Idrott och hälsa

(38 program)

Hälsa och livsstilRörelse och friluftsliv

Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Hygien

Avsnitt 12 av 16

Vad är god hygien? Är vi kanske för renliga? Vi talar om goda och onda bakterier, den klassiska reportageserien Lort-Sverige och besöker ett slumområde i Kenya.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Lågkonjunktur och folkhälsa

Avsnitt 16 av 16

Hur påverkas vår hälsa av ekonomiska kriser och konjunktursvängningar?

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - historia

Linggymnastik - motion i nationens tjänst

Avsnitt 6 av 20

Under 1800-talet utvecklade Per Henrik Ling ett system med gymnastiska rörelser som kom att prägla svensk gymnastik under ett och ett halvt sekel. Men var fick han sina idéer ifrån?

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - ledarskap

Idrottsledare

Avsnitt 15 av 20

De flesta ledare för barn- och ungdomsidrott arbetar ideellt. Vi träffar Christel Gröndahl i Göteborg som leder Fotbollslek för yngre tjejer och också tränar ett av klubben Azaleas pojklag. Hon menar att det är viktigt för en ledare att förstå hur barn fungerar.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - psykisk hälsa

Kan man bota en utmattningsdepression stående på ett ben?

Avsnitt 10 av 22

Margareta kom tillbaka genom medicinsk qigong, meditativa rörelser med tusenåriga anor. Forskning visar nu att metoden kan reducera oro, ångest och depressioner. För vissa utövare ökar livskvaliteten betydligt. Vi möter idrottsforskare, psykiatrer och Fan Xiulan, grundaren av qigongmetoden biyun.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

ICT - möjligheter och risker

Var går gränsen för det etiskt försvarbara när det gäller omsorg och teknologi?

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Enkät eller intervju - om att välja metod

Hur påverkar krav, relationer, bemötande och våld hur man mår?

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Fattigdomens gissel

Om kampen mot infektionssjukdomar i fattiga länder.

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Sjukdom, skam och skuld

Vi träffar Rita som är överviktig och Caroline som har HIV.

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Vad är hälsa?

Avsnitt 1 av 16

Vi träffar två män som båda gått ned kraftigt i vikt men som har olika syn på ideologier och forskarrön.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Sjuk eller frisk?

Avsnitt 2 av 16

Vi träffar en diabetiker som anser sig vara frisk. Filosofen Bengt Brülde resonerar kring vem som avgör om någon är frisk eller sjuk.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Hälsorättvisa

Avsnitt 6 av 16

Fattiga människor med låg utbildning lever kortare än andra - också i Sverige. Vad kan vi göra för att minska hälsoklyftorna?

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Kost

Avsnitt 9 av 16

Vad är egentligen nyttig mat? Och vad är det i maten som gör oss sjuka?

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Integrativ vård

Avsnitt 10 av 16

Det blir allt vanligare att kombinera skolmedicin med alternativa behandlingsmetoder. Vi besöker Högsbo sjukhus där man i flera år använt alternativa metoder för behandling av patienter med smärtproblematik.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - hälsa

Sömn

Avsnitt 11 av 16

Allt fler sover allt mindre. Hur får man en god nattsömn? Vi följer med på sömnskola, och träffar även Helena som nästan inte sov alls på tio år.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Om kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskapen

Vad betyder sysselsättning för hälsan?

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Om grundad teori och hälsovägledning

Vad är "grounded theory"?

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Om etiska problem inom hälsofrämjande arbete

Hur långt får man som hälsofrämjare gå i sin iver att få människor att må bättre?

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Om masskommunikation av hälsobudskap

Gör de stora folkhälsokampanjerna överhuvudtaget någon nytta?

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Om så kallade Säkra och Trygga Kommuner

Ett program om fenomenet Säker och Trygg Kommun.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Om folkhälsoarbetet i bostadsområdet Nacksta

Hur gör man för att vända en negativ trend av hög arbetslöshet och kriminalitet i ett miljonprogramsbygge?

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
LyssnaHälsans villkor

Om fysisk aktivitet på recept

Många menar att läkare inte enbart bör skriva ut recept på mediciner, utan även borde kunna skriva ut recept på fysiska aktiviteter.

Produktionsår:
2005
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Hälsa på Internet

Vilka krav kan man ställa på en bra webbplats?

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Det självstyrande företaget

Om den platta organisationen. Björn Lundén talar om vikten av att utesluta den hierarkiska makten.

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Hälsofrämjande sjukhus

Förebyggande vård för såväl patienter som personal.

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Hälsofrämjande skola

Reportage från Hjällsnässkolan i Lerum som är en 6-9-skola med hälsoprofil.

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Hälsotorg

Apoteket satsar på Hälsotorg. Där kan man bl.a. få hjälp med rökavvänjning och få kost- och motionsråd.

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Smitta känner inga gränser

Vilken beredskap har samhället för att möta de hot som finns från virus, bakterier och andra mikroorganismer?

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Friskare arbetsplats

Hur ska vi arbeta för att få friskare arbetsplatser?

Produktionsår:
2006
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Frisk eller sjuk - var går gränsen?

Vad är hälsa? Har vår syn på hälsa och sjukdomar ändrats?

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Känsla av sammanhang

Monica Eriksson vid Göteborgs universitet förklarar varför en del av oss blir sjuka medan andra lyckas hålla sig friska.

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

"Ett friskare släkte är målet ...."

Svenska myndigheter har länge intresserat sig för hur människor mår. På 1930-talet ville man för att alla skulle bli friska och starka A-människor. Hur tänker man idag? Ulf Olsson, forskare och lärare, tar upp frågan.

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Hälsan i Sverige och internationellt

Hälsan i Sverige och internationellt. Professor Hans Rosling, Karolinska Institutet, utvecklar frågan.

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Den ojämlika hälsan

Professor Göran Dahlgren är rädd att de sociala skillnaderna när det gäller hälsan kommer att öka.

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Fetma - välfärdens pris?

Om övervikt och fetma. Professor Claude Marcus vid Rikscentrum för överviktiga barn och folkhälsominister Morgan Johansson medverkar.

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Har hälsa något med sjukdom att göra?

På Kosteröarna har ett projekt undersökt vilka medicinska, sociala och kulturella problem en människa kan ha och ändå må bra.

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Att tolka risker

Hur ska vi kunna veta när kolesterolvärdet och blodtrycket blir en risk?

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaHälsans villkor

Larm

Hur ska vi förhålla oss till alla larmrapporter och vad som är dåligt för vår hälsa?

Produktionsår:
2004
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning