Modersmål och minoritetsspråk

Samiska

(4 program)
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2016

Samiskt lexikon på nätet

Trond Trosterud, forskare på universitetet i Tromsö, berättar om utvecklingen av universitetets online-lexikon och vilken information man kan utläsa av användningen. För majoritetsspråket går det att bara klicka på ett ord i en text och få det översatt, men för samiskan är det inte så lätt. Chansen att stöta på ett ord i dess grundform är liten. Trond Trosterud berättar om lösningen på problemet. Inspelat på Umeå universitet den 10 mars 2016. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2013

Självstyrande parlament eller statlig myndighet?

Sametingets ledamöter respekteras som de folkvalda representanter de faktiskt är i våra nordiska länder. Det hävdar Ulf Mörkenstam, forskare i statsvetenskap. Problemen för sametinget ligger i att det i dag har en kluven eller delad ställning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2013

Sanfolket - etik och forskning

Samarbete över gränserna och jämförelser mellan förutsättningarna för olika ursprungsfolk ger en djupare förståelse för ursprungsbefolkningen i ens eget land. Det säger Maitseo Bolaane, föreståndare för San research centre på University of Botswana.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samiska veckan 2013

Sårbara grupper - oavsedda konsekvenser

Det finns fler än 5000 ursprungsfolk, fördelade på fler än 70 länder. Ett av dessa är Australiens aboriginer. Shaun Ewen, professor i folkhälsa vid University of Melbourne, talar om en rad oavsedda konsekvenser efter myndigheternas beslut för Australiens urinvånare.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Fråga oss