Titta

UR Samtiden - Wikimania 2019

UR Samtiden - Wikimania 2019

Om UR Samtiden - Wikimania 2019

Årlig konferens anordnad av Wikimedia foundation. Temat för dagen var fri kunskap och de globala hållbarhetsmålen. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Till första programmet

UR Samtiden - Wikimania 2019 : Skydda våra kulturarvDela

 1. Wikimedia baseras på pålitliga källor–

 2. –men då människors kunskap
  ignoreras av dessa–

 3. –skapar det osynliga hål i Wikipedia.

 4. Det här måste vi åtgärda snarast.

 5. Tack.

 6. Jag har jobbat på Unesco,
  FN:s kulturorgan–

 7. –i fyra år på uppdrag av Wikimedia.

 8. Jag arbetar med att hjälpa FN-organ
  dela sin kunskap i Wikimediaprojekt.

 9. Vilken relation kommer Wikimedia att
  ha till hållbarhetsmålen i framtiden?

 10. Många av hållbarhetsmålen
  har tydliga tidsramar.

 11. Vi har mindre än tolv år
  att halvera koldioxidutsläppen–

 12. -och människan utrotar arter tusen
  gånger snabbare än naturen själv.

 13. Hållbarhetsmålen
  är ett ramverk för förändring–

 14. –och Wikipedia är en viktig plats
  för informationssökning.

 15. 500 miljoner människor
  läser 20 miljarder artiklar i månaden.

 16. Wikipedia finns på över 300 språk.
  Facebook finns bara på 100 språk.

 17. 2016 frågade Wikimedia Foundation
  människor vad Wikipedia betyder.

 18. Det här svaret
  visar på Wikipedias betydelse.

 19. "Jag har tillbringat
  mitt vuxna liv på flykt"–

 20. –"men när jag kom in på universitet"–

 21. –"kunde jag inte bara hålla jämna steg
  med övriga utan till och med briljera."

 22. Wikipedias inflytande på hållbarhets-
  målen är svårgripbart men reellt.

 23. Man pratar ofta om hur stora,
  sociala medier har ett ansvar.

 24. Vilket ansvar har Wikimedia,
  med tanke på Wikipedias publik?

 25. Har vi ett ansvar att publicera innehåll
  som hjälper oss nå målen?

 26. Ja, det tycker jag.

 27. Om vi accepterar att Wikimedia har ett
  ansvar att tillhandahålla information–

 28. –hur ska då framtiden se ut?

 29. Följande citat belyser relationen mellan
  hållbarhetsmålen och Wikimedia.

 30. "Där din förmåga möter världens behov
  finner du ditt rätta kall."

 31. För att uppnå målen krävs handling
  från regeringar, organisationer–

 32. –företag och individer.

 33. Den information vi behöver finns
  för närvarande på tusentals hemsidor.

 34. Den är svår att hitta. Wikimedia spelar,
  med sin räckvidd, en unik roll.

 35. Wikimedia kan bli det informationsnav
  som krävs för att nå hållbarhetsmålen.

 36. Vi är kanske de enda som klarar det.

 37. Wikimedias strategi säger:

 38. "2030 ska Wikimedia utgöra den
  centrala kunskapsinfrastrukturen"–

 39. –"och alla som delar vår vision
  kan vara med."

 40. Vi har mindre än tolv år på oss
  att förhindra en klimatkatastrof.

 41. Wikimedia måste börja samarbeta med
  andra organisationer för att nå målen.

 42. Vi har publiken och infrastrukturen,
  men informationen finns hos andra.

 43. Den här bilden
  är tagen med Hubbleteleskopet–

 44. –som delar bilder gratis, vilket är bra
  då det kostade 10 miljarder dollar.

 45. Vi måste samarbeta med andra
  för att skapa det innehåll som behövs.

 46. Tänk om samma kvalitet
  och professionella innehåll–

 47. –skulle kunna delas på hela Wikimedia
  med text, data och 3D-modeller?

 48. Vilka måste vi samarbeta med
  för att åstadkomma detta?

 49. Vilka har kunskapen
  att nå klimatmålen?

 50. Alla organisationer har unik kunskap–

 51. –men för att prioritera viktigt innehåll
  tittar vi på vilka som jobbar mot målen.

 52. Partnerskap kan göra mer
  än förbättra innehållet.

 53. De ser Wikimedia ur andra perspektiv
  och kan hjälpa oss förstå oss själva.

 54. Detta förkroppsligas
  i den afrikanska filosofin "ubuntu".

 55. En person är en person genom andra.

 56. Det här är den ursprungliga ritningen
  över FN ritad av Franklin Roosevelt.

 57. FN får exemplifiera eventuella partner–

 58. –för att utforska
  vad vi kan åstadkomma i framtiden.

 59. Wikimedia
  samarbetar redan med flera FN-organ.

 60. Jag jobbar på Unesco, Wikimedia
  Foundation med mänskliga rättigheter.

 61. May Hachem
  jobbar med könsfrågor inom FN–

 62. –och Sherry Antoine
  jobbar med mångfald och inkludering.

 63. FN har en stor del av den kunskap vi
  behöver för att nå hållbarhetsmålen.

 64. Än är informationen svårtillgänglig.

 65. Världsbankens undersökning visar att
  en tredjedel av rapporterna inte läses–

 66. –och att endast 13 %
  har lästs mer än 250 gånger.

 67. Vi tar en titt på Unesco,
  där jag har jobbat de senaste fyra åren.

 68. Liksom många FN-organ
  har Unesco många roller.

 69. De samlar kunskap från hela världen.

 70. När man hör att 260 miljoner barn
  saknar utbildning är det deras siffror.

 71. De har byggt upp tusentals partnerskap
  under sina sjuttio år–

 72. –med regeringar, organisationer,
  universitet och andra FN-organ.

 73. De utbildar miljoner människor om
  hållbarhetsmålen på sociala medier.

 74. Unesco producerar dessutom
  hundratals böcker varje år.

 75. Publikationerna håller mycket hög
  kvalitet och är skrivna av experter–

 76. –men att be dessa experter
  skriva artiklar för Wikipedia–

 77. –är inget alternativ då de inte har tid.

 78. Lyckligtvis publicerar Unesco med en
  Wikipediakompatibel öppen licens–

 79. –och vi har utvecklat en process där vi
  kan kopiera texten till Wikipedia.

 80. Vi har nu mer än 250 artiklar
  som innehåller text från Unesco–

 81. –som ses över 4,8 miljoner gånger
  i månaden.

 82. Unesco har dessutom samlat på sig
  över 100 000 foton under sina 70 år.

 83. De dokumenterar Unescos arbete
  och därmed även vår världs historia.

 84. Man har nyligen börjat ladda upp dem
  i samarbete med Wikimedia Sweden.

 85. De bidrar till att utbilda människor
  över hela världen genom Wikipedia.

 86. Ett projekt som sammanför
  Unesco och Wikimedia är GLAMs.

 87. Wikimedia och Unesco samarbetar
  med stöd av Postkodlotteriet–

 88. –för att bygga världens första databas
  för kulturarv och institutioner.

 89. Detta är viktigt av utbildningsskäl,
  men även för att skydda vårt kulturarv.

 90. Efter jordskalvet i Nepal 2015–

 91. –klarade sig många kulturella
  institutioner oskadda i skalvet–

 92. –men förstördes av regn då folk inte
  visste var museer och bibliotek låg.

 93. Studier från Council on Library
  and Information Resources–

 94. –visar att 98 % av alla amerikanska
  arkiv hotas av klimatförändringar.

 95. Så här ser databasen ut i nuläget.

 96. Stora delar av Europa, Nordamerika
  och Japan är dokumenterade–

 97. –men resten av världen är osynlig
  då man fortfarande saknar data.

 98. Genom att samarbeta med Unesco
  får vi tillgång till kulturorgan–

 99. –regeringar och allmänheten för att
  tillgängliggöra all denna information.

 100. Hur kan då Wikimedia bli
  ett kunskapsnav för hållbarhetsmålen?

 101. Om du arbetar för en organisation som
  vill dela sin kunskap är svaret enkelt.

 102. Kontakta Wikimedia lokalt
  så guidar de er genom processen.

 103. Till er frivilliga har jag två förslag:

 104. Det finns ett koncept
  som kallas "testimonial injustice"–

 105. –där någons kunskap ignoreras för att
  de tillhör en särskild samhällsgrupp.

 106. Wikimedia baseras på
  vad vi kallar "pålitliga källor"–

 107. –men då människors kunskap
  ignoreras av dessa–

 108. –skapar det osynliga hål i Wikipedia.

 109. Det här måste vi åtgärda snarast.

 110. När vi samlar kunskap i hela världen
  går den inte från norr till söder.

 111. Den går i båda riktningar och inspirerar
  oss alla till nya idéer och ny kunskap.

 112. Den berikar våra erfarenheter
  och ger oss verktyg att lösa problem–

 113. –däribland hållbarhetsmålen.

 114. Jag tänker dessutom på kongruens–

 115. –alltså att agera
  i linje med sina värderingar.

 116. Er kunskap om Wikimedia är värdefull.

 117. Ni kan tillsammans
  förbättra innehållet–

 118. –och dessutom hjälpa våra
  samarbetspartner dela sin kunskap.

 119. Dag Hammarskjöld, Förenta
  Nationernas andra generalsekreterare–

 120. –sa att FN inte skapades
  för att ta oss till himlen–

 121. –utan för att rädda oss från helvetet.

 122. Wikimedia har ett ansvar att tillhanda-
  hålla den information vi behöver.

 123. Och vi måste sätta i gång snarast.
  Tiden håller på att rinna ut. Tack.

 124. Översättning: Gabriella Eseland
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Skydda våra kulturarv

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

John Cummings; Wikimedia, jobbar med FN-organet Unesco för att lokalisera och kartlägga världens kulturarv. Tanken är att det ska bli lättare att skydda dem i framtiden. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Ämnen:
Geografi > Kartor, Information och media
Ämnesord:
Databehandling, Datakommunikation, Datanät, Datorer, Framtidsfrågor, Internet, Kartläggning, Kulturarvsskydd, Kulturminnesvård, Teknik, Unesco, Världsarv, Wikier, Wikimedia
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Wikimania 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Wikimania Stockholm 2019

Tusentals människor bidrar dagligen med att skriva artiklar, fotografera och dokumentera världen. Här berättar Wikipedias Sverigechef, John Andersson, om hur organisationen jobbar med FN:s hållbarhetsmål. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Dela din berättelse om Agenda 2030

Det pratas mycket om FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men det är lätt att diskussionen blir för abstrakt. Här berättar Michael Edson, medgrundare till ett nytt FN-museum i Köpenhamn, om hur Agenda 2030 kan bli mer personlig och hur du kan bidra. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Vikten av att bevara minoritetsspråk

En förutsättning för att bevara minoritetsspråk i världen är att information finns tillgänglig på de språken. Här har Wikipedia, och andra plattformar där kunskaps delas, en viktig roll att spela säger professor Liv-Inger Somby. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Mötet mellan öppenhet och Agenda 2030

En föreläsning med Ryan Merkley, vd på Creative Commons, om hur fri tillgång till kunskap och möjligheter att dela kunskap kan leda till innovation och mer jämlika resultat. Ett effektivare kunskapsdelande kan också hjälpa till att driva arbetet med Agenda 2030 framåt. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Tillgång till vetenskap ger en mer hållbar livsstil

Många utmaningar måste lösas för att nå FN:s hållbarhetsmål till 2030. Vi behöver både producera mer, samtidigt som vi ska bevara och ta bättre hand om jordens resurser. Här berättar Karin Holmgren, rektor på SLU, om hur kunskapsdelande och kommunikation blir en viktig del av framtidens lösningar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kartlägg världen

Miljontals människor har i dag ingen adress och bor i områden som på kartan bara är ett tomt fält. Projektet Humanitarian openstreetmap tar hjälp av volontärer för att kartlägga världens bortglömda områden. Här berättar vd Tyler Radford om varför det är så viktigt att synas på en karta. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Skydda våra kulturarv

John Cummings; Wikimedia, jobbar med FN-organet Unesco för att lokalisera och kartlägga världens kulturarv. Tanken är att det ska bli lättare att skydda dem i framtiden. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Journalistikens död och uppståndelse

Journalisten Emanuel Karlsten berättar om sin rapportering om en kontroversiell copyrightlagstiftning på EU-nivå. Han ser det som ett exempel på hur journalistiken kan överleva, även om gamla affärsmodeller inte fungerar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Att skapa universell tillgång till kunskap

All jordens kunskap ska vara tillgänglig för alla med bara några klick. Det är visionen för de som jobbar med Wayback machine och The internet archives. Här berättar vd Mark Graham om hur de jobbar. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Kunskapens roll i en demokrati

Annika Söder, kabinettssekreterare på Utrikesdepartementet, talar om betydelsen av öppen och fri tillgång till kunskap och information för att bygga stabila demokratier. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Globala utmaningar för Wikipedia

Wikipedia samlar människor från hela världen, men utmaningarna de står inför skiljer sig från land till land. Här berättar fyra wikimedianer vilka utmaningar de står inför: Anna Torres, Wikimedia Argentina, Felix Nartey, Open foundation West Africa, Thomas Schallhart, Wikimedia LGBT group, och Li-Yun Lin, Wikimedia Taiwan. Moderatorer är Ulrika Eklund och Jenny Lindblad. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Wikimania 2019

Framtidens Wikipedia

Majoriteten av dem som skriver artiklar till Wikipedia är vita män och trots att rörelsen vuxit explosionsartat de senaste åren har långt ifrån alla tillgång till fri kunskap. Här berättar stiftelsen Wikimedias vd Katherine Maher om rörelsens utmaningar och mål fram till 2030. Inspelat den 16 augusti 2019 i Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangörer: Wikimedia foundation och Wikimedia Sverige.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & geografi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Big Cities

Vulkanens inre kraft

En passionerad guide berättar om Vesuvius och sin kärlek till vulkanen. Han har jobbat på vulkanen sedan han var liten och bor i närheten. Men vad händer om vulkanen återigen får ett utbrott? Hur snabbt kan staden Neapel, som ligger alldeles i närheten, evakueras?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet

Elvir - Navestads eldsjäl

När media rapporterar om bilbränder och pensionärer som inte vågar gå ut är det Elvirs kvarter de pratar om. För honom är Navestad utanför Norrköping hemma och han är trött på bilden av sin hemort. Även om den till viss del är sann. Redan som 10-åring bestämde sig Elvir för att vara med och förändra samhället - och Navestad.