Titta

Dövas historia genom tiderna

Dövas historia genom tiderna

Om Dövas historia genom tiderna

Vad tänker du på när du ser ordet historia? Vet du hur döva hade det under andra världskriget? Hur har undervisningen för döva sett ut genom tiderna? Och vad har det sagts om teckenspråket i vår historia? Det och mycket annat får du veta i serien. En serie som tar dig bakåt i tiden och berättar om vår historia - ur dövas perspektiv.

Syfte

Syftet med serien är att medvetandegöra dövas historia ur ett historiskt och kulturellt perspektiv och därigenom stärka döva och hörselskadades identitet.

Till första programmet

Dövas historia genom tiderna : OralismenDela
 1. I dövas historia
  finns det en historisk händelse-

 2. -som påverkade många dövas liv
  negativt i flera decennier:

 3. Dövlärarkongressen i Milano 1880.

 4. Efter kongressen
  väntade en mörk tid för döva.

 5. Kongressen beslutade att förbjuda
  teckenspråk i undervisningen-

 6. -och att i stället införa talmetoden.

 7. Man hade i början på 1800-talet
  en positiv syn på teckenspråk-

 8. -men den här synen
  förändrades över tid-

 9. -och det blev allt viktigare
  att lära döva tala-

 10. -avläsa tal, läsa och skriva.

 11. Alltså dominerade oralismen
  i flera länder-

 12. -redan långt före Milanokongressen.

 13. Vad hände under kongressen i Milano,
  egentligen?

 14. Det var en kongress för lärare
  som undervisade döva barn.

 15. De kom från olika länder-

 16. -för att diskutera metoder
  i dövundervisningen.

 17. Det fanns fyra olika metoder:
  tecken-, tal- och skrivmetoden-

 18. -och en som var en blandning
  av de tre första.

 19. När kongressen närmade sig fram-
  hävdes två metoder i diskussionerna:

 20. Teckenmetoden och talmetoden.

 21. Nästan bara hörande
  deltog i kongressen.

 22. En av deltagarna, som var emot
  teckenspråk, beskrev teckenspråket-

 23. -som nåt "alltför livfullt,
  till inbillning och fantasi".

 24. En annan sa:

 25. "Det kan inte återge nyanser
  och små finesser."

 26. Så kongressen slog fast-

 27. -att teckenspråket förstörde
  dövas språkutveckling.

 28. De få döva och döva lärare som deltog
  i kongressen hade inte rösträtt.

 29. Kongressen kom fram till att tal-
  metoden var den lämpligaste metoden-

 30. -och beslöt att förbjuda teckenspråk
  som undervisningsspråk.

 31. Förbudet gällde alla dövskolor.

 32. Alla dövlärare tvingades sluta.

 33. När oralismen rådde på dövskolorna
  fick man inte använda teckenspråk.

 34. All undervisningstid gick till
  att träna döva att tala och höra.

 35. Döva gick då miste om undervisning
  i andra ämnen-

 36. -vilket med tiden ledde till
  att dövas utbildningsnivå sjönk.

 37. Undervisning baserad på tal
  och avläsning blev lag i Sverige-

 38. -fram till mitten av 1970-talet.

 39. I skolorna tränade man döva
  i att kunna tala och avläsa-

 40. -med målet att göra döva elever
  så hörande som möjligt.

 41. Dövstumskolan öppnades i Örebro 1875.

 42. Där tillämpades talmetoden, precis
  som i alla andra svenska skolor.

 43. Kolonialismen
  har funnits i alla tider.

 44. I samband med europeiska upptäckts-
  resor på 1400- och 1500-talet-

 45. -började koloniseringen bli vanlig.

 46. Man erövrade andra länder-

 47. -och tog ifrån folket deras kultur,
  språk och religion.

 48. Man gjorde sitt eget språk
  till landets förstaspråk-

 49. -och sa att det var deras kultur
  och religion som gällde.

 50. Det innebar ett hemskt förtryck
  för folket.

 51. Forskare bekräftar att det finns lik-
  heter mellan kolonialism och oralism-

 52. -alltså när hörande berövar döva
  teckenspråket och kulturen.

 53. I stället för religion finns det
  nåt annat som kallas för "välfärd":

 54. Hörande tycker synd om döva
  och tror sig ha räddat dem.

 55. Då får döva känslan av
  att vara underlägsna andra-

 56. -och känner sig mindre värda.

 57. Kolonialism av döva
  kallas för "audism".

 58. Vänerskolan sägs ha varit
  ett av oralismens starkaste fästen.

 59. Där fanns det två klasser,
  där A och B kallades för tallinjen-

 60. -och C och D för teckenspråkslinjen.

