29 sökträffar som matchar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stadsbyggnadsdagen 2017

Arkitektur och design i en digital tidsålder

Vad menar vi när vi talar om arkitektur och design i en digital tidsålder? Den frågan ställer sig den nytillträdde chefen för Stockholms Arkitektur- och designcentrum, Kieran Long. Ofta är det lätt att identifiera design som har en negativ påverkan på staden och som bygger på vår oro för till exempel terrorism och immigration. Svårare är det att definiera vilken typ av design som bygger den goda staden, menar Kieran Long. Inspelat den 30 augusti 2017 i Messingshuset, Upplands Väsby. Arrangör: Upplands Väsby kommun.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - The conference 2016

Att demokratisera städer

Tanken att städer ska vara demokratiska, det vill säga tillgängliga för majoriteten av sina invånare, ställer krav på öppna processer såväl när det gäller planering som design och byggande. Indy Johar, arkitekt från Storbritannien, menar i denna föreläsning att det krävs nya organisatoriska modeller för att demokratisera våra städer in i framtiden. Inspelat den 17 augusti 2016 på Slagthuset, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Klimatforum 2014

Stadsplaneringens stora uppgift

Städer står för 80 procent av alla utsläpp i världen, men just urbaniseringen och städerna kanske erbjuder lösningar på miljöproblematiken med yteffektivitet och utnyttjande av gemensamma lösningar. Thomas Elmqvist, professor naturresurshushållning, kopplar IPCC:s senaste rapport till städernas utmaningar. Jessica Algehed, tf director Mistra Urban Futures, talar om olika lokala och regionala styrmedel för att underlätta hållbara livsstilar. Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun, berättar om Uppsalas arbete med klimatanpassning. Avslutningsvis berättar Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna, om stadens vision och stadsplanering. Inspelningen ägde rum den 13 november 2014 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Miljöaktuellt och Naturvårdsverket.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stadsbyggnadsdagen 2014

Bo tätt - från problem till lösning

Författaren och kulturhistorikern Mats Wickman berättar om hur man sett på begreppet täthet vid byggandet av bostadsområden i Stockholm under 1900-talet och fram till idag. Han ger också förslag på hur man på bästa sätt förtätar områden i innerstan och i förorten. Inspelat vid Stadsbyggnadsdagen den 27 augusti 2014. Arrangör: Upplands Väsby kommun.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stadsbyggnadsdagen 2014

Småskalighet ger hållbar stad

Arkitekterna Rikard Stark och Martin Nordahl berättar om sitt arbete med planeringen av Vallastaden i Linköping. Projektet kännetecknas av estetisk frihet inom strukturerade ramar. Man skapar förutsättningar för en tät och dynamisk blandstad som kan förändras över tid. Inspelat vid Stadsbyggnadsdagen den 27 augusti 2014. Arrangör: Upplands Väsby kommun.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Stadsbyggnadsdagen 2014

Boende bygger staden

Stadsplaneraren och borgmästaren Cord Soehlke berättar om ett annorlunda och framgångsrikt projekt i universitetsstaden Tübingen i Tyskland. De boende har haft stort inflytande på hur deras omgivning ska se ut och man har värnat om social blandning bland invånarna. Inspelat vid Stadsbyggnadsdagen den 27 augusti 2014. Arrangör: Upplands Väsby kommun.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden Tema

Sätta staden på kartan

Konkurrensen mellan storstäder och regioner är stenhård och staden har blivit en produkt som ska säljas in. Arkitekter, stadsplanerare och antropologer berättar om sin syn på begreppet "stadens identitet". I Upplands Väsby har man hakat på trenden och planerar att skapa ett unikt landmärke.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

En park för alla

Mark Trieglaff som är tillgänglighetskonsult i USA berättar om hur man har jobbat med tillgänglighet i parken Forest Glen Park i USA. Där har otillgänglighet räknats som ett lagbrott sedan 1990. Inspelat 16-17 juni 2014 i Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

Diskriminering i turistnäringen

Katerina Papamichail är tillgänglighetsexpert i Grekland. Med fokus på turistnäringen pekar hon på hur hotell, attraktioner och allmänna platser stänger ute personer med funktionsnedsättning. Hon menar att det beror på att arkitekter och stadsplanerare sällan pratar om tillgänglighet. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Universell design 2014

De humana städerna

Miljöplaneraren Daniel Iacofano och landskapsarkitekten Susan Goltsman föreläser om hur man kan bygga städer så att de blir humana och inkluderande. De fokuserar på barn och unga och menar att det krävs plats för lek, social interaktion och rekreation. Inspelat 16-17 juni 2014 i Lund. Arrangör: Certec, Lunds universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Intensiv nederbörd och andra klimatrisker

Skyfall med stora vattenmängder på kort tid ställer till problem. Hur ska samhället anpassas till förändrat klimat och extremväder? Hydrogeologen Mats Bergmark berättar. Från trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Rum för vatten

Extrema regnmängder blir vanligare. Nu måste riskområden kartläggas och minimeras, och utrymme för vatten skapas, säger hydrologen Erik Mårtensson. Inspelat på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitektur skapar identitet

Från rötter till framtiden

Historikern Gunnar Wetterberg berättar om den socialt sammanhållna staden - ett ideal som han menar att vi bör sträva mot. Tyvärr går utvecklingen åt ett annat håll med allt större städer där segregationen breder ut sig. Från Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby den 4 september 2013. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitektur skapar identitet

Vancouvermodellen

Här berättar planeringschefen Brent Toderian från Canada om den framgångsrika Vancouvermodellen, ett effektivt stadsplaneringsverktyg. I Vancouver har man valt att satsa på cyklister, fotgängare och att skydda stora grönområden från exploatering. Inspelat på Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby den 4 september 2013. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitektur skapar identitet

Boende och byggande

Vi borde bygga betydligt fler bostäder och satsa på kvalitet, menar bostadsminister Stefan Attefall (KD), som här talar om vad som händer på regeringsnivå kring bostadsfrågorna. Inspelat på Stadsbyggnadsdagen i Upplands Väsby den 4 september 2013. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Arkitektur skapar identitet

Tankar om platsen

Alla platser i en stad har en identitet, såväl positiv som negativ, menar Fredrik Drotte i sitt inledningsanförande till 2013 års stadsbyggnadsdag i Upplands Väsby. Ju fler som delar samma känsla av en plats, desto starkare blir identiteten. Inspelat 4 september 2013. Arrangör: Upplands Väsby kommun och Kungliga Tekniska Högskolan.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Den mobila människan

Våra städer håller på att förvandlas. Tidigare byggdes staden för bilarna och människan glömdes bort, men nu är trenden att vi bygger för hållbarhet, rörelse och grönska. Arkitekten David Sim berättar om förvandlingen i Köpenhamn som har inspirerat hela världen. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Planera för folkhälsa

En bra kollektivtrafik bidrar till god folkhälsa. Hanna Wennberg, konsult i trafikplanering, berättar varför det är bra för en stad att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Men många hinder kan uppstå, både politiskt och praktiskt, i strävan efter en mer aktiv stad. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Friluftsliv för alla - exempel från Örnsköldsvik

Örnsköldsvik är en stad som är belönad med närheten till naturen. Friluftsområden och naturreservat skapar en naturlig tillgång till platser som uppmuntrar till rörelse. Folkhälsoutvecklaren Birgitta Edin Westman berättar om hur staden har arbetat för att skapa en aktiv stad. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Den lekfulla vardagsrörligheten

Hur skapar man miljöer som uppmuntrar till lek? Barn som är högaktiva tenderar också att vara mer positiva till att cykla eller springa till skolan. Forskarna Fredrika Mårtensson och Sarah Andersson berättar om hur staden kan byggas till att vara en lekkompis. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Aktiva mötesplatser - exempel från Malmö

På gatukontoret i Malmö har man under lång tid satsat på att bygga anläggningar för fysisk aktivitet. Här berättar stadens landskapsarkitekter Camilla Andersson och Anna Krook om hur de har arbetat för att skapa en stad som uppmuntrar till rörelse. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Att bygga cykelstaden

Staden återspeglar inte bara sociala värden, de skapar dem. Och cykeln var en revolution för den jämlika staden. Cykelplaneringen har länge fokuserat på framkomlighet, menar stadsarkitekten Tobias Nordström. När mer moderna transportmedel kom försämrades också villkoren för cykelstaden. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Historisk cykelplanering

Cykeln konkurrerades ut av mer moderna färdmedel under mitten av 1900-talet. Det, tillsammans med en tätare innerstadstrafik och större avstånd mellan hem och arbetsplats, gjorde att cyklingen nedprioriterades i den moderna staden. Om detta berättar forskaren Martin Emanuel. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Från bilstad till gångstad

Karlskrona har gått från att vara en bilstad till en stad där promenader och cykeln ofta ersätter bilen. Man har arbetat för en mer förtätad stad som både är grön och som har en effektiv infrastruktur. Det berättar Sofia Bothorp (MP), kommunalråd i Karlskrona. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Mer rörelse för en bättre stad

Få saker skapar mer fysisk aktivitet i en stad än täthet och serviceutbud. Men i ett samhälle där varannan bilresa fortfarande är kortare än fem kilometer finns fortfarande mycket att göra. Forskaren Ulf Eriksson berättar. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Ett aktivt liv i staden

Idag vet alla vilka risker ett stillasittande liv medför. Istället handlar det mer om att bygga en hållbar stad. Johan Faskunger, forskare och föreläsare, menar att en stad där det är tryggt att röra sig främjar både ekonomin och samlivet i staden. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Planera för rörelse

Köpenhamn som idrottsplats

Tina Saaby är Köpenhamns stadsarkitekt och berättar om hur de styrande i Köpenhamn har arbetat för att skapa en stad för ett aktivt och hälsosamt liv. Inspelat i Stockholm 24-25 april 2013. Arrangör: Boverket, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Statens folkhälsoinstitut.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - Kina

Stad i förändring

Avsnitt 15 av 35

Peking expanderar snabbt vilket kräver noggrann stadsplanering. Arkitekter från Lunds universitet samarbetar med Pekings universitet i ett försök att introducera en mer hållbar utveckling. Arkitekten Peter Siöström tror att Peking kommer vara en grönare stad redan om tio år.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - historia

Den moderna staden växer fram

Avsnitt 10 av 20

Breda gator, monumentala byggnader och bättre bostadsförhållanden för de fattiga. Vi går på stadsvandring med arkitekturhistorikern Eva Eriksson.

Produktionsår:
2009
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Fråga oss