9 sökträffar som matchar

Serie

UR Samtiden - Nordens nyanlända barn och unga

Föreläsningar och samtal från Nordens barn - insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga. Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn. Arrangör: Nordens välfärdscenter.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Serie

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2017

Sverige har det senaste decenniet tagit flera stora steg för att upprätthålla den stolta linneanska traditionen när det gäller att kartlägga den biologiska mångfalden. Mycket återstår att upptäcka och göra. Hur långt har vi egentligen kommit? Föreläsningar och samtal från Flora- och fauna-konferensen 2017. Inspelat den 5 april 2017 på Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Arrangör: Artdatabanken.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Serie

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen 2017

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen 2017 med fokus på utsatta barns rättigheter och behov av stöd. Inspelat på Norra Latin i Stockholm den 22 februari 2017. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Serie

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Föreläsningar om hur du i din yrkesroll och som medmänniska möter barn som utsatts för våld och övergrepp. Hur bemöter man barn som vittnen i polisförhör? Hur upptäcker skolpersonal barn som misshandlas i hemmet? Hur ska man reagera som vuxen vid misstankar om att barn far illa? Moderator: Anna Norén. Inspelat den 23-25 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Serie

Kortfilmsklubben - norska

Kortfilmer på norska tänkta att fungera i undervisningen i svenska på högstadiet och i gymnasiet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Serie

Vår samiska kamp

Programserie om samernas situation idag, kulturellt och socialt, som även skildrar samiskt liv ur ett historiskt perspektiv. Vi möter människor från hela Nordkalotten som berättar om sina erfarenheter och om sin kamp för erkännande av den samiska identiteten och kulturen.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Serie

Dalen vår

För 60 år sedan strömmade människor från hela Norge till Groruddalen på jakt efter arbete. Men det som på 1960-talet var den mest moderna platsen att bo på blev senare känd ett invandrargetto. Stadsdelen har kämpat med sitt rykte i decennier. Vi möter flera generationer Grorudinvånare som berättar sina historier om glädje och sorg, stora och små segrar och nederlag.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Serie

UR Samtiden - En skola i världsklass?

De internationella kunskapsmätningarna PIRLS och TIMSS visar bland annat att Sveriges fjärdeklassare har blivit sämre på att läsa och åttondeklassare sämre på matte. Hur skall vi vända denna trend? Hur gjorde Norge som nu visar på uppåtgående resultat?

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Serie

Helt patent!

Historien bakom flera viktiga uppfinningar som exempelvis klockan och telefonen. Vem uppfann dem och hur har de utvecklats genom tiden? Den lekfulle programledaren Finn-Arve Sørbøe förklarar och gestaltar olika historiska personer.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Fråga oss