 61. De som var duktiga på att tala ansågs
  begåvade och fick gå i klass A-B.

 62. De som inte kunde tala
  hamnade i klass C-D-

 63. -och sågs som obegåvade.

 64. Det fanns till och med lag på
  att eleverna i A-B-

 65. -inte fick umgås med eleverna i C-D.

 66. Man placerade dem i var sin byggnad
  som låg långt ifrån varandra.

 67. I klassrummen fick eleverna
  i A-B-klassen sitta på sina händer-

 68. -för att inte råka använda
  teckenspråk.

 69. Tiden efter Milanokongressen
  var mörk för många döva.

 70. Utöver att teckenspråket
  togs ifrån dem-

 71. -skapades en stor klyfta mellan döva
  och hörande. Den varade i hundra år-

 72. -fram till 1981 då Sveriges riksdag
  erkände teckenspråk som språk.

 73. Då började teckenspråket användas som
  undervisningsspråk i skolorna igen.

 74. På en dövlärarkongress
  i Vancouver i Kanada 2010-

 75. -framfördes en formell ursäkt
  över det förödande beslutet-

 76. -som togs vid Milanokongressen 1880.

 77. Det gjordes ett uttalande om hur
  viktigt det är att värna alla språk-

 78. -och att främja flerspråkighet
  och mångkulturell utbildning.

 79. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Oralismen

Avsnitt 4 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Oralismen har dominerat en stor del av dövas liv och skolundervisning genom historien. En stor händelse var Milanokongressen år 1880, starten på en mörk historia för många döva.

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Teckenspråk
Ämnesord:
Döva personer, Dövhet, Historia, Läppavläsning, Språkvetenskap, Teckenspråk
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Dövas historia genom tiderna

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Vem berättar

Avsnitt 1 av 7

Har du någon gång hört om hur döva hade det i forntida Egypten? Eller hur döva hade det under andra världskriget? Vilken historia det än är så är det viktigt att veta vem som berättat den och varför.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Utbildning

Avsnitt 2 av 7

Utbildning kan leda till jobb och möjlighet till högre utbildning. Hur har undervisningen sett ut för döva genom historien?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Teckenspråk

Avsnitt 3 av 7

Vi kan ana att det har funnits någon form av teckenspråk lika länge som det har funnits döva människor. Men vad har sagts om teckenspråk i historien?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Oralismen

Avsnitt 4 av 7

Oralismen har dominerat en stor del av dövas liv och skolundervisning genom historien. En stor händelse var Milanokongressen år 1880, starten på en mörk historia för många döva.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Demokrati

Avsnitt 5 av 7

Ett viktigt inslag i demokratin är att alla är lika inför lagen. Har döva alltid varit en del av demokratin? Hur mycket har döva kunnat påverka genom tiderna?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Rasbiologi

Avsnitt 6 av 7

Rasbiologi var ett akademiskt ämne som studerade människoraser. Idag betraktas rasbiologi som en lära utan vetenskaplig grund. Hur har rasbiologin påverkat synen på döva, som en grupp med funktionsnedsättning?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Empowerment

Avsnitt 7 av 7

Det engelska ordet empowerment motsvarar det svenska ordet egenmakt. Ett ord som innebär att varje individ ska känna att hen har makt över sin egen situation. Mycket i vårt samhälle idag är resultat av flera kamper från förr. Bland annat var Ferdinand Berthier en viktig person inom dövrörelsen.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia

Som en främling i eget land

Sara-Elvira är 17 år och har alltid känt till sin familjs historia men inte pratat så mycket om den. Hennes förfäder var några av dem som tvingades lämna sitt hem i norra Sapmi och drabbades av tvångsförflyttningar under tidigt 1900-tal. De hamnade till slut i Jokkmokk där nu Sara-Elvira och hennes föräldrar och farföräldrar bor. Sara-Elvira träffar sin farfar som berättar om hur tvångsförflyttningarna påverkar honom än i dag. Trots att även han är född i Jokkmokk känner han sig ibland som en främling där. Lite som att vara en främling i eget land.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia - teckenspråkstolkat

Som en främling i eget land

Sara-Elvira är 17 år och har alltid känt till sin familjs historia men inte pratat så mycket om den. Hennes förfäder var några av dem som tvingades lämna sitt hem i norra Sapmi och drabbades av tvångsförflyttningar under tidigt 1900-tal. De hamnade till slut i Jokkmokk där nu Sara-Elvira och hennes föräldrar och farföräldrar bor. Sara-Elvira träffar sin farfar som berättar om hur tvångsförflyttningarna påverkar honom än i dag. Trots att även han är född i Jokkmokk känner han sig ibland som en främling där. Lite som att vara en främling i eget land.