Titta

Dövas historia genom tiderna

Dövas historia genom tiderna

Om Dövas historia genom tiderna

Vad tänker du på när du ser ordet historia? Vet du hur döva hade det under andra världskriget? Hur har undervisningen för döva sett ut genom tiderna? Och vad har det sagts om teckenspråket i vår historia? Det och mycket annat får du veta i serien. En serie som tar dig bakåt i tiden och berättar om vår historia - ur dövas perspektiv.

Syfte

Syftet med serien är att medvetandegöra dövas historia ur ett historiskt och kulturellt perspektiv och därigenom stärka döva och hörselskadades identitet.

Till första programmet

Dövas historia genom tiderna : UtbildningDela
 1. Utbildning
  är bland det viktigaste som finns.

 2. Det leder till jobb och möjlighet
  till högre utbildning.

 3. Hur har utbildningen sett ut
  genom historien?

 4. Vi har sett vad utbildning gjort för
  kvinnors ställning och jämställdhet.

 5. Barn i u-länder som får utbildning-

 6. -blir starkare
  och mer självständiga individer.

 7. Men hur har utbildning för döva
  sett ut genom historien?

 8. Vi måste vara källkritiska
  när vi läser om dövas utbildning-

 9. -i de historiska dokumentationer
  som finns-

 10. -eftersom de flesta är gjorda
  av hörande.

 11. Man har berättat om dövas utbildning
  från ett hörande perspektiv.

 12. Om döva berättat samma sak, hade det
  kanske blivit en helt annan historia.

 13. Här har vi två hörande män
  vars teorier påverkade dövas liv-

 14. -under väldigt lång tid.

 15. Aristoteles var en känd filosof
  och vetenskapsman under antiken.

 16. Ungefär år 355 före Kristi födelse-

 17. -kom han, efter att noggrant
  ha studerat dövhet och dess orsaker-

 18. -fram till att det fanns ett samband
  mellan hörsel och intelligens.

 19. Därför menade han att det inte var
  nån idé att ge döva utbildning.

 20. Galenos var en
  av antikens främsta läkare.

 21. Han menade att talet var starkt
  förknippat med graden av hörsel.

 22. Han menade att döva
  inte kunde lära sig att tala.

 23. På den här tiden hölls döva,
  som inte kunde tala, utanför-

 24. -medan de som kunde tala
  fick vara med i gemenskapen.

 25. Båda filosofernas skrifter spreds,
  och var så heliga-

 26. -att man först ungefär år 1500
  vågade kritisera deras slutsatser.

 27. Tänk att deras teorier höll
  i drygt tusen år-

 28. -och vilken makt de hade
  under den här tiden!

 29. Hur kunde det få gå så många år?

 30. Först under 1500-talet gjorde andra
  lärda personer studier som visade-

 31. -att Aristoteles och Galenos teorier
  inte stämde.

 32. Här har vi Girolamo, en italiensk
  uppfinnare, lärare och matematiker.

 33. Han beskrev som
  den tidens första psykolog.

 34. Han hade läst en bok från 1515
  skriven av den här andra mannen:

 35. Rudolphus, en vetenskapsman
  och forskare från Nederländerna.

 36. Han blev senare lärare.

 37. Han undervisade döva barn i att tala,
  skriva och läsa.

 38. Han ansåg att döva
  kunde lära sig att skriva.

 39. När Girolamo läste detta började han
  titta närmare på det som var bevisat:

 40. Att skrivandet var förbundet
  med tänkandet och talet.

 41. Han upptäckte att skrivna bokstäver
  kunde tillgodogöras utan ljud-

 42. -och drog slutsatsen att döva
  kunde lära sig att läsa och skriva-

 43. -utan att behöva kunna tala.

 44. På 1700-talet skedde stora för-
  ändringar på många platser i världen.

 45. Tidigare, under medeltiden, var det
  kyrkan som bestämde och domderade.

 46. Folket gjorde som kyrkan bestämt.

 47. Men under 1700-talet
  gjorde naturvetenskapen framsteg-

 48. -som fick människor på nya tankar.

 49. Man förstod den mänskliga varelsen
  bättre-

 50. -och fick tillgång till ny kunskap.

 51. Därför kallas den tiden
  "upplysningen".

 52. På den tiden förändrades
  synen på döva.

 53. Man ansåg att det var effektivare att
  utbilda döva till goda medborgare-

 54. -så de kunde fungera i samhället
  och bidra till samhällets utveckling.

