Titta

Dövas historia genom tiderna

Dövas historia genom tiderna

Om Dövas historia genom tiderna

Vad tänker du på när du ser ordet historia? Vet du hur döva hade det under andra världskriget? Hur har undervisningen för döva sett ut genom tiderna? Och vad har det sagts om teckenspråket i vår historia? Det och mycket annat får du veta i serien. En serie som tar dig bakåt i tiden och berättar om vår historia - ur dövas perspektiv.

Syfte

Syftet med serien är att medvetandegöra dövas historia ur ett historiskt och kulturellt perspektiv och därigenom stärka döva och hörselskadades identitet.

Till första programmet

Dövas historia genom tiderna : TeckenspråkDela
 1. Vi vet inte exakt
  när teckenspråket uppstod-

 2. -men det råder inga tvivel om att
  teckenspråket funnits väldigt länge.

 3. Vad vet vi
  om teckenspråkets historia?

 4. Döva har använt teckenspråk
  i decennier.

 5. Ändå började inte teckenspråk
  diskuteras förrän under 1700-talet.

 6. Då lade några författare fram
  olika beskrivningar av teckenspråket-

 7. -vilket startade diskussioner
  som pågick fram till 1800-talet.

 8. Då kom man fram till att
  teckenspråket skapats av döva själva.

 9. Det har utvecklats och spridits
  till andra döva i hela världen.

 10. Att man började diskutera teckenspråk
  så sent-

 11. -berodde på att man inte såg det
  som ett språk då det saknade ljud.

 12. Vad vi vet
  var det här den första döva-

 13. -som försvarade teckenspråket-

 14. -genom att försöka beskriva
  teckenspråk som ett språk i sin bok.

 15. Han såg att det fanns kritiker
  som ville förbjuda teckenspråket.

 16. Han ville skydda språket.

 17. Själv mötte han teckenspråket
  när han var 27 år.

 18. Då öppnades en ny värld för honom.

 19. Han förstod då hur betydelsefullt
  teckenspråket var i dövas liv.

 20. I hans bok kunde man
  för första gången läsa-

 21. -om dövas liv och teckenspråket.

 22. Han skrev om hur döva levde i Paris
  under 1700- och 1800-talet.

 23. Då var döva stolta över
  att använda teckenspråk med varandra-

 24. -och man kommunicerade med hörande
  med kroppsspråk och skriftspråk.

 25. Enligt honom visade hörande respekt
  för döva och deras yrkeskompetens-

 26. -och såg teckenspråket
  som nåt självklart.

 27. Under 1800-talet inrättades
  fler och fler dövskolor i Sverige.

 28. Men hur var teckenspråkets ställning
  på den tiden?

 29. Det sägs att lärarna i skolan fick
  eleverna att använda teckenspråk-

 30. -men sanningen var att eleverna
  själva började använda teckenspråk-

 31. -och lärarna tog efter.

 32. Här är ett exempel på hur personer
  med olika syn på samma fenomen-

 33. -kan påverka vår historia.

 34. När de l'Épée träffade två
  döva systrar tyckte han synd om dem-

 35. -och beslöt sig för att starta
  världens första dövskola i Paris-

 36. -och så skapade han
  ett eget teckenspråk.

 37. Berthier, känd som döv författare
  och teoretiker, sa-

 38. -att systrarna var intelligenta-

 39. -och redan innan kommunicerade
  med varann på teckenspråk:

 40. Det som i dag är
  det äldsta franska teckenspråket.

 41. Att det var de l'Épées berättelse
  som spreds berodde på-

 42. -att han ansågs ha räddat
  "de stackars döva systrarna".

 43. Pär Aron Borg,
  Manillaskolans grundare-

 44. -skapade det svenska handalfabetet.

 45. Han ville
  att det skulle likna skriftspråket.

 46. Som ni ser här: a. Så här.

 47. Och så b. Titta.

 48. Själva teckenspråket
  lärde han sig av sina döva elever.

 49. I mitten av 1800-talet började döva
  elever från Finland på Manillaskolan.

 50. Då blandades det svenska
  och det finska teckenspråket.

 51. Ungefär samtidigt
  reste Pär Aron Borg till Portugal.

 52. Han delade med sig av det svenska
  handalfabetet, som spreds i landet.

 53. Teckenspråket har spridits
  från generation till generation-

 54. -mellan döva i Sverige, Europa
  och hela världen.

 55. Sen var det den där
  dövlärarkongressen i Milano 1880-

 56. -där man diskuterade vilken metod som
  skulle användas i dövundervisningen.

 57. När talmetoden vann blev oralismen
  en ny milstolpe i dövas historia.

 58. Kongressen blev
  en symbol för oralismens intåg-

 59. -och teckenspråket förbjöds
  från att användas i dövskolorna.

 60. Men döva fortsatte ändå
  att använda teckenspråk i smyg.

 61. Döva fick nu
  en lång och plågsam tid framför sig.

 62. Man fick inte använda teckenspråket
  i undervisningen.

 63. Blev man påkommen att använda tecken-
  språket fick man smäll på händerna-

 64. -och det gjorde väldigt ont.

 65. Teckenspråket sågs under lång tid
  som ett hjälpmedel, inte ett språk.

 66. Döva levde länge med att tecken-
  språket inte ansågs vara ett språk-

 67. -och förstod inte själva
  att de förnekade sitt eget språk.

 68. Men 1960 spreds
  en politisk medvetenhet i landet-

 69. -som ledde till att döva i slutet
  av 60-talet fick tillgång till tolk.

 70. Sverige var bland de första länderna
  i världen om den framgången.

 71. När teckenspråksforskningen
  vid Stockholms universitet-

 72. -etablerades 1972, bekräftades det-

 73. -att teckenspråket var ett språk
  med egen grammatik.

 74. Döva började hitta sin rätta
  identitet och blev stärkta i den.

 75. Det ena ledde till det andra. Vi fick
  fler eldsjälar och organisationer.

 76. Döv- och föräldraorganisationer kämp-
  ade för rätten till teckenspråket.

 77. 1981 beslutade riksdagen att erkänna
  teckenspråk som undervisningsspråk-

 78. -tack vare er alla som kämpade då.
  Tack!

 79. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Teckenspråk

Avsnitt 3 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi kan ana att det har funnits någon form av teckenspråk lika länge som det har funnits döva människor. Men vad har sagts om teckenspråk i historien?

Ämnen:
Historia, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Teckenspråk
Ämnesord:
Döva personer, Dövhet, Historia, Språkvetenskap, Teckenspråk
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Dövas historia genom tiderna

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Vem berättar

Avsnitt 1 av 7

Har du någon gång hört om hur döva hade det i forntida Egypten? Eller hur döva hade det under andra världskriget? Vilken historia det än är så är det viktigt att veta vem som berättat den och varför.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Utbildning

Avsnitt 2 av 7

Utbildning kan leda till jobb och möjlighet till högre utbildning. Hur har undervisningen sett ut för döva genom historien?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Teckenspråk

Avsnitt 3 av 7

Vi kan ana att det har funnits någon form av teckenspråk lika länge som det har funnits döva människor. Men vad har sagts om teckenspråk i historien?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Oralismen

Avsnitt 4 av 7

Oralismen har dominerat en stor del av dövas liv och skolundervisning genom historien. En stor händelse var Milanokongressen år 1880, starten på en mörk historia för många döva.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Demokrati

Avsnitt 5 av 7

Ett viktigt inslag i demokratin är att alla är lika inför lagen. Har döva alltid varit en del av demokratin? Hur mycket har döva kunnat påverka genom tiderna?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Rasbiologi

Avsnitt 6 av 7

Rasbiologi var ett akademiskt ämne som studerade människoraser. Idag betraktas rasbiologi som en lära utan vetenskaplig grund. Hur har rasbiologin påverkat synen på döva, som en grupp med funktionsnedsättning?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Empowerment

Avsnitt 7 av 7

Det engelska ordet empowerment motsvarar det svenska ordet egenmakt. Ett ord som innebär att varje individ ska känna att hen har makt över sin egen situation. Mycket i vårt samhälle idag är resultat av flera kamper från förr. Bland annat var Ferdinand Berthier en viktig person inom dövrörelsen.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Folkmordet i Rwanda

Fred och försoning

Hur läker man ett helt land, hur förlåter man utan att glömma? Och hur är det att vara en del av den nya generationen som växer upp i skuggan av ett folkmord, där man antingen är barn till mördare eller offer? Svaren får vi av dem som upplevt folkmordet, de som fötts efter folkmordet och de svenskar som varit en del av arbetet med att få landet att läka. Avsnittet innehåller bilder och scener som kan upplevas som skrämmande. För ökad fördjupning finns en programserie med 10 personliga berättelser: Folkmordet i Rwanda - vittnesmål.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia

Vi får aldrig glömma

Máridjá är 19 år och bor i Stockholm. Hennes samiska identitet har alltid varit självklar, men det finns vissa delar av den samiska historien som hon inte orkat fundera kring tidigare. Det handlar om rasbiologin under det tidiga 1900-talet. Maridja reser till Uppsala och till Rasbiologiska institutets gamla arkiv. Där finns många samer med, både i fotopärmar och i siffertabeller. Ett besök som väcker både sorg och ilska.