Pedagogiska frågor

Förskolepedagogik

(60 program)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaLeka livet

Låtsaslekens lov

Avsnitt 1 av 6

När barn leker provar de olika roller, bearbetar erfarenheter och lär sig vad det är att vara människa. Vi besöker förskolorna Stenkolet, Smultronet och Statarlängan för att se vilket utrymme som leken får där.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaLeka livet

Bloms magiska rum

Avsnitt 4 av 6

Med musik, rörelse och resor i sagans värld stimulerar musikpedagogen Birgitta Blom barns lekfullhet och fantasi.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaLeka livet

Lek som oroar

Avsnitt 2 av 6

När maktspel stör leken i en kamratgrupp behövs den vuxnes hjälp. Psykologen Margareta Öhman hjälper förskolepedagoger att hitta en balans mellan att inte störa leken och att lotsa den vidare.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaLeka livet

Leken vet inga gränser

Avsnitt 6 av 6

Laila Lindbergs lekterapi får traumatiserade barn att bearbeta sina känslor. Ett annat sätt att utveckla språket är den gestaltande lekpedagogik som genomsyrar all verksamhet på Gruvlyckans förskola i Karlstad.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaEn bok, en författare

Gabriella Ekelund

Barn ska bli lyssnade på. Deras initiativ och nyfikenhet ska tas på allvar. Så är det tänkt och bestämt men så går det inte alltid till. I "Jakten på demokrati i förskolan" av Gabriella Ekelund berättar förskollärare och barnskötare hur förutsättningar för inflytande och delaktighet kan skapas i praktiken. Intervjuare: Mattias Österlund.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaPedagogikens giganter

Celestin Freinet och Reggio Emilia

Avsnitt 2 av 4

Vi får se hur Freinet och Reggio Emilia, två pedagogiska inriktningar, växte fram i Sydeuropa under 1900-talet. Vi får också se hur de praktiseras idag.

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Du ska icke kränka

Avsnitt 1 av 4

Hur kan man arbeta med att förebygga kränkande behandling i förskolan? Vi besöker Vista förskola - en av de första i landet att skapa en Likabehandlingsplan.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Konsten att inte säga nej

Avsnitt 2 av 4

Blir det kaos i förskolan om man lyssnar på barnen? Elisabeth Arnér om barns behov att få uttrycka sina åsikter. Vi besöker tre förskolor med lite olika sätt att arbeta med regler och rutiner.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Ta inte ifrån - Lägg till

Avsnitt 3 av 4

Hur kan man arbeta med jämställdhet i förskolan? Vi möter genuskonsulten Kristina Henkel och dramapedagogen Johan Theodorsson.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaSmå barn - stora rättigheter

Barnen vi gömmer och glömmer

Avsnitt 4 av 4

Hur ska man agera om man misstänker att ett barn far illa? Vi hör polis och socialsekreterare om förskolans ansvar att anmäla. Systrarna på Alsike kloster har tagit hand om flyktingbarn sedan 70-talet. Vi möter syster Karin.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning