8 sökträffar som matchar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - finans

Alternativa banksystem

Avsnitt 10 av 12

Sedan finanskrisen 2008 har det kommit nya regler för att bankerna ska stå stadigare i kristider. Vi träffar juristen Rebecca Söderström som skriver en avhandling om bankregleringar. Hon menar att avskaffade regleringar ofta återuppstår vid nya finanskriser och att bankerna idag är en av de mest reglerade branscherna som finns. Det finns också de som menar att hela systemet måste förändras, att pengarna i sig är problemet. Vilka är alternativen?

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Folkhögskola / Studieförbund
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Robotdagen 2015

Varför arbeta?

Måste vi arbeta, kan vi inte få medborgarlön? Vad händer med vår självbild och vårt värde utan arbete? Om vi ska jobba 8 timmar om dagen, vad ska vi jobba med och hur ska vi få alla att nå dit? Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi vid Lunds universitet och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, debatterar detta. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaEn bok, en författare

Den ekonomiska människans fall

Johan Frostegård är professor i medicin och berättar här om ”Den ekonomiska människans fall”. I boken undersöker han nationalekonomin och hur föreställningarna om den ekonomiska människan ser ut. Han resonerar om den rationella människan ur ett evolutionärt perspektiv.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar ekonomi

Hur styrs den globala marknaden?

Ulf Dahlsten är förste rådgivare på Global utmaning och tidigare statssekreterare. Här argumenterar han för hur ett globalt system skulle kunna skapa en hållbar ekonomi. Från seminariet "Towards a sustainable financial system" inspelat i september 2013. Arrangör: Global utmaning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar ekonomi

Hur ser den finansiella regleringen ut i framtiden?

Ett stabilt finansiellt system behövs i världen, men det finns inga riktigt bra, hävdar professor Lorenzo Bini Smaghi. Från seminariet "Towards a sustainable financial system" inspelat i september 2013. Arrangör: Global utmaning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar ekonomi

Ett bra finansiellt system för ekonomisk tillväxt

Hur skapar vi ett ekonomiskt system som ger en bra tillväxt? Karolina Ekholm, nationalekonom och vice riksbanksche, presenterar sina förslag och teorier om vad som skulle skapa ett bättre ekonomiskt system. Från seminariet "Towards a sustainable financial system" inspelat i september 2013. Arrangör: Global utmaning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar ekonomi

Vad ger ekonomisk tillväxt

Vad innebär de politiska intressena i det finansiella systemet? Politiker i världen behöver förstå bankernas roll i den ekonomiska tilväxten. Charles Goodhart, professor på London School of Economics, gör en analys av vad politik och ekonomi innebär. Från seminariet "Towards a sustainable financial system" inspelat i september 2013. Arrangör: Global utmaning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hotet mot väst

Kampen mellan tradition och modernt

De moderna ekonomierna består av institutioner och ekonomiska filosofier. De människor som verkar där är beroende av de idéer som utvecklas. Det säger Edmund Phelps, nobelpristagare i ekonomi 2006. Det viktigaste i de nya ekonomierna är ickemateriellt, hävdar han.Seminariet "The West is at risk" spelades in i oktober 2013. Arrangör: Institutet för näringslivsforskning.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Fråga oss