 55. Runt 1800-talet grundade de här
  tre männen, utan vetskap om varandra-

 56. -dövskolor i var sitt land:

 57. Charles-Michel de l'Épée i Frankrike
  stod för teckenmetoden.

 58. Samuel Heinicke i Tyskland
  använde talmetoden.

 59. Thomas Braidwood i England
  engagerade sig i skrivmetoden.

 60. Det var de l'Épées teckenmetod
  och Heinickes talmetod-

 61. -som tillämpades av de flesta.

 62. Metoderna konkurrerade med varandra,
  och spreds på var sitt håll.

 63. Den första dövskolan i Sverige
  var Manillaskolan.

 64. Ni har säkert hört historien
  om hur den kom till många gånger.

 65. Men att skolan bedrev dövundervisning
  på riktigt under många, många år-

 66. -är tack vare den här hörande mannen:
  Pär Aron Borg-

 67. -i Sverige även kallad
  för dövundervisningens fader.

 68. Skolan hade döva lärare som under-
  visade med tecken och handalfabetet.

 69. År 1880,
  på dövlärarkongressen i Milano-

 70. -diskuterades vilken metod som skulle
  användas för att undervisa döva barn.

 71. Talmetoden fick sån genomslagskraft-

 72. -då teckenspråket ansågs primitivt,
  vilket drabbade många döva.

 73. Dövundervisningens mörka period på-
  gick ända till slutet av 1900-talet-

 74. -men 1981 erkändes teckenspråket
  som undervisningsspråk-

 75. -och började användas i skolorna
  igen.

 76. Textning: Frida Jorlin
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Utbildning

Avsnitt 2 av 7

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Utbildning kan leda till jobb och möjlighet till högre utbildning. Hur har undervisningen sett ut för döva genom historien?

Ämnen:
Historia, Pedagogiska frågor, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Döva personer, Dövhet, Historia, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Undervisning, Utbildning
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Dövas historia genom tiderna

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Vem berättar

Avsnitt 1 av 7

Har du någon gång hört om hur döva hade det i forntida Egypten? Eller hur döva hade det under andra världskriget? Vilken historia det än är så är det viktigt att veta vem som berättat den och varför.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Utbildning

Avsnitt 2 av 7

Utbildning kan leda till jobb och möjlighet till högre utbildning. Hur har undervisningen sett ut för döva genom historien?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Teckenspråk

Avsnitt 3 av 7

Vi kan ana att det har funnits någon form av teckenspråk lika länge som det har funnits döva människor. Men vad har sagts om teckenspråk i historien?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Oralismen

Avsnitt 4 av 7

Oralismen har dominerat en stor del av dövas liv och skolundervisning genom historien. En stor händelse var Milanokongressen år 1880, starten på en mörk historia för många döva.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Demokrati

Avsnitt 5 av 7

Ett viktigt inslag i demokratin är att alla är lika inför lagen. Har döva alltid varit en del av demokratin? Hur mycket har döva kunnat påverka genom tiderna?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Rasbiologi

Avsnitt 6 av 7

Rasbiologi var ett akademiskt ämne som studerade människoraser. Idag betraktas rasbiologi som en lära utan vetenskaplig grund. Hur har rasbiologin påverkat synen på döva, som en grupp med funktionsnedsättning?

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaDövas historia genom tiderna

Empowerment

Avsnitt 7 av 7

Det engelska ordet empowerment motsvarar det svenska ordet egenmakt. Ett ord som innebär att varje individ ska känna att hen har makt över sin egen situation. Mycket i vårt samhälle idag är resultat av flera kamper från förr. Bland annat var Ferdinand Berthier en viktig person inom dövrörelsen.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia

Som en främling i eget land

Sara-Elvira är 17 år och har alltid känt till sin familjs historia men inte pratat så mycket om den. Hennes förfäder var några av dem som tvingades lämna sitt hem i norra Sapmi och drabbades av tvångsförflyttningar under tidigt 1900-tal. De hamnade till slut i Jokkmokk där nu Sara-Elvira och hennes föräldrar och farföräldrar bor. Sara-Elvira träffar sin farfar som berättar om hur tvångsförflyttningarna påverkar honom än i dag. Trots att även han är född i Jokkmokk känner han sig ibland som en främling där. Lite som att vara en främling i eget land.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnen som överlevde Förintelsen - finska

Ruth Rogoff

Ruth Rogoff berättar om hur hennes familj flydde från Tyskland till London just innan andra världskriget bröt ut. När familjen steg ur tåget på stationen i London meddelade de engelska myndigheterna att krig hade brutit ut. Ruth understryker i sin historia vikten av att prata med barn om nazismen och hur historien måste föras vidare på ett konstruktivt sätt.