drygt 1 grad redan.
  Då är det en brant nedåtkurva...

 50. Jag lovar att inte peka för mycket.

 51. En brant nedåtkurva.
  Ett rejält brott.

 52. Där kommer transformationen in.
  Småstegsförändring funkar inte-

 53. -om vi menar allvar med
  att nå klimatmålet-

 54. -samtidigt som vi ska komma
  till rätta med alla miljöutmaningar-

 55. -som jag just gick förbi.

 56. Finns det då inget hopp
  i ny energiteknik, till exempel?

 57. Solcellerna är ju ett paradexempel på
  det nya samhälle som växer fram.

 58. Kostnaden för solpaneler har sjunkit
  med 80 % de senaste tio åren.

 59. Det är sant. Den här gröna bollen
  börjar rulla snabbare och bli större.

 60. Den bruna snurrar inte lika snabbt
  men är så mycket större-

 61. -att den lätt äter upp den utveckling
  vi ser på miljöområdet.

 62. Det här är 2015.
  Andelen petroleum, naturgas och kol.

 63. Här har vi det förnybara i världen.
  Det illustreras av den här grafen.

 64. Så även om vi ser en positiv ökning,
  vilket gör att jag är optimist-

 65. -blir man lätt lite pessimistisk
  när man ser vilken utmaning det är-

 66. -och vilket enormt försprång
  fossilsamhället har.

 67. Flera av mina kollegor pratar om
  att vi står inför brytpunkter-

 68. -där klimatsystemet kan eskalera,
  Golfströmmen går inte lika långt upp-

 69. -eller att avsmältningen i Arktis
  leder till förstärkande effekter.

 70. Det är ju ett scenario.

 71. Jag ska återkomma
  och prata om sociala brytpunkter.

 72. För däri ligger kanske nåt av det
  riktigt vackra hoppet för framtiden.

 73. Men först till de globala
  hållbarhetsmålen som togs 2015.

 74. Mottot är transforming our world.

 75. Det är mottot för den deklaration
  som man tog i FN 2015.

 76. Vi ska transformera världen.

 77. Ofta översätts det till omställning.
  Men det räcker inte.

 78. Hållbarhetsmålen inbegriper miljö-
  mässiga aspekter, sociala aspekter-

 79. -och ekonomiska aspekter.

 80. Man ska se dem som en helhet.
  Man ska inte bryta ut nåt mål.

 81. Man kan fokusera på nåt mål, men det
  är viktigt att se att de hänger ihop.

 82. Det kan betyda olika saker
  när vi gör våra studier.

 83. I Fiji betyder det nåt annat än vad
  det betyder i Sverige eller i USA.

 84. Jag tror att Lars kommer in på det.

 85. Vad är då det här med transformation?

 86. Det här är Leonardo DiCaprio-

 87. -som adresserade ett tusental
  borgmästare under rubriken:

 88. "What is
  the transformation imperative?"

 89. Nu lite reflektioner. Det är viktigt
  för hur vi ska tänka kring lösningar-

 90. -och den globala politikens roll
  för att nå utvecklingsmålen-

 91. -och komma till rätta med
  de utmaningar som jag gick igenom.

 92. Samhällstransformation.

 93. Eller som det står i regerings-
  deklarationen: Omställning.

 94. I FN pratar man om transformation-

 95. -för att säga
  att det är mer än en omställning.

 96. Det är en omformning av samhället.

 97. Om ni kommer ihåg
  den här dramatiska accelerationen-

 98. -är det ju i sig en enorm
  omställning - snarare transformation-

 99. -som vi har haft
  under de senaste 200 åren.

 100. Speciellt de senaste 50 åren.
  En enorm omformning av samhället.

 101. Nu ska vi försöka styra en likadan
  omformning i en miljövänlig riktning.

 102. Då är den här definitionen viktig.

 103. En djupgående, uthållig,
  icke-linjär utveckling.

 104. Nu blir det
  ett rejält brott på utvecklingen.

 105. Eller den väg vi går på.

 106. Ofta i Sverige pratar vi om det här
  som en teknisk fråga.

 107. Vi behöver en omställning,
  så vi behöver ha mer teknik.

 108. Det är ofta i tekniksammanhang
  som vi uttolkar omställningen-

 109. -eller transformationen,
  som jag helst vill kalla den.

 110. Men när vi har gjort intervjuer...

 111. Jag och min kollega
  kommer snart med en bok-

 112. -om hur man förstår omställningen
  runtom i världen.

 113. Det är ofta en fråga om utbildning
  i Kap Verde, till exempel.

 114. Teknik är viktigt, men utbildning
  är drivkraften till förändringarna.

 115. I forskningslitteraturen
  är man överens om-

 116. -att det är samspelet mellan
  de här faktorerna som är viktigt.

 117. Men för att illustrera begreppet
  transformation-

 118. -tycker jag att liknelsen med puppan
  är bra. Min dotter har ritat det här.

 119. Från larv till puppa till fjäril
  är en riktig transformation.

 120. Vi går inte bara från ett tillstånd
  till ett annat.

 121. Vi omformar hela vår varelse.

 122. En bild som ofta används
  för att illustrera transformationen.

 123. Forskningen kring det... Vad innebär
  det om vi ska nå transformationen-

 124. -som FN:s generalförsamling
  har beslutat om?

 125. Då är det några saker som behövs.

 126. Praktiskt.
  Vi behöver kanske ny teknik-

 127. -eller andra livsstilsval
  och livsstilsförändringar.

 128. Hur vi väljer att leva våra liv.
  Det kan vara en praktisk förändring.

 129. Det räcker inte om vi tittar på
  historiska och samtida exempel-

 130. -där man lyckats med
  samhällsomställningar.

 131. Det behövs en förändring
  av den politiska kulturen.

 132. I dag ser vi till exempel i FN-
  systemet i klimatförhandlingarna-

 133. -när man pratar om
  hur de ska gå till...

 134. Förut skulle stater komma överens om
  ett mål, ansvaret skulle fördelas-

 135. -och så skulle man få igenom
  ett starkt avtal.

 136. Men stater skrev inte under
  eller struntade i åtagandena.

 137. I dag bygger man underifrån. Stater
  kommer frivilligt med sina åtgärder.

 138. Och så försöker man samla det
  i ett paraply.

 139. Städer, regioner och företag invol-
  veras i Global climate action summit.

 140. Kanske det förnämsta redskapet
  inom klimatkonventionen just nu.

 141. Ett nytt sätt
  att bedriva internationell politik.

 142. Ett annat exempel var när Fiji var
  ordförande för klimatförhandlingarna.

 143. Då introducerade man talanoadialogen.

 144. Ett sätt att lösa konflikter på Fiji-

 145. -och i flera länder i Stilla havet.

 146. Då presenterar man hur man ser på
  problemet utan att peka finger-

 147. -talar om hur man drabbas av en sak
  och diskuterar hur man ska lösa det.

 148. Men inte säga: "Det var ditt fel."

 149. Det här tyckte Fiji var bra för att
  komma vidare i förhandlingarna-

 150. -skapa förståelse och
  ta in berättelser om hur man drabbas-

 151. -för att skapa en större samsyn
  och komma vidare i politiken.

 152. Ett nytt sätt att bedriva politik-

 153. -som då behövs i en transformation.

 154. Och den personliga.
  En personlig perspektivförändring.

 155. Man kanske förändrar sina
  värderingar. Man får nya visioner.

 156. Eller som Sokrates lär ha sagt:

 157. "Låt den som vill ändra världen
  först ändra sig själv."

 158. Det är i alla fall tillskrivet
  Sokrates.

 159. Lite av den tanken ligger också
  i transformationen.

 160. Det intressanta med det här begreppet
  är-

 161. -att det inbegriper alla dessa om
  samhällstransformationen ska lyckas.

 162. En perspektivförändring, nya
  styrformer och praktiska lösningar.

 163. Ofta när vi pratar på klimatområdet
  blir det ett eller annat av de här.

 164. I transformationslitteraturen är det
  viktigt att se de här som en helhet.

 165. Sen finns det ju olika typer
  av samhällsomställningar också.

 166. Tittar vi historiskt
  hur samhällsförändringar gått till-

 167. -så ser vi kanske två olika typer
  av samhällstransformationer.

 168. Först tittar vi på den lodräta axeln.

 169. Här är tempot.
  Tidsskalan som vi pratar om.

 170. Från en utdragen
  till en snabb transformation.

 171. Här kommer ett exempel på en snabb.

 172. Prinsessan som pussar grodan,
  och sen så blir det en prins.

 173. Det är en snabb transformation.
  Puppan är en långsam transformation.

 174. Det är metaforerna. Jag ska komma
  till exempel i det verkliga livet.

 175. Den andra viktiga axeln för samhälls-
  transformationer är på systemnivån.

 176. Då pratar vi om att transportsystemen
  i Sverige ska transformeras.

 177. Att energisektorn ska transformeras.
  Då är det delar av civilisationen.

 178. Många pratar om att det behövs
  en omställning i hela världen.

 179. 2030-agendan är ett exempel på-

 180. -en agenda som ska transformera hela
  världen. Nord, syd. Fattiga, rika.

 181. Ett större uppdrag. Hur vi ska styra
  en sån här transformation beror på-

 182. -om vi ska rikta in oss på en del
  av systemet eller hela världen.

 183. Nu kommer några exempel.
  En riktigt snabb förändring-

 184. -som många kanske tänker sig
  när vi pratar om en transformation-

 185. -är ju en kvantsprångstransformation.

 186. Det ska gå snabbt.
  Pussa grodan-tempo.

 187. Det är vad man eftersträvar
  i 2030-agendan.

 188. Att vi ska ha uppfyllt målen
  och transformerat världen till 2030.

 189. Elva år kvar. Vi får se hur det går.
  Sen har vi-

 190. -en mer frambrytande transformering
  som ändå riktar sig till hela jorden.

 191. Globaliseringen under 1900-talet-

 192. -är ett exempel på en sån trans-
  formering av världen totalt sett-

 193. -som har vuxit fram under längre tid.

 194. Där har vi en mer konvergent typ
  av transformation.

 195. Tyska Energiewende ska ställa om
  det tyska energisystemet till 2050.

 196. Min favorit historiskt: Det brittiska
  imperiets avskaffande av slaveriet-

 197. -som jag, om jag hinner,
  skulle kunna prata mer om.

 198. Man gick från
  att slaveriet var en icke-fråga...

 199. Det var ekonomiskt försvarbart. Det
  var ekonomiskt lönsamt fortfarande.

 200. Få av upplysningsfilosoferna
  kritiserade det.

 201. En liten grupp föregångare sa:
  "Det här är moraliskt fel."

 202. En grupp började driva det offentligt
  och i politiken.

 203. På 25 år hade man skapat en av
  de största sociala rörelserna...

 204. På tio år
  hade det blivit stora protester.

 205. Kvinnor gick före för den första
  köpbojkotten i världen.

 206. Att bojkotta slavproducerat socker.

 207. På 25 år hade man avskaffat
  slavhandeln i det brittiska imperiet-

 208. -och man hade lov att borda skepp
  som transporterade slavar.

 209. På ytterligare 25 år hade slaveriet
  avskaffats i det brittiska imperiet.

 210. Frankrike avskaffade det.
  Napoleon återskaffade det.

 211. Det är inte självklart
  att det ramlar på av sig självt.

 212. Man fick kompensera slavägarna
  för att man skulle få igenom det här.

 213. Det visar att det går
  att påverka en förändring.

 214. Men det är ett samspel
  mellan olika faktorer.

 215. Det är inte bara
  att idealister driver det här.

 216. De är viktiga,
  men det krävs fler ingredienser.

 217. Förnybar energi var ett annat
  gradvis exempel sen 1950-talet.

 218. Framväxten av förnybar energi.

 219. I den forskning vi har gjort
  har vi kartlagt hur vi ser på...

 220. Vad kan driva på
  och möjliggöra en omställning?

 221. Då har vi tittat på vad länder säger-

 222. -i sina bidrag till 2030-agendan
  och klimatavtalet-

 223. -och hur det diskuteras i media, och
  så har vi gjort studier i fem länder.

 224. Vi ser ett antal olika faktorer
  som man framhåller som viktiga-

 225. -och som har lite olika roller.
  Det här är utifrån vårt material.

 226. En liten förenkling,
  men den är ganska talande också.

 227. Politiken som kan vägleda oss.

 228. Utbildning. Det överraskade oss-

 229. -hur viktigt det var
  i låg- och medelinkomstländer-

 230. -som den primära möjliggöraren
  mer än ny teknik.

 231. Ny grön teknik som hävstång
  för att få till stånd en förändring.

 232. En cirkulär/grön ekonomi som motor.

 233. Det civila samhället som drivkraft-

 234. -som driver på omställningen
  genom sina ageranden.

 235. Nya berättelser.

 236. Talanoadialogen som jag nämnde
  var ju ett exempel på-

 237. -att man träffas
  och berättar hur man upplever saker.

 238. Hur man har drabbats
  eller vad man ser för åtgärder.

 239. Mer och mer i politiken
  betonas behovet av nya berättelser.

 240. Vi har berättelser
  om tillväxtsamhället.

 241. Vi hade vår lycka i mer prylar-

 242. -eller att få berätta
  om våra Thailandsresor på Twitter.

 243. Men nu växer det fram tydligt...

 244. Det alluderades till
  klimatstrejkande ungdomar.

 245. Vi ser runtom i världen...

 246. Inte bara Greta, som är ett exempel
  som vi är stolta över från Sverige-

 247. -som har drivit på diskussionen.

 248. En ny berättelse
  om vilket samhälle vi vill ha.

 249. Vi ser tydligt nya berättelser
  om samhället som man vill skapa.

 250. Vi kallar det för nya narrativ.

 251. Här på universitet fick nyligen
  kollegan Therese Asplund ett anslag-

 252. -under rubriken:
  "Världen behöver en ny berättelse."

 253. Underbar rubrik. Mycket av det kommer
  fram i vårt material som viktigt-

 254. -för att få nya perspektiv.
  För att tala med Sokrates:

 255. Vi måste förändra våra egna perspek-
  tiv innan vi kan förändra världen.

 256. När vi tittade på detta kom
  livsstilsförändringar upp lite grann-

 257. -men inte som nåt centralt.

 258. Förutsättningen för livsstils-
  förändringar var om det andra fanns.

 259. Då kom livsstilsförändringarna av sig
  själva. Det tyckte vi var spännande.

 260. Talanoadialogen var en ny berättelse
  men också en ny politikform.

 261. Här är exempel där vi har tittat på
  hur man ser på omställningen.

 262. När vi var i Kap Verde, till exempel,
  så tog man utbildningen som central.

 263. Det här är en skolgård i Kap Verde.
  Den kanske ser igenväxt ut.

 264. Men man använder skolgården
  för att visa vad vi ska odla-

 265. -och hur vi kan leva
  med jordens resurser-

 266. -för att skapa förståelse för
  ekologiska perspektiv-

 267. -som man menade var nödvändigt
  för att kunna transformera Kap Verde-

 268. -och för att kunna hantera den trans-
  formation som man inte styr över.

 269. De stora globala förändringarna.
  Ekonomiska omsvängningar.

 270. Här har jag en bild från Fiji.

 271. Ett talande exempel på
  transformationens möjligheter.

 272. Flera av er kanske kommer ihåg
  cyklonen Winston-

 273. -som drabbade bland annat Fiji.

 274. Många döda. En tragedi. Men ur den
  började nåt nytt att växa fram.

 275. När man byggde upp samhällena-

 276. -skaffade man solpaneler som ersatte
  de gamla fossilreaktorerna.

 277. En av våra kollegor sa att
  det var outhärdligt i byarna före.

 278. För dieselaggregaten brummade.

 279. Man skaffade solceller.
  Det blev tystare.

 280. Det underlättade skolgången.
  Man kunde läsa längre.

 281. På så sätt började ett nytt samhälle
  att växa fram.

 282. Ett annat exempel,
  som, om man nu ska ha lite hopp...

 283. Om de första bilderna gjorde att vi
  blev dystra, är det här ett hopp.

 284. Global climate action agenda-

 285. -en handlingsagenda för att komma
  till rätta med klimatförändringarna-

 286. -samlar företag, regioner,
  städer och länder-

 287. -och försöker inspirera varandra.

 288. "Vi kan ta djärva steg, för det är
  en ny stor transformation på gång."

 289. 2010: Inga städer, regioner, företag-

 290. -investerare eller
  civilsamhällesorganisationer-

 291. -var listade som officiellt
  bidragande till klimatkonventionen.

 292. 2018 är det fullt.
  12 396 organisationer-

 293. -över 9 000 städer, 126 regioner,
  2 500 företag-

 294. -363 investerare och nästan
  100 civilsamhällesorganisationer-

 295. -som är med och visar vad man gör.

 296. Kanske är det ett tecken på den nya
  politikformen och nya berättelser.

 297. Ett nytt sätt att organisera
  vår ekonomi börjar att växa fram.

 298. Så kanske behöver vi inte...
  Tipping points kan ju gå illa.

 299. Då pratar jag ur miljösynpunkt.

 300. Men precis som vi inte förstår
  allting i naturen-

 301. -förstår vi inte
  hur samhället fungerar.

 302. Vi har sett många gånger genom
  historien att det finns brytpunkter-

 303. -där våra värderingar och perspektiv
  förändras ganska snabbt.

 304. En favoritbild. Men det här kanske
  ännu mer sammanfattar budskapet.

 305. "Vi kan förändra världen,
  om inte fullständigt..."

 306. Det är en hel del olika faktorer
  i samhället, och världen är komplex.

 307. Men vi kan se att det går
  att putta den lite i rätt riktning.

 308. Vi kan göra skillnad till det bättre.

 309. Vill ni läsa mer om detta, kommer vi
  ut med en bok till sommaren.

 310. "Sustainability Transformations
  across societies".

 311. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Klarar vi de globala miljöutmaningarna?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Björn-Ola Linnér, professor i internationell klimatpolitik, diskuterar den samhällstransformation som är nödvändig för att komma tillrätta med människans överutnyttjande av vår miljö och kunna uppfylla Parisavtalet. Inspelat den 12 februari 2019 på Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Miljö
Ämnesord:
Klimatförändringar, Klimatpolitik, Miljöfrågor, Miljöförstöring, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

En liberals syn på klimatet

Den liberala debattören och författaren Mattias Svensson har bland annat skrivit boken "Miljöpolitik för moderater". Han blev ganska sent i sin karriär intresserad av miljöfrågor. Här talar han om sitt klimatengagemang ur ett liberalt perspektiv. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Nudging gör det lätt att göra rätt

Om man erbjuds en liten i stället för stor tallrik tar man mindre mat. Det är en form av "nudging", det vill säga att knuffa någon i en mer klimatsmart riktning. Ida Lemoine på Beteendelabbet berättar med hjälp av spännande exempel om sitt arbete med att förstå beteenden för att kunna förändra beteenden. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.