Titta

UR Samtiden - Wikimania 2019

UR Samtiden - Wikimania 2019

Om UR Samtiden - Wikimania 2019

Årlig konferens anordnad av Wikimedia foundation. Temat för dagen var fri kunskap och de globala hållbarhetsmålen. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Wikimania 2019 : Kunskapens roll i en demokratiDela

 1. Civilsamhällets aktiva deltagande på
  alla beslutsnivåer är en nyckelfaktor-

 2. -om idéer och åsikter
  ska kunna mötas och blomstra-

 3. -vilket är nödvändigt
  för samhällets utveckling.

 4. Kära vänner...

 5. Moderatorn berättade att Sverige inte
  har haft en kvinna som statsminister.

 6. Däremot har vi en man
  som är statsminister och feminist.

 7. Vi har också en feministisk regering
  och en feministisk utrikespolitik.

 8. Jag känner mig hedrad
  som får komma hit och träffa så många-

 9. -hitresta Wikimedia-entusiaster.

 10. Det är hedrande att ha fått möjlighet-

 11. -att välkomna några av er
  till utrikesdepartementet igår.

 12. Jag har blivit ombedd att tala
  om både Wikigap och jämställdhet-

 13. -liksom om Agenda 2030 och
  dess globala mål för hållbar utveckling.

 14. Som vi vet är de avgörande faktorer
  i denna tid av fejknyheter-

 15. -när "factfulness",
  för att använda Hans Roslings uttryck-

 16. -måste sättas främst.

 17. Agenda 2030 antogs år 2015.

 18. Då var situationen i världen
  inte lika orolig som idag.

 19. Agendan ger möjlighet åt alla er
  att hålla de politiska ledarna-

 20. -ansvariga för att uppnå
  de antagna målen-

 21. -innan år 2031.

 22. Vi strävar efter att ligga i framkant-

 23. -både vad gäller jämställdhet
  och i klimatarbetet.

 24. Vi är säkra på
  att vi kan bidra till ett ledarskap-

 25. -som för oss mot det hållbara samhället.

 26. Men vi kan inte göra det ensamma.
  Ledarskap krävs på alla nivåer.

 27. Vi måste visa mod
  i vad som blivit en kamp i motvind.

 28. Om civilsamhället
  och de fria medierna inte tillåts-

 29. -att såväl finnas
  som utvecklas och växa-

 30. -så hamnar vi alla
  i en mycket svår situation.

 31. Jag vill börja med
  att säga några ord om mål 16-

 32. -om fredliga samhällen,
  det fria ordet-

 33. -och fri tillgång till information.

 34. Viktiga demokratiska principer
  undergrävs och utmanas-

 35. -och utrymmet för civilsamhället
  krymper dag för dag.

 36. Oberoende media möter motstånd
  och trakasseras ofta.

 37. Auktoritära och förtryckande tendenser
  och ledare är på frammarsch.

 38. Det sker i alla världsdelar
  och i stora, folkrika länder-

 39. -vilket innebär
  att ett stort antal människor berörs.

 40. Fler människor lever idag
  i icke-demokratiska länder-

 41. -än i demokratier.

 42. Demokrati är förstås mycket mer
  än fria och rättvisa val.

 43. Den innebär tankefrihet,
  yttrandefrihet och rätten att älska.

 44. Demokrati innebär rätten att påverka,
  rösta och utkräva ansvar.

 45. Demokrati och jämställdhet är förstås
  nära förbundna, och båda utmanas nu.

 46. Att alla, såväl män som kvinnor,
  ges samma möjligheter-

 47. -är en central del
  i det demokratiska tänkandet.

 48. Det är också centralt
  för att uppnå målen.

 49. Det krävs för att ta itu med mål 10,
  som ligger mig varmt om hjärtat-

 50. -nämligen minskad ojämlikhet
  och skapandet av jämlika samhällen-

 51. -med lika möjligheter.

 52. Yttrandefriheten och rätten
  till fri information är förutsättningar-

 53. -för medborgerliga rättigheter
  och ekonomisk och social utveckling.

 54. De är nära kopplade till målen
  i Agenda 2030, däribland till mål 16.

 55. Fredliga och inkluderande samhällen
  med starka institutioner-

 56. -är centrala delar av detta mål.
  Informationsfrihet är ett av delmålen-

 57. -och av yttersta vikt för demokratin
  och i kampen mot korruption.

 58. Sverige fick faktiskt sin första lag
  om informationsfrihet redan 1766.

 59. Det var långt innan Sverige blev
  en riktig demokrati-

 60. -så vi har en relativt låg grad
  av korruption.

 61. För att fylla sin demokratibärande roll
  måste media-

 62. -få verka i en miljö fri från rädsla.

 63. Journalister, mediearbetare,
  bloggare, konstnärer och författare-

 64. -måste kunna diskutera alla ämnen
  fritt och utan risk.

 65. Journalister och mediearbetare måste
  kunna granska makthavarna-

 66. -och uttrycka underbyggda åsikter
  utan rädsla för repressalier.

 67. Vi känner till att kvinnor i medieyrken
  är dubbelt utsatta.

 68. De drabbas ofta av förföljelser-

 69. -i form av hot, våld och rentav död.

 70. Vi får inte acceptera straffrihet för
  dessa brott, som inte bara är tragiska-

 71. -utan samhällsfarliga, när de begränsar
  yttrande- och informationsfriheterna.

 72. Staten har till uppgift att säkerställa
  och främja dessa rättigheter-

 73. -inte att förhindra eller begränsa dem.

 74. Jag tror att det är ni,
  som arbetar med detta dagligdags-

 75. -och som deltar
  i konferenser som denna-

 76. -som kan föra fram de bästa idéerna
  för positiv förändring.

 77. Civilsamhällets aktiva deltagande på
  alla beslutsnivåer är en nyckelfaktor-

 78. -om idéer och åsikter
  ska kunna mötas och blomstra-

 79. -vilket är nödvändigt
  för samhällets utveckling.

 80. Att stärka det öppna medielandskapet-

 81. -och respekten för yttrandefrihet
  och journalisters säkerhet-

 82. -är viktigt
  i Sveriges arbete för demokrati.

 83. Det är numera en
  av tre prioriterade delar-

 84. -i Sveriges utrikesdeklaration.

 85. Det är också en agenda för framtiden.
  Människor vill kunna påverka sina liv.

 86. En av demokratins grundpelare är
  att garantera var och en den rätten.

 87. Ofta ser vi unga människor visa mod-

 88. -och kräva jämlikhet,
  rättvisa och frihet.

 89. Därför är det viktigt att vi arbetar
  med och för unga människor.

 90. Här kommer mål 4,
  om god utbildning, in i bilden.

 91. Det är viktigt att regeringar
  hålls ansvariga att erbjuda-

 92. -lika möjlighet till utbildning
  för både pojkar och flickor.

 93. Fri kunskap ger oss bäst möjlighet
  att hålla regeringar ansvariga-

 94. -och få dem att bidra till
  att nå målen om hållbar utveckling.

 95. Så till jämställdhet och mål 5.

 96. Som ni kanske vet var Sverige först med
  att anta en feministisk utrikespolitik.

 97. För oss handlar den om "de tre r:en"-

 98. -rättigheter,
  representation och resurser.

 99. Vi gör detta av övertygelse om
  att jämställdhet är rätt...

 100. ...och en grundförutsättning för fred
  - utan kvinnor, ingen fred-

 101. -liksom för säkerhet och demokrati.

 102. Det är en nödvändig del i Agenda 2030-

 103. -för hur ska ett land kunna blomstra
  om halva befolkningen lämnas därhän?

 104. Om vi inte uppnår mål 5-

 105. -kan inget av de andra 16 målen
  heller nås.

 106. En ny situation
  som är till skada för jämställdheten-

 107. -kräver en tydlig
  och kraftfull reaktion.

 108. Extra insatser krävs för att säkerställa
  att alla blir sedda och hörda.

 109. Man säger: "ge kvinnorna ordet",
  men det har de.

 110. Det handlar bara om att lyssna
  till deras ord.

 111. Detta gäller både i verkliga livet
  och i den digitala världen.

 112. Därför startade vi Wikigap.

 113. Jag fick gå på invigningen
  i FN-huset i New York-

 114. -där 100-tals frivilliga skrev artiklar-

 115. -till Wikipedia och andra wiki-projekt.

 116. Det var en fantastisk upplevelse.

 117. Jag vet att många av er
  har deltagit i de Wikigap-evenemang-

 118. -som har anordnats
  av våra ambassader ute i världen-

 119. -och med lokala samarbetspartners
  i nästan 60 länder.

 120. Projektet har bidragit till drygt 32 000
  nya och omarbetade artiklar om kvinnor-

 121. -på mer än 30 språk över hela världen.

 122. Just nu har artiklarna kommit upp
  i mer än hundra miljoner visningar-

 123. -och det blir hela tiden fler,
  sedan projektstarten 2018.

 124. Det är så...

 125. Tack! Ja, hundra miljoner visningar.
  Det är inte illa.

 126. Hundra miljoner gånger-

 127. -visar att vi har uppnått mycket,
  det blir uppenbart.

 128. Jag hoppas att det har inspirerat
  många flickor och pojkar i hela världen.

 129. Det hade varit omöjligt
  utan alla frivilliga deltagare.

 130. Regeringen skriver inga artiklar.

 131. Detta handlar om yttrandefrihet.
  Vi har bara gett utrymme-

 132. -och kanske inspiration
  till dem som arbetat med Wikigap.

 133. Vi tänker fortsätta med Wikigap
  under 2020.

 134. Jag hoppas
  att vi här på Wikimania-konferensen-

 135. -kan diskutera hur vi tar detta vidare-

 136. -till mer än 60 länder
  och många platser världen runt.

 137. Det finns säkert fler klyftor
  att radera.

 138. Jag utmanar alla, även andra regeringar,
  att hitta klyftorna.

 139. Låt oss inspirera frivilliga
  att fortsätta-

 140. -göra detta enorma uppslagsverk
  för hela världen-

 141. -den bästa källan till kunskap.
  Tack för att ni har lyssnat.

 142. Översättning: Inga Ollars
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kunskapens roll i en demokrati

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, talar om betydelsen av öppen och fri tillgång till kunskap och information för att bygga stabila demokratier. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Ämnen:
Information och media, Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Demokrati och beslutsfattande
Ämnesord:
Demokrati, Demokratisering, Information och media, Informationsfrihet, Kunskapsöverföring, Open access-publicering, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Vetenskaplig verksamhet
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Wikimania 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Wikimania Stockholm 2019

Tusentals människor bidrar dagligen med att skriva artiklar, fotografera och dokumentera världen. Här berättar Wikipedias Sverigechef, John Andersson, om hur organisationen jobbar med FN:s hållbarhetsmål. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Dela din berättelse om Agenda 2030

Det pratas mycket om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men det är lätt att diskussionen blir för abstrakt. Här berättar Michael Edson, medgrundare till ett nytt FN-museum i Köpenhamn, om hur Agenda 2030 kan bli mer personlig och hur du kan bidra. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Vikten av att bevara minoritetsspråk

En förutsättning för att bevara minoritetsspråk i världen är att information finns tillgänglig på de språken. Här har Wikipedia, och andra plattformar där kunskaps delas, en viktig roll att spela säger professor Liv-Inger Somby. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Mötet mellan öppenhet och Agenda 2030

En föreläsning med Ryan Merkley, vd på Creative Commons, om hur fri tillgång till kunskap och möjligheter att dela kunskap kan leda till innovation och mer jämlika resultat. Ett effektivare kunskapsdelande kan också hjälpa till att driva arbetet med Agenda 2030 framåt. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Tillgång till vetenskap ger en mer hållbar livsstil

Många utmaningar måste lösas för att nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Vi behöver både producera mer, samtidigt som vi ska bevara och ta bättre hand om jordens resurser. Här berättar Karin Holmgren, rektor på SLU, om hur kunskapsdelande och kommunikation blir en viktig del av framtidens lösningar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kartlägg världen

Miljontals människor har i dag ingen adress och bor i områden som på kartan bara är ett tomt fält. Projektet Humanitarian openstreetmap tar hjälp av volontärer för att kartlägga världens bortglömda områden. Här berättar vd Tyler Radford om varför det är så viktigt att synas på en karta. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Skydda våra kulturarv

John Cummings; Wikimedia, jobbar med FN-organet Unesco för att lokalisera och kartlägga världens kulturarv. Tanken är att det ska bli lättare att skydda dem i framtiden. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Journalistikens död och uppståndelse

Journalisten Emanuel Karlsten berättar om sin rapportering om en kontroversiell copyrightlagstiftning på EU-nivå. Han ser det som ett exempel på hur journalistiken kan överleva, även om gamla affärsmodeller inte fungerar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Att skapa universell tillgång till kunskap

All jordens kunskap ska vara tillgänglig för alla med bara några klick. Det är visionen för de som jobbar med Wayback machine och The internet archives. Här berättar vd Mark Graham om hur de jobbar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kunskapens roll i en demokrati

Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, talar om betydelsen av öppen och fri tillgång till kunskap och information för att bygga stabila demokratier. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Globala utmaningar för Wikipedia

Wikipedia samlar människor från hela världen, men utmaningarna de står inför skiljer sig från land till land. Här berättar fyra wikimedianer vilka utmaningar de står inför: Anna Torres, Wikimedia Argentina, Felix Nartey, Open foundation West Africa, Thomas Schallhart, Wikimedia LGBT group, och Li-Yun Lin, Wikimedia Taiwan. Moderatorer är Ulrika Eklund och Jenny Lindblad. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Framtidens Wikipedia

Majoriteten av dem som skriver artiklar till Wikipedia är vita män och trots att rörelsen vuxit explosionsartat de senaste åren har långt ifrån alla tillgång till fri kunskap. Här berättar stiftelsen Wikimedias vd Katherine Maher om rörelsens utmaningar och mål fram till 2030. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Att göra sig en röst

Julia Essell var 14 år när hon skickade in en debattartikel till Aftonbladet om sexism i dataspelsvärlden. Efter det blev hon nedringd av andra medier. Plötsligt hade hon en röst. Vad innebär det att ha en röst i ett samhälle? Inspelat den 26 maj 2015 i Stadshallen, Lund. Arrangör: Altitude Meetings.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

E-sportaren Aaron

Kommer 17-årige Aaron Sandgren att vara en av Sveriges största idrottsstjärnor i framtiden? Kanske inte om vuxenvärlden får bestämma. Där har många fortfarande svårt att acceptera att våldsamma datorspel kan ses som idrott. Men det bryr sig inte Aaron om. Han och hans lagkompisar satsar hundraprocentigt på att bli proffs inom Counter-Strike. Aaron går i e-sportklass på Arlandagymnasiet och får spela och träna datorspel på skoltid.