Samhällskunskap

Barns rättigheter

(1 program)
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - mänskliga rättigheter

Simone Ek och Barnkonventionen

Avsnitt 19 av 20

Vi talar med Simone Ek som var med och utarbetade FN:s Barnkonvention som antogs 1989. Dessutom tar vi upp vad krigets lagar egentligen innebär - och hur de efterlevs.

Produktionsår:
2008
